Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ ủng hộ bản lên tiếng và lời kêu gọi biểu tình của quý vị chống những hoạt động văn hóa vận của cộng sản Việt Nam tại Canada.

posted Jan 25, 2018, 4:03 PM by Le Phan

Kính gửi:

BS Lê Thuần Kiên, Chủ Tịch và Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Tại Canada
và Các Cộng Đồng, Tổ chức, Đoàn thể và Đồng bào tại Canada.

Thưa quý vị,

Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ bản lên tiếng và lời kêu gọi biểu tình của quý vị chống những hoạt động văn hóa vận của cộng sản Việt Nam tại Canada.

Chúng tôi kêu gọi các cộng đồng, đoàn thể, đồng bào khắp nơi trong và ngoài nước, nhất là ở Hoa Kỳ cùng lên tiếng tố cáo những hành động văn hóa và tôn giáo vận của cộng sản Việt Nam

Trân trọng

Hoa Kỳ ngày 25 tháng 1 năm 2018
Thay mặt Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ

BS Võ Đình Hữu, CT HĐĐB
BS Đỗ Văn Hội, CT HĐCH
Ông Lưu Văn Tươi
​, CT HĐGS​                                                                                                       
Ông Nguyễn Văn Tánh, Cố VấnComments