Annual Cong Dong BBQ

posted Jul 16, 2011, 10:52 PM by Phuong Mai, VCCO President   [ updated Aug 7, 2011, 7:31 PM by Nhung Nguyen, VCCO VP Internal ]
Trân trọng kính mời quý đồng hương và gia đình tham dự  CỘNG ĐỒNG BBQ
We would like to invite you to the annual Vietnamese Community BBQ

ADMISSION: FREE

Chủ Nhật 31 tháng 7 năm 2011 •
Từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều
Andrew Haydon Park (Góc Carling Ave. & Acres Rd.)
Ăn trưa: CĐ phụ trách hay GĐ tự túc • Các trò chơi cho trẻ em và
người lớn • Bóng chuyền và Vũ cầu • Văn Nghệ Cộng Đồng v...v...

Andrew Haydon Park - Picnic Site
C3 Green Gazebo
Sunday July 31st, 2011
From 11 am to 3 pm

Support is generously provided by the City of Ottawa.  

Comments