Câu hỏi về trợ cấp dịch COVID-19

posted Apr 16, 2020, 11:42 AM by Le Phan   [ updated Apr 17, 2020, 9:39 AM ]

Câu hỏi về trợ cấp dịch COVID-19 

1. Tôi đi du lịch từ tháng 12 đến cuối tháng 3 mới về. Tiệm tôi làm đã phải đóng cửa vì dịch COVID-19. Tôi có được xin trợ cấp không? Năm 2019, tôi có đi làm trên $5 000. 

Bạn nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn Cấp Canada (Prestation canadienne d’urgence PCU – Canada Emergency Response Benefit CERB) vì những lý do sau đây: 

        •  Thu nhập (revenu d’emploi – income) ít nhất 5 000$ trong năm 2019 hay trong vòng 12 tháng trước ngày nộp đơn xin trợ cấp 

        •  mất việc vì hãng đóng cửa vì COVID-19 

Khi nộp đơn, bạn phải cung cấp những chi tiết như: tên tuổi, địa chỉ, số an sinh xã hội (numéro assurance sociale NAS – social insurance number SIN) và bạn phải xác nhận là bạn tộn trông những tiêu chuẩn để nhận trợ cấp (critères d’admissibilité – eligibility criteria). Chánh phủ Canada có thể đòi hỏi bạn cung cấp những tài liệu chứng minh sự trợ cấp vào một thời điểm về sau. 

2. Nếu tôi đón mẹ tôi từ nhà dưỡng lão về ở với tôi vài tháng trong mùa dịch, tôi có thể xin trợ cấp nuôi dưỡng người già? Mẹ tôi có bị trừ tiền trợ cấp hàng tháng không? 

Trợ cấp PCU-CERB chỉ dành cho: 

        •  Những người ngưng làm việc do COVID-19 

        •  Những người bị bệnh phải cách ly do COVID-19 

        •  Những người ngưng làm việc vì phải ở nhà trông con (vì trường học đóng cửa) hay săn sóc người bị nhiễm bệnh COVID-19 

3. Tôi vừa ra trường, chưa xin được việc làm. Tôi có thể xin trợ cấp không? Năm 2019, tôi có đi làm stage trên 5 000$

Hai điều kiện bắt buộc để được trợ cấp (PCU-CERB): 

        •  Thu nhập (revenu d’emploi – income) ít nhất 5 000$ trong năm 2019 

        •  mất việc vì hãng đóng cửa vì COVID-19 

Do đó, câu trả lời là không. Tuy nhiên, nếu tôi là bạn, bạn cứ thử nộp đơn xin trợ cấp vì có những trường hợp ngoại lệ không được thông báo trước như: Tiền mượn đi học và học bổng (prêts et bourses) cũng có thể tính như là thu nhập. 

4. Trợ cấp PCU có áp dụng cho người làm tiền mặt không? 

Câu trả lời là không, với trường hợp ngoại lệ là bạn đã nhận giấy thuế T4 và Relevé 1 của hãng mướn bạn để chứng minh tiền lương trả bằng tiền mặt cho bạn. 

5. Tôi có nên đi làm di chúc ngay lúc này? Vì các văn phòng notaire đều đóng cửa, di chúc online có hợp lệ không? 

Làm di chúc đòi hỏi thời gian và sự hiểu biết về bộ luật hình sự (code civil) của Québec. 

Di chúc lúc này tốt nhất cũng nên đăng ký (enregistré) với chương khế (notaire) để sau này không phải bị rắc rối và mất thời gian chờ đợi (từ 2-3 năm) và về mặt tiền bạc vì phải đợi toà án kiểm chứng tốn nhiều lệ phí đến cả mấy ngàn, chưa kể xung đột và bất hoà trong gia đình. 

Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi (mùa dịch) thì có 2 loại thủ tục cũng có hiệu lực: 

        •  Có 2 người làm chứng, cùng ký với bạn 

        •  tự làm lấy (olographe) và tự ký. Dây là giải pháp tạm thời. Trong khi đó, bạn có thể xem xét để làm giấy ủy quyền (procuration – power of attorney) để chỉ định ai sẽ thay thế bạn trong những quyết định về mặt tài chánh, giấy tờ nhà cửa, v.v..  Ai sẽ là người thừa hành di chúc (exécuteur testamentaire) để tránh những phần xung đột trong gia đình (những người thừa kế) về sau. 

Bạn nên xem lại bảo hiểm nhân thọ, tiền hưu (REER- RRSP) có cần thay đổi gì không để thông báo lên với công ty hay bàn thảo với người cố vấn tài chánh của mình. 

Ngoài ra, bạn cũng cần phải bàn lại với gia đình nếu chẳng may không còn sáng suốt khi quá bệnh hoạn. Mandat en cas d’inaptitude ou mandat de protection (qua chưởng khế hay tự ký với 2 nhân chứng) là một cách hữu hiệu để bảo vệ cho ý nguyện và giảm nhẹ trách nhiệm cho người thân của bạn. 

Bạn cần biết sự khác biệt giữa các thủ tục sau đây: 

        •  Procuration (ủy quyền): có hiệu lực khi người làm giấy tờ còn sáng suốt. Thí dụ: bạn có thể ủy quyền cho một người thân đi lãnh tiền dùm, ký giấy tờ dùm… 

        •  Mandat de protection hay mandat en cas d’inaptitude (ủy quyền bảo vệ khi không sáng suốt) có hiệu lực khi không còn sáng suốt. Thí dụ: quyết định trưóc khi ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho bạn nếu bạn không còn sáng suốt nữa. 

        •  Testament (di chúc): có hiệu lực khi đã qua đời để quyết định xem ai sẽ thừa hưởng tài sản của bạn để lại và cách thức chia như thế nào. 

6. Anh chị tôi vừa qua đời vì biến chứng Covid19. Anh chị không có con cái, chỉ có tôi là em. Anh chị chưa làm di chúc nhưng có mua bảo hiểm nhân thọ: anh mất, chị được hưởng và ngược lại. Như vậy tôi có được thừa hưởng tiền bảo hiểm? 

Bạn nên xem lại giấy tờ di chúc, bảo hiểm nhân thọ, tiền hưu và nên tham khảo với một luật sư hay chưởng khế để biết thêm về quyền lợi của bạn. 

        Bạn có thể tham khảo thêm trên mạng: 

        www.cnq.org  

        www.educaloi.qc.ca 

        www.curateur.gouv.qc.ca 

        www.heritage-succession.com 

7. Tôi đã làm đơn xin trợ cấp thất nghiệp và đã nhận được 2000$ (không biết là trợ cấp thất nghiệp hay khẩn cấp?) Khi khai báo trợ cấp thất nghiệp, có phần hỏi "Có nhận được income nào khác không?" Xin hỏi tôi phải trả lời có hay không? Làm sao biết được 2000$ là trợ cấp khẩn cấp hay thất nghiệp? Sau 4 tháng, nếu chưa kiếm được việc làm, tôi có sẽ tiếp tục được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp? 

Trợ cấp khẩn cấp (PCU-ERMB) chỉ dành cho người đi làm công ăn lương (travailleur – worker) và người tự làm chủ- làm việc độc lập (travailleur autonome – self employment) mất việc do COVID-19. Trợ cấp khẩn cấp được phát thành 4 đợt, mỗi đợt là 2000$ cho 4 tuần, tối đa là 8000$ hay trước đó nếu bạn đi làm lại. 

        • đợt 1: từ 15-03 đến 11-04-2020, 2000$ 

        • đợt 2: từ 12-04 đến 09-05-2020, 2000$         

        • đợt 3: từ 10-05 đến 06-06-2020, 2000$ 

        • đợt 4: từ 07-06 đến 04-07-2020, 2000$ 

Bạn phải khai báo tình trạng làm việc trong khi kỳ khai lần tới. 

Nếu bạn đang nhận trợ cấp thất nghiệp dưới 500$ một tuần, thì tiền trợ cấp thất nghiệp sẽ được điều chỉnh cho 500$ để phù hợp với tiền trợ cấp khẩn cấp (PCU-EMRB) và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2020. Khi bạn không còn nhận tiền trợ cấp thất nghiệp thì lúc đó bạn mới có thể nộp đơn xin trợ cấp khẩn cấp (PCU-ERMB). Tuy nhiên, chương trình trợ cấp PCU-ERMB chỉ có hiệu lực trong thời gian 4 tháng (từ 15 tháng 3 đến 3 tháng 10 năm 2020). 

Trong câu hỏi của Ô/B, sẽ trả lời: 

  • Non - No: nếu không có lợi tức đi làm. 
  • Oui - Yes: nếu có lợi tức đi làm. Sau đó, họ sẽ hỏi bạn nhận được bao nhiêu và làm bao nhiêu giờ, để họ trừ vào tiền trợ cấp thất nghiệp 

8. Tôi làm đơn xin trợ cấp khẩn cấp. Nếu sau 4 tháng, tôi có phải làm lại đơn xin trợ cấp thất nghiệp nếu chưa xin được việc khác? 

Bạn làm đơn xin trợ cấp khẩn cấp vì mất việc do COVID-19 và đã nhận 8000$ sau 4 tháng. Bạn phải chờ quyết định chánh phủ liên bang để biết có gia hạn chương trình trợ cấp nếu bạn chưa xin được việc khác hay hãng cũ bạn không gọi bạn lại. 

9. Trong thời gian nhận trợ cấp, tôi có đi du lịch được không? Nếu tôi đi Toronto, tôi có phải báo cho chính phủ biết? 

Chánh phủ liên bang không kiểm sát đời tư của bạn. Tuy nhiên, trong thời kỳ dịch COVID-19, bạn nên tôn trọng tình trạng thiết quân luật của tỉnh bang Québec không nên di chuyển từ vùng này qua vùng khác, trừ trường hợp bất khả kháng (tang chế trong gia đình, dọn nhà đi tỉnh khác) 

10. Tôi nghe nói ngân hàng và chủ nhà không bắt phải trả tiền thuê nhà, tiền nợ nhà trong thời gian nạn dịch. Xin hỏi nhà nước có gia hạn việc trả tiền thuế đất không? Tôi có phải làm đơn xin gia hạn đóng tiền thuế? 

        • Ngân hàng: bạn phải thương lượng tiền nợ nhà tùy theo hoàn cảnh tài chánh của bạn 

        • Chủ nhà: bạn phải thương lượng tiền thuê nhà tùy theo hoàn cảnh tài chánh của bạn 

        • Tiền thuế đất: bạn phải thương lượng tiền thuế đất với sở tài chánh thành phố bạn đang ở tùy theo hoàn cảnh tài chánh của bạn 

11. Có phải các hãng bảo hiểm xe bớt 20% tiền bảo hiểm xe không? Tôi có phải gọi hãng bảo hiểm xe của mình hay không? 

Tiền bảo hiểm xe có thể được bớt bởi các hãng bảo hiểm vì nhiều người đi làm không còn sử dụng thường xuyên xe do COVID-19. Văn phòng bảo hiểm Canada BAC (Bureau d’assurance du Canada) cho biết tiền bảo hiểm xe có thể tiết kiệm đưọc 600 triệu cho cả nước Canada. Tiết kiệm có thể áp dụng trong vòng 90 ngày, thời gian để dịch COVID-19 lắng động và kinh tế trở lại bình thường. 

Bạn nên liên lạc với hãng bảo hiểm bạn để biết chi tiết, tùy theo hồ sơ cá nhân của bạn. 

Comments