Chân thành cảm ơn • Bữa Cơm Tình Thương 7

posted Nov 2, 2017, 8:33 AM by Le Phan
Kính thưa quý vị,

Chúng tôi, đại diện cho Ban Chấp Hành và Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng Người Việt Ottawa chân thành cảm ơn quý vị đã đến tham dự và ủng hộ cho Bữa Cơm Tình Thương 7 vừa qua. Trong sáu năm qua, với sự rộng lượng và tấm lòng thương yêu của quý vị dành riêng cho Cộng Đồng Người Việt Ottawa, số tiền chúng tôi quyên góp hàng năm đã gửi đến giúp đỡ nhưng nơi cần sự giúp đỡ của chúng ta. Năm nay, chúng tôi rất vui mừng và cảm động trước sự hưởng ứng nồng nhiệt của quý vị cho Bữa Cơm Tình Thương 7, số tiền quyên góp được, chúng tôi sẽ sung vào quỹ của Cộng Đồng Người Việt Ottawa để tăng cường vào những sinh hoạt trong cộng đồng. Từ việc tổ chức Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu cho đến các sinh hoạt văn hóa, giáo dục, cao niên, thanh niên và thể thao. Số tiền này sẽ giúp chúng tôi trang trải những chi phí liên quan đến việc tổ chức và giúp cho sự liên tục cải thiện và phát triển của văn hóa Việt Nam ngày được được tiến bộ và khả quan hơn.

Một lần nữa, thay mặt cho Ban Chấp Hành và Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng Người Việt Ottawa, chúng tôi xin được tri ân sự đóng góp của quý vị và mong rằng quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi để chúng tôi hoàn thành sứ mạng giao phó.

Thay mặt cho Ban Chấp Hành 
và Hội Đồng Quản Trị 
Cộng Đồng Người Việt Ottawa

Lê Phan

Comments