Chương trình Chăm Sóc Sức Khoẻ Nha Khoa Cho Người Cao Niên (Ontario Seniors Dental Care Program

posted Aug 17, 2020, 8:08 AM by Le Phan   [ updated Aug 18, 2020, 5:48 AM ]
File photo of an x-Ray of teeth. GETTY IMAGES/Andersen Ross

Chương Trình Chăm Sóc Sức Khoẻ Nha Khoa
 
Cho Người Cao Niên 

(Ontario Seniors Dental Care Program)

Ottawa, ngày 17 tháng 8 năm 2020

Kính thưa quý vị,

Tháng 3 năm 2020, Cộng Đồng Người Việt Ottawa đã dự tính có một buổi nói chuyện với quý vị cao niên của nha sĩ Phạm Uyên Minh về đề tài: Dịch vụ chăm sóc nha khoa miễn phí của chính phủ Ontario. Nhưng vì dịch cúm COVID-19 vẫn còn kéo dài. Chúng tôi không thể tổ chức các sinh hoạt trong mùa hè vừa qua... Hôm nay chúng tôi muốn thông báo qua thư để quý vị biết rỏ về chương trình Chăm Sóc Sức Khoẻ Nha Khoa Cho Người Cao Niên (Ontario Seniors Dental Care Program) là chương trình nha khoa do chính phủ tài trợ: Cung cấp các dịch vụ nha khoa 100% miễn phí cho người cao niên từ 65 tuổi có thu nhập thấp. Chương trình này đã bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8 năm 2020.

Chương trình chi trả các chi phí điều trị bao gồm:
1. Kiểm tra, làm sạch răng, chụp x-ray
2. Trám răng, nhổ răng
3. Điều trị nhiễm trùng, bệnh nướu răng
4. Răng giả & phục hình răng sẽ được bảo hiểm một phần

Ai được đăng ký
Quý vị có thể đăng ký chương trình nếu quý vị: từ 65 tuổi trở lên & là cư dân của Ontario đáp ứng yêu cầu thu nhập sau đây:
1. Thu nhập hàng năm từ $19,300 trở xuống cho một người cao tuổi
2. Thu nhập hàng năm kết hợp từ $32,300 trở xuống cho một cặp vợ chồng
3. Không có bảo hiểm tư nhân hoặc bảo hiểm theo một chương trình khác của chính phủ, như Ontario Works, ODSP
4. Ontario Seniors Dental Care Program (OSDCP) sẽ xác minh thu nhập của quý vị bằng Số Bảo hiểm Xã hội

Cách đăng ký
1. Quý vị có thể đăng ký chương trình trực tuyến (online) hoặc qua thư (regular mail).
2. Nếu quý vị và người phối ngẫu của bạn đang nộp đơn vào chương trình, quý vị phải nộp hai đơn đăng ký riêng.
3. Quý vị phải xuất trình thẻ của mình cho nhà cung cấp dịch vụ nha khoa mỗi lần khám.

Đăng ký trực tuyến
Trước khi quý vị bắt đầu ứng dụng trực tuyến (online), quý vị cần:
1. Ngày sinh của quý vị
2. Một địa chỉ trong tỉnh bang Ontario hợp lệ
3. Số Bảo hiểm Xã hội (SIN)
4. Đã nộp thuế của bạn trong năm trước

Đăng ký qua thư
Quý vị có thể nhận một mẫu đơn từ đơn vị y tế công cộng địa phương (Public health unit)

Gửi mẫu đơn đã điền tới:
Ontario Seniors Dental Care Program
Station P, P.O. Box 159
Toronto, Ontario
M5S 2S7

Sau đây là địa chỉ và email của 
Dr. Uyen Minh Pham
1399 Ellsworth Lane
Dental Clinic
GreelyDental@gmail.com

Chúng tôi sẽ có một bài viết giới thiệu về Healthy Smiles Ontario là chương trình nha khoa do chính phủ tài trợ. Cung cấp các dịch vụ nha khoa 100% miễn phí cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 17 tuổi trở xuống từ các hộ gia đình có thu nhập thấp.

Trân trọng

Lê Phan
Cộng Đồng Người Việt Ottawa

Thông báo về chương trình Chăm Sóc Sức Khoẻ Nha Khoa Cho Người Cao Niên 
(Ontario Seniors Dental Care Program) 
là chương trình nha khoa do chính phủ tài trợ: Cung cấp các dịch vụ nha khoa 100% miễn phí cho người cao niên từ 65 tuổi có thu nhập thấp.  Chương trình này đã bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8 năm 2020.

Để tranh thủ việc đăng ký trực tuyến hay gởi thư, quý vị có thể đến những địa chỉ sau đây để làm thẻ. Nếu những vị lớn tuổi sống một mình không có người thân hay bạn bè giúp đỡ để đi làm thẻ, xin quý vị vui lòng liên lạc với chúng tôi để chúng tôi tìm cách giúp đỡ quý vị. Khi đi làm thẻ xin quý vị nhớ mang theo 

1. Bằng lái xe hay thẻ OHIP (Ngày sinh của quý vị và địa chỉ [Ontario] hợp lệ)
2. Số Bảo hiểm Xã hội ( SIN ) hoặc Số Thuế tạm thời ( TTN ) đã nộp thuế của bạn trong năm trước

Ottawa Public Health Dental Clinics:
• 2525 St Laurent Blvd, Ottawa, K1H 8P5, 613-580-9632
• 40 Cobourg St, Ottawa, K1N 8Z6, 613-580-9633
• 1580 Merivale Rd, Ste 400 Ottawa, K2G 4B5, 613-580-9631


Comments