Bữa cơm Tình Thương 5 - Video phóng sự của SBTN

posted Jun 20, 2015, 4:06 AM by Le Phan
Gần 200 vị khách đến tham dự Bữa cơm Tình Thương 5, do CDNV Ottawa tổ chức và số tiền quyên góp đã được hơn $10,000 CAD nhầm trợ giúp Thương Phế Binh, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong project "Canada, cám ơn anh".

Mời quý vị xem phóng sự đặc biệt của SBTN:

YouTube Video


Comments