Ban Giảng Huấn Trường Việt Ngữ Duy Tân trân trọng thông báo

posted Jun 7, 2018, 5:09 AM by Le Phan
Kính chào quý phụ huynh học sinh,

Lớp ngôn ngữ hè Trường Việt Ngữ Duy Tân dưới sự hổ trợ của Hội Đồng Giáo Dục miền Đông Ontario  (CEPEO) sẽ tổ chức chương trình đa ngôn ngữ dành cho tất cả các lớp từ mẫu giáo đến lớp 8 cho cư dân tại Canada. 

Lớp học khai mạc: Ngày 3 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8 năm 2018, từ thứ hai đến thứ sáu.
Chương trình đa ngôn ngữ gồm có: Việt Nam, Tây Ban Nha. 
Các em có thể chọn một hay hai ngôn ngữ.

Lớp một ngôn ngữ bắt đầu từ 9:00 giờ sáng đến 11:30 giờ trưa.
Lớp hai ngôn ngữ bắt đầu từ 9:00 giờ sáng đến 3:00 giờ chiều. 

Địa điểm 1:    Trường Tiểu Học Maurice Lapointe 
                         École Élémentaire Publique Maurice Lapointe
                         số 17 Bridgestone Dr, Kanata, ON K2M 0E9,

Địa điểm 2:     Trường tiểu Học Michel Dupuis
                         École Élémentaire Publique Michel Dupuis
                         số 715 Brian Good Ave, Manotick, ON K4M 0E2  (Riverside South)
                         (Tùy thuộc vào sĩ số học sinh ghi danh)    
                https://www.google.ca/maps/place/Ecole+Michel+Dupuis/@45.2651859,-75.6962127,16.88z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xf1652fcd04571540!8m2!3d45.2670977!4d-75.6930961
                         
Quý vị phụ huynh có thể ghi danh từ ngày hôm nay qua email (đơn đính kèm) hay trực tiếp tại trường Việt ngữ Duy Tân vào các thứ bảy  từ 1:00 pm đến 3:30pm. 

Lệ phí 10$ tiền mặt cho mỗi ngôn ngữ sẽ được đóng vào ngày đầu nhập học bằng tiền mặt. 
Đơn ghi danh xin gởi về truong.vn.duytan.khoahe@gmail.com
Mọi thắc mắc xin liên lạc văn phòng số 613-731-7212 ext 4026.
                                                    
Xin chân thành cảm ơn,
Ban Giảng Huấn Trường Việt Ngữ Duy Tân

Dear all parents

The summer program at the Duy Tan Vietnamese Language School, supported by CEPO and l’école des adultes Le Carrefour, offers international languages courses: Vietnamese, Spanish for children from kindergarten to grade 8. Other language courses could be offered depending on demand.

The program will start: July 3 to August 10, 2018, Monday to Friday.
Students can attend the program with one or two languages.

Program with one language:  9:00 am to 11:30 am
Program with two languages: 9:00 am to 3:00 pm 

Location 1:       Maurice Lapointe Elementary Public School 
                           École Élementaire Publique Maurice Lapointe 
                           17 Bridgestone Dr, Kanata, ON K2M 0E9

Location 2:      Michel Dupuis Elementary Public School     
                           École Élémentaire Publique Michel Dupuis
                          715 Brian Good Ave, Manotick, ON K4M 0E2  (Riverside South)
                           (depends on the number of registrations)

https://www.google.ca/maps/place/Ecole+Michel+Dupuis/@45.2651859,-75.6962127,16.88z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xf1652fcd04571540!8m2!3d45.2670977!4d-75.6930961

Registration fee will be 10$ (cash only) for each language program and will be collected on the first day of school. 

Registration form can be sent to truong.vn.duytan.khoahe@gmail.com

If there are any questions or concerns Please do not hesitate to contact the registration office: 613-731-7212 ext 4026.
                     
Sincerely, 

Staff 

Ċ
Le Phan,
Jun 7, 2018, 5:09 AM
Comments