BÀI PHỎNG VẤN CỦA VALÉRIE PHAN TRONG THỜI BÁO (ngày 24/08/2017) VỚI CHỦ ĐỀ TUỔI TRẺ LÊN TIẾNG.

posted Sep 14, 2017, 10:04 AM by Le Phan

Kính thưa quý vị ,
Các thành viên Vietnamplify chân thành cảm tạ quý vị đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện thành công buổi hội thảo và cuộc diễn hành trên đường phố Montreal ngày 20/8/2017 vừa qua. Chúng tôi muốn cho người Canada ý thức về những vi phạm nhân quyền tại Việt-Nam, và về sự thúc bách phải ngăn chặn những tệ nạn này, bằng áp lực của họ. Chúng tôi đã thực hiện công việc này ,phần lớn nhờ vào sự ủng hộ nhiệt thành của quý vị. Thật vậy, quý vị đã quảng bá đắc lực cho phong trào bằng cách gửi điện thư và chuyền tai cho mọi người.

Rất nhiều người tham gia hội thảo cư ngụ tại Montréal. Nhưng không ít người đến từ những thành phố khác như :Toronto, Ottawa, Québec, Sherbrooke, ... Sự tham dự đông đảo của các quan khách là một khích lệ cho chúng tôi . Những quý vị đã quay phim và/hoặc phổ biến những thông tin từ buổi hội thảo về gia đình, bạn bè và cộng sự viên đã đóng góp vào sự thành công tương lai của phong trào.

Chúng tôi thật là vinh dự và may mắn được sự yểm trợ của quý vị đã hy sinh thời giờ và công sức. Xin chân thành cảm tạ quý vị.
Chúng tôi hy vọng gây cảm hứng cho thêm nhiều người muốn giúp đỡ và tham gia phong trào Vietnamplify, trong cuộc tranh đấu cho nhân quyền tại Việt-Nam.

Với tất cả sự trân trọng,
Các thành viên Vietnamplify
Email: vietnamplify@gmail.com


Dear participants,
Vietnamplify wants to give our sincerest thanks to all of those who have helped us thus far. We see the conference and following march as a huge success. We wanted to raise public awareness on the human rights situation in Vietnam and raise awareness of the urgent need to do something about it, using our influence as Canadians. We believe we did that, and it is in great part because of those of you who have helped in promoting the movement, by either sharing on social media, writing emails, or spreading the word from mouth to mouth.

Many of you came from our very own city of Montreal, while some of you came from other provinces in Canada, filling up the seats at the conference. This show of participation has encouraged us to keep going with the movement towards our next steps. Those of you have filmed the event and/or took the information you learned with you and brought them to your family, friends, and associates have further ensured the future success of the movement.

We feel so honored and fortunate that you have taken your time and energy to support us. Therefore we extend our special thanks to you!
We hope to continue to inspire even more people to help and join Vietnamplify, in the cause to fight for human rights in Vietnam.

Sincerely,
Vietnamplify Committee
#Vietnamplify: Amplify the Truth About Vietnam
Email: vietnamplify@gmail.comComments