Bom lửa napalm rất mạnh nhưng niềm tin, lòng tha thứ và tình thương còn mạnh mẽ hơn bom napalm nhiều...

posted Sep 19, 2013, 8:02 PM by Le Phan   [ updated Sep 19, 2013, 8:03 PM ]

Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Ottawa trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự buổi nói chuyện với chị Kim Phúc, Đại sứ Thiện chí Hòa Bình của UNESCO. Buổi nói chuyện sẽ được tổ chức tại:

Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Ottawa
Số 51 Greenbank Rd Ottawa
Vào Ngày Thứ Bảy 5 tháng 10 năm 2013
Lúc 7 giờ chiều

Comments