Cộng Đồng Người Việt Ottawa trân trọng giới thiệu nhóm Liên Kết Các Thế Hệ

posted Jan 18, 2017, 4:35 PM by Le Phan
Cộng Đồng Người Việt Ottawa trân trọng giới thiệu nhóm Liên Kết Các Thế Hệ sẽ có mặt tại Hội Chợ Tết Đinh Dậu... Quý vị sẽ có dịp gặp gở và trò chuyện với đại diện của nhóm Liên Kết Các Thế Hệ. Đây những tấm lòng luôn hướng về quê hương... Họ sẽ có một gian hàng triễn lãm có bán bao thơ mừng tuổi... Mời quý vị mua ủng hộ...

Ngày xưa chị vá ngọn cờ, ngày nay bà dán bao thơ thắm vàng. Cầu cho đất nước sang trang. Thanh Niên nam nữ sẵn sàng tiếp tay...


Comments