BUỔI HỌP CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT OTTAWA VÀ BUỔI NÓI CHUYỆN CỦA THƯỢNG NGHỊ SĨ NGÔ THANH HẢI

posted Dec 5, 2012, 6:27 AM by Le Phan   [ updated Dec 6, 2012, 7:32 AM by Cong Dong Nguoi Viet Ottawa ]
Ban Chấp Hành CĐNV Ottawa trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi họp cộng đồng và buổi nói chuyện đặc biệt của Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải.


Thời gian:       Ngày thứ Bảy 15 tháng 12 năm 2012 
                                    Từ 1:00 giờ trưa đến 5 giờ chiều
Địa điểm:               McNabb Community Centre
                                    Phòng hội chính, 180 Percy Street, Ottawa

Nội dung buổi họp:
1. Giới thiệu Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải và lời phát biểu của Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải.
2. Trình bày quá trình hình thành Cộng Đồng Người Việt Ottawa. 
3. Thảo luận cộng đồng với Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải.
4. Trao tặng huy chương Nữ Hoàng Elizabeth Đệ Nhị và Bảng Ghi Công của văn phòng Thượng Nghị Sĩ cho các thiện nguyện viên.

Sẽ có nước trà, cà phê và thức ăn nhẹ...
Ban tổ chức trân trọng kính mời 

Comments