ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM CHÂU viên tịch...

posted Aug 21, 2015, 4:23 AM by Le Phan

Cộng Đồng Người Việt Ottawa
Vừa nhận được tin buồn:
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM CHÂU
Thượng thủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên Thế giới
Sinh năm 1921, tại Ninh Bình, 
đã viên tịch vào lúc 10:15 phút sáng ngày 20 tháng 8 năm 2015, 
tại Tổ Đình Từ Quang, thành phố Montréal, Canada,
Trụ thế 95 tuổi đời, 70 Hạ Lạp

Đại lão Hòa thượng từng đảm trách các vai trò: Thành viên sáng lập Tổng hội Phật giáo Việt Nam tại Huế, 
Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Tăng-già Việt Nam, 
Lãnh đạo Ủy ban Liên phái bảo vệ Phật giáo và Viện trưởng Viện Hóa đạo GHPGVNTN (1964-67).

Đại lão Hòa thượng là dịch giả của hơn 31 quyển Kinh, 
6 quyển Luận và là tác giả của 7 tác phẩm Phật học.

Thành kính cầu nguyện Giác Linh Trưởng lão Hoà Thượng thể nhập vô sanh,
 hội nhập Ta Bà, cùng với hàng Pháp lữ tiếp tục sứ mệnh hoằng dương chánh pháp, phổ độ quần sanh.

Ban Chấp Hành
Cộng Đồng Người Việt Ottawa
Comments