Chương Trình Tưởng Niệm Tháng Tư Đen và Kỷ Niệm 40 năm Quốc Hận (1975-2015)

posted Apr 22, 2015, 4:47 PM by Le Phan
Trân trọng kính mời đồng bào tham dự 
Tưởng Niệm Tháng Tư Đen và 
Kỷ Niệm 40 năm Quốc Hận (1975-2015)Comments