Chúc Mừng Hội Người Việt Toronto (VAT)

posted Feb 12, 2015, 11:37 AM by Le Phan   [ updated Feb 12, 2015, 11:42 AM ]
Cộng Đồng Người Việt Ottawa gửi lời chúc mừng đến Hội Người Việt Toronto (VAT) đã tổ chức thành công Tết Ất Mùi và Kỷ niệm 40 năm ngày người Việt bỏ nước ra đi tìm tự do.
Comments