Cộng Đồng Người Việt Ottawa sẽ tổ chức cuộc thi “Làm lồng đèn Trung Thu”

posted Aug 1, 2017, 6:48 AM by Le Phan
Ban chấp hành Cộng Đồng Người Việt Ottawa trân trọng thông báo về việc tổ chức vui Tết Trung Thu năm 2017 cho trẻ em Ottawa và các vùng phụ cận. Nhằm khuyến khích và phát huy văn hóa, tạo cơ hội cho các em thiếu nhi trổ tài nghệ thuật, Cộng Đồng Người Việt Ottawa sẽ tổ chức cuộc thi “Làm lồng đèn Trung Thu”, cụ thể như sau:

Điều kiện dự thi giải lồng đèn 2017:
• Giải thưởng cho những lồng đèn xuất sắc nhất:
• Lồng đèn phải tự làm, không được mua sẵn
• Lồng đèn phải được thắp sáng bằng pin, không được dùng nến
• Lồng đèn gởi dự thi có thể bởi cá nhân hay bởi nhóm
• Tất cả lồng đèn dự thi phải được đem đến trưng bày tại hội trường Tết Trung Thu, Nepean Sportsplex Salon A & B - 1701 Woodroffe Avenue, Ottawa, ON vào lúc 1 giờ chiều Chủ Nhật 10 tháng 9 năm 2017.

Tiêu chỉ chấm điểm cuộc thi làm lồng đèn:
• Óc sáng tạo
• Sự khéo tay
• Vật liệu sử dụng
• Cái nhìn toàn diện của màu sắc khi đèn thắp sáng

Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc qua điện thư:
cdnvottawa@gmail.com

Executive Committee of the Vietnamese Community of Ottawa is pleased to announce the organization of the 2017 Mid Autumn Festival for children in Ottawa and the surrounding areas. To encourage and promote the culture, creating opportunities to brings out startling artistic talents in the children. The Vietnamese Community of Ottawa will host the competition "Lanterns Making Contest", as follows:

2017 Lanterns Contest conditions:
• Prizes for the best lanterns:
• Lanterns must be 100% homemade
• Lantern must be lit by a battery operated light source, no open flame candles are allowed
• An idividual or group submissions are allowed
• Lanterns must be submitted and display by 1 pm Sunday, September 10, 2017 at Nepean Sportsplex - Salon A & B - 1701 Woodroffe Avenue, Ottawa, Ontario

Judging Criteria:
• Creativity
• Craftsmanship
• Use of material
• Overall look and brightness of colour when lit

For more information, please email us: cdnvottawa@gmail.com

   

Comments