Buổi Tham Vấn Đạo với Ni Sư Thích Nữ Thuần Tuệ

posted Jul 1, 2013, 2:37 PM by Le Phan   [ updated Jul 22, 2013, 7:28 PM ] Trân trọng kính mời quí phật tử Ottawa đến dự buổi Tham Vấn Đạo với Ni Sư Thích Nữ Thuần Tuệ. Ni Sư thăm viếng Ottawa ngày thứ năm, 04-07-2013. Ni Sư cũng sẽ có buổi Tham Vấn Đạo chiều hôm đó theo nguyện vọng của phật tử tại Chùa Hiếu Giang 4629 Bank Street- Gloucester, Ontario- Điện Thoại:  (613) 822-8535

http://dieunhan.net/tntt.html

http://www.kinhphat.ca/index.php
Comments