Buổi ra mắt cuốn sách: Trắng Tay Mà Chạy: Canada và người tỵ nạn Đông Dương, 1975-1980.

posted May 3, 2017, 6:51 AM by Le Phan
Trắng Tay Mà Chạy: Canada và 
người tỵ nạn Đông Dương, 1975-1980Cộng Đồng Người Việt Ottawa trân trọng giới thiệu với quý vị ông Michael J. Molloy chủ tịch Hội Lịch sử Nhập cư Canada, một trong 4 tác giả của cuốn sách nói về lịch sử của người tỵ nạn Đông Dương từ năm 1975 đến năm 1980. Ông đã đại diện chính phủ Canada đến tất cả các trại tỵ nạn nằm rải rác khắp Đông Nam Á để làm các thủ tục nhập cư Canada cho 60 ngàn thuyền nhân tỵ nạn cộng sản. Cuốn sách này là một tài liệu quý giá không những cho lịch sử của người Việt tỵ nạn mà còn để lại một kinh nghiệm quý giá cho chính phủ Canada trong những việc làm nhân đạo khác ví dụ như tổ chức cứu người tỵ nạn Syria. 

Nhà xuất bản Đại học McGill-Queens, Thư viện và Lưu trữ Canada và Hội Lịch sử Nhập cư Canada, Cộng đồng Người Việt Ottawa, Hội Tháng Di Sản Á Châu, Phòng Thương mại Canada Campuchia được sự bảo trợ của Ottawa International Writers Festival.

Kính mời quý vị tới tham dự buổi ra mắt cuốn sách: Trắng Tay Mà Chạy: Canada và người tỵ nạn Đông Dương, 1975-1980.

Chi tiết buổi lễ ra mắt cuốn sách

• Ngày giờ : Thứ Tư, ngày 17 tháng 5 năm 2017 lúc 6:30 chiều
• Địa điểm: Phòng Pellan tại Thư viện và Lưu trữ Canada, số 395 đường Wellington, Ottawa

Quý vị sẽ gặp 4 tác giả ông Michael J. Molloy, ông Peter Duschinsky, ông Kurt F. Jensen và ông Robert J. Shalka. 

Buổi lễ sẽ có sự hiện diện của Thủ tướng thứ 16 của Canada, ông Joe Clark, ông TNS Ngô Thanh Hải, ông Paul Dewar và nhiều viên chức trong chính phủ Canada.

Kính mời quý vị vào trang web sau đây để ghi danh:

http://www.bac-lac.gc.ca/eng/about-us/events/Pages/Event%20Registration.aspx?eventid=21
Comments