CÔNG BỐ

posted Nov 1, 2014, 10:10 PM by Le Phan   [ updated Nov 4, 2014, 6:28 PM ]
CỦA PHIÊN HỌP MỞ RỘNG TẠI CALGARY NGÀY 1-11-2014

VỀ VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN VIỆN BẢO TÀNG THUYỀN NHÂN

Một phiên họp mở rộng cho mọi người với mục đích thông tin, thảo luận và đề nghị những giải pháp thực hiện Dự án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân đã được tổ chức tại trụ sở Hội Người Việt Calgary từ 8 giờ 30 sáng tới 5 giờ 30 chiều ngày 1-11-2014.

         

      Phiên họp với sự tham dự của gần 100 người đã đóng góp công của cho Dự án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân đến từ Halifax, Montreal, Sherbrooke, Toronto, Ottawa, Edmonton, Vancouver và Calgary, sau khi đã thảo luận sôi nổi trong tinh thần tương kính và với thiện chí đóng góp vào việc giải quyết những khó khăn hiện tại, đồng thanh công bố :

      1/ Kêu gọi những người có ý kiến khác nhau về việc thực hiện Dự án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân đặt quyền lợi của Cộng đồng Người Việt tại Canada lên trên hết, bỏ qua những bất đồng cá nhân và phe nhóm để cùng nắm tay đẩy mạnh việc xây dựng Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân, đặc biệt tham gia chương trình tưởng niệm 40 năm Cộng sản chiếm miền Nam sẽ được Liên Hội Người Việt Canada tổ chức vào ngày 30-4-2015,

      2/ Mong mỏi những người có trách nhiệm trong Dự án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân làm sáng tỏ tình trạng tài chánh, minh bạch hóa việc chi thâu với giấy tờ hợp lệ. Tự hậu, tổ chức lại việc quản lý nhân sự và tài chánh một cách trong sáng, hợp pháp và hợp lý,

      3/ Yêu cầu các thành viên của Hội Đồng Quản Trị Liên Hội Người Việt Canada tìm mọi cách thực hiện đoàn kết giữa các hội thành viên và ấn định những biện pháp điều hành và kiểm soát việc thực hiện các công trình và dự  án công tác của Liên Hội,

      4/ Đòi hỏi những người đứng ra nhận trách nhiệm trong cộng đồng phải giữ sự chánh trực, không thiên vị, không thiên kiến, tôn trọng luật lệ, nhưng vẫn không quên đối xử với anh chị em bằng tình cảm của những người đồng hương,

      5/ Ước mong Cộng đồng Người Việt tại Canada sẽ mãi mãi là một cộng đồng đoàn kết hầu có khả năng tranh thủ hữu hiệu cho quyền lợi của người Việt tại Canada và góp phần tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền của đồng bào ở quê nhà.

Calgary ngày 1 tháng 11 năm 2014.

       
  
   
  
    

   

  
    
Comments