Ai sẽ là người trả số nợ này? Hội Đồng Quản Trị của Trung Tâm Người Việt Canada? Các Hội Đoàn dùng Trung Tâm làm trụ sở sinh hoạt? Hay sẽ lấy từ quỹ của VBTTN?

posted Dec 11, 2019, 2:50 PM by Le Phan
Kính thưa quý vị,
Xin gởi đến quý vị một vài chi tiết về khoản nợ (liabilities) của Trung Tâm Người Việt Canada tài khóa  2018 và  2019, theo tài liệu của Canada Revenue:

Năm 2018:

Năm 2019:

Tiền liabilities nay đã lên đến $ 195,733.00 trong đó có tiền nợ tư nhân là $102,060.  

Ai sẽ là người trả số nợ này? Hội Đồng Quản Trị của Trung Tâm Người Việt Canada? Các Hội Đoàn dùng Trung Tâm làm trụ sở sinh hoạt? Hay sẽ lấy từ quỹ của VBTTN?

Trong năm 2019, anh LDC tuyên bố đã fundraising được trên $120,000 cho VBTTN ( bao gồm trong đó có $100,000 tiền hứa cho) như vậy thực sự trong tay chỉ có trên $20,000. Số phòng bán được là 4 phòng, là những phòng nào không thấy trên bản vẽ hiện tại? 

Tóm lại, tiền bạc của Dự án VBTTN hiện đang nằm trong Trung Tâm Người Việt Canada (TTNVC). Và những số liệu về tài chánh nêu trên của TTNVC rất đáng bi quan. Mong rằng Hội Đồng Quản Trị TTNVC mau chóng trình bày cho đồng hương được rõ trong một Hội Nghị Khoáng Đại như lời tuyên bố hùng hồn của cô Hà Quyên là một trong 8 thành viên của Hội Đồng Quản Trị TTNVC hứa thay cho anh Lê Duy Cấn.
Trân trọng,
Trần Văn Nhã
HNV Sherbrooke
Comments