Có phải bạn mới đến định cư tại Ottawa và đang tìm việc làm?

posted Oct 24, 2013, 12:38 PM by Le Phan   [ updated Oct 24, 2013, 12:39 PM ]
Cộng Đồng Người Việt Ottawa trân trọng thông báo: Bắt đầu từ ngày 28 tháng 10 năm 2013. Bộ Công Dân và Di Trú sẽ có chương trình tuyển dụng nhân viên. Đặc biệt chương trình này dành riêng cho giới trẻ mới đến định cư tại Ottawa. 

Điều kiện cần thiết để nộp đơn là bạn phải trong lứa tuổi từ 15 đến 29, không đi học, không việc làm và là dân thường trú của Canada. Trong một thời gian ngắn hạng bạn sẽ được huấn luyện và thực tập để có thể tự lập và có một tương lai vững chắc. Cũng được biết trong thời gian thụ huấn này bạn sẽ được trả lương. 

Muốn biết thêm chi tiết xin bạn vui lòng đọc bích chương đính kèm hay liên lạc với Fatu và Nabilah ở số điện thoại: 613-820-4922 hay qua điện thư f.ahmed@pqchc.com

        


Comments