Bản Tin Học Bổng Của Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc Ontario

posted Aug 5, 2014, 9:34 AM by Le Phan

Bản Tin Học Bổng 
Của Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc Ontario

Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc Ontario, với sự tài trợ của Bác sĩ Phạm Hữu Diệu, sẽ cấp 5 học bổng, mỗi học bổng là $2000 cho các sinh viên đã được nhận hoặc tiếp tục học niên khoá 2014-2015 tại các đại học Ontario.  Các sinh viên là công dân Canada gốc Việt và theo học các ngành nghề có khả năng phục vụ sức khoẻ người già như medicine, dentistry, pharmacy, nursing, occupational therapy, physiotherapy, public health, social work v.v.v. đều có thể nộp hồ sơ.  Ưu tiên cho các sinh viên có quá trình học tập và hạnh kiểm tốt và làm công tác thiện nguyện.  Hồ sơ sẽ được nhận từ  bây giờ cho đến ngày 29 tháng 8, 2014.  Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc LDL qua email ldltuoihac@gmail.com, hoặc  số phone: Sĩ Minh: 416-722-3677, hoặc vào website LDL http://tuoihac-ontario.com/ để lấy mẫu đơn. 

Các sinh viên được chọn sẽ nhận học bổng vào đêm Đại Nhạc Hội “Tiếng Hạc Quê Hương” vào tối thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014.             

Đơn xin Học Bổng/Application FormComments