Tin Tức Cộng Đồng • Vietnamese Community News


Phóng Sự Tổng Biểu Tình Toàn Thế Giới - Ngày 29/09/2018 tại Thủ Đô Ottawa

posted Oct 4, 2018, 5:17 AM by Le Phan


Dự Án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân (VBTTN)

posted Oct 2, 2018, 4:45 PM by Le Phan

Hong Phuc Tran-Le

Sep 16, 2018, 2:15 AM
Kính gởi anh Cấn,
Tôi chân thành khuyên anh nên đến gặp các anh chị em và đồng bào vào buổi họp sáng mai. Đó là cách tốt nhất để giải tỏa các vấn đề và tránh được nhiều phiền phức sau này cho đồ án VBTTN, cho mọi người và cho cả chính anh. 
Tại sao cứ lời qua tiếng lại đơn phương và tiếp tục đỗ lỗi cho phía bên kia mà không ngồi lại được với nhau một lần trước sự chứng kiến của mọi người để thảo luận và cho tất cả đồng bào hiểu rỏ công việc. Các anh chị đều nói ‘chống cộng’, nhưng nếu các anh chị chống cộng cũng mạnh bạo và sát ván như các anh chị đang tàn sát lẫn nhau thì có lẽ dân tộc ta đã tiêu diệt hết bọn Việt Cộng từ lâu...
Anh Cận không nên quá đa nghi...Mọi người chỉ muốn đồ án thành công, không ai có ác ý muốn gài bẩy hay ‘chơi xấu’ anh. 
Tôi nói anh đừng buồn; Anh đã đứng tuổi rồi, anh Cấn à. Và nhóm của anh, khi kiện phía bên kia ra toà cho dù thắng hay thua, sẽ không còn đủ sức lực, khả nắng và uy tín ở trong cộng đồng để hoàn thành được đồ án VBTTN. Anh cần phải có sự hổ trợ của tất cả mọi người từ các phía mà phần lớn sẽ có mặt trong buổi họp sáng mai. Họ không phải là kẻ thù của anh, ngoại trừ nếu anh cố ý coi họ là như vậy. Họ đã và sẽ tiếp tục là những cộng sự viên đắc lực cho đồ án VBTTN và cho nhiều công việc khác nếu anh chịu cởi mở và ngồi lại làm việc chung với họ. 
Tôi sẽ có mặt trong buổi họp sáng mai. Tôi rất mong có sự hiện diện của anh. Nếu anh đến tham dự, tôi sẽ ủng hộ anh và sẽ cố gắng hết mình để đảm bảo sự hoà khí và công bằng trong buổi họp. 
Sau buổi họp ngày mai, tôi sẽ đòi hỏi hội đồng quản trị đưa ra một đồ án hành động rất cụ thể để giải tỏa hết bế tắc cho đồ án VBTTN. Sự hiện diện hay vắng mặt của anh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những quyết định và hành động sau buổi họp tới. 
Anh suy nghĩ kỷ đi. Đừng bỏ lở cơ hội cuối cùng. 
Kính
HP

On Sat, Sep 15, 2561 BE at 10:09 PM Vietnamese Canadian Centre <ottawavietcancentre@gmail.com> wrote:
Kính gửi anh Phúc,

Cám ơn anh đã bầy tỏ mối quan tâm về tương lai của Dự Án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân (VBTTN),

Xin anh yên tâm.  Mặc dầu mấy năm qua tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc xúc tiến dự án này, tôi vẫn làm việc lặng lẽ để:

1/  Trả tiền thuế thổ trạch cho Viện Bảo Tàng, khoảng $10,000/1 năm để tránh cho miếng đất khỏi bị Thành Phố Ottawa tịch thâu vì tiền thuế không được trả;

2/  Tham khảo với một vài nhà thầu và Toà Đô Chánh Ottawa để tìm cách xây Viện Bảo Tàng mà không cần phải gây quỹ thêm nhiều.

Tôi hy vọng năm tới, 2019, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Dự Án 4000, với sự ủng hộ của đồng bào tại khắp nơi, chúng ta có thể khởi công xây cất.

Để giúp anh và những người quan tâm tới dự án này tìm hiểu thêm những khó khăn trong việc thực hiện, tôi gửi kèm theo đây một vài lài liệu như sau:

1/  Lá thư của anh Mai Phú Hưng gửi anh Đào Bá Ngọc, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng Montréal;

2/  Thỉnh nguyện thư do chúng tôi đệ trình lên Toà Thượng Thẩm British Columbia ngày 28-7-2017 và án lệnh của toà ngày 15-3-2018;

3/  Bản tường trình của tôi về Dự Án VBTTN tại Ottawa ngày 8-9-2018;

4/  Bảng tổng kết tài sản của Trung Tâm Người Việt Canada hiện do TD Canada Trust giữ;

5/  Bài phóng sự về buổi lễ đặt tên Công Trường Sài Gòn ngày 8-9-2018.

Thân kính,

LD Cấn
________

Trả lời thư anh Lê Duy Cấn viết cho các thành viên LHNVC ngày 16/09/2018

posted Oct 2, 2018, 4:20 PM by Le Phan   [ updated Oct 2, 2018, 4:26 PM ]

Thưa anh Lê Duy Cấn,
Là một thành viên của Liên Hội Người Việt Canada, tôi xin trả lời thư của anh viết cho
''các anh chị thành viên Liên Hội Người Việt Canada
T/Y Thư mời họp ngày 16-9-2018''

Tôi hy vọng chúng ta không nên mất thời giờ bắt bẻ nhau nữa. Là con người, chúng ta, ai cũng có những lúc sai lầm.  Cố chấp, nói không đúng và không đủ sự thật, chỉ đào thêm hố sâu ngăn cách khiến gây trở ngại cho sự đoàn kết của chúng ta, một sự đoàn kết đặc biệt cần thiết trong lúc này, để chúng ta, những người Việt Nam hải ngoại có thể góp sức với đồng bào Việt Nam trong nước, trong việc chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước.

Kính anh,

Trần văn Nhã

Thưa anh Cấn,
Để anh dễ theo dõi thư trả lời của tôi về những vấn đề anh nêu ra trong thư anh viết cho ‘’các anh chị thành viên Liên Hội Người Việt Canada’’ về lá thư mời họp ngày 16/09/2018 vừa qua.
-  Phần thư anh viết, tôi xin để chữ nghiêng và không đậm nét.
- Phần thư tôi trả lời cho anh, tôi để chữ thẳng và đậm nét.


Kính gửi các anh chị thành viên Liên Hội Người Việt Canada

T/Y Thư mời họp ngày 16-9-2018

 Thưa các anh, chị,

Tôi có nhận được lá thư đề ngày 26-6-2018 của anh Đào Bá Ngọc, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng Montréal, thay mặt “Hội Đồng Quản Trị” của Liên Hội (LH), gồm 7 hội thành viên - Sherbrooke, Montréal, Ottawa, Toronto, Saskatoon, Calgary, và Edmonton - liên quan tới buổi họp ngày 16-9-2018 để bàn về Dự Án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân (VBTTN).  Tôi xin trả lời như sau.

 1.     Thư mời của “Hội Đồng Quản Trị” Liên Hội

 Anh Đào Bá Ngọc gửi cho tôi lá thư mời họp ngày 16-9-2018 với tư cách Đại Diện Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) của Liên Hội, gồm đại diện của 7 hội thành viên Liên Hội nói trên, mà không đề cập gì tới 4 hội thành viên khác của Liên Hội: Nova Scotia, Windsor, Manitoba, và Vancouver. Vì cơ cấu này không hề có trong Bản Điều Lệ và Nôi Quy hiện hành của Liên Hội (1988), tôi rất tiếc sẽ không thể tham dự buổi họp này.  Tôi cũng xin nói thêm là từ năm 2014, tôi không hề tham dự bất cứ buổi họp nào không được tổ chức theo bản Điều Lệ / Nội Quy của LH. 

Một điểm đặc biệt khác, tôi không hề hứa sẽ tham dự “Buổi Họp Hoà Giải” tại Quốc Hội Canada hồi tháng 7, 2017 như trình bầy trong lá thư do anh Nguyễn Văn Tấn ở Toronto gửi đi.  Trước đó, hồi tháng 4, 2017, trong một buổi mạn đàm tại Mississauga về vấn đề Liên Hội & Trung Tâm Người Việt Canada cùng với  anh Tấn và các anh Nguyễn Thành Nguyên, Nguyễn Phan Pha, và Sa Xuân Vũ (Thời Báo Toronto) tôi có nói sẵn sàng tham dự một buổi họp tại bất kỳ nơi nào để giải đáp các thắc mắc liên quan tới Dự Án VBTTN.  Tuy nhiên, lúc đó chưa hề có ai đề cập tới “Buổi Họp Hoà Giải” tại Quốc Hội Canada sau đó 3 tháng, và lại có bỏ phiếu bầu bán nữa (như thư mời của một số thành viên LH gửi ra sau này).  Vì vậy, làm sao có chuyện tôi hứa tham dự buổi họp này được?  Các anh Nguyên, Pha, Vũ có mặt tại buổi họp có thể xác nhận chuyện này.


Thưa anh Cấn,

Hội Nghị Khoáng Đại về Dự Án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân (VBTTN) do LHNVC tổ chức là một hội nghị được tổ chức cho tất cả mọi người quan tâm đến Dự Án VBTTN, không phải là một Đại Hội Đồng dành cho các hội thành viên của LHNVC, nên chẳng cần phải theo Điều Lệ hay Nội Quy nào của LHNVC cả. Bác sĩ Đào Bá Ngọc cùng 6 vị chủ tịch khác trong LHNVC ký tên trong thư mời là vì 6 vị này đồng ý với bác sĩ Ngọc tổ chức HNKĐ mà thôi. Bác sĩ Ngọc không thể đề tên 4 vị chủ tịch kia, vì không nhận được sự đồng ý của họ.

Mặt khác, sự hiện diện của anh tại hội nghị sẽ làm sáng tỏ sự minh bạch của anh, nếu có những điều người khác nói không đúng về anh, anh sẽ có cơ hội giải thích cặn kẽ cho đồng bào hiện diện trong hội nghị hiểu rõ và họ sẽ là chứng nhân sự minh bạch của anh.

Vì thế, sự vắng mặt của anh tại HNKĐ về Dự Án VBTTN lần này được tổ chức ngay tại Ottawa và được báo trước từ lâu chỉ làm đồng bào thắc mắc tại sao anh không dám <<ba mặt một lời>>. 

2.     Chị Lâm Tuyết, “Đồng Trưởng Dự Án VBTTN” ?

Năm 2011 chính tôi là người mời chị Lâm Tuyết, lúc đó là Tổng Thư Kỳ Liên Hội (LH), phụ giúp tôi trong lãnh vực gây quỹ, với chức vụ “Đồng Trưởng Dự Án”, tương tự trước đây khi xây Đài Kỷ Niệm Việt Nam (Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân, 1991-1995) tôi có mời anh Vũ Xuân An, Tổng Thư Ký Liên Hội, phụ giúp tôi.  Tuy nhiên, sau khi làm việc với chị Tuyết một thời gian tôi thấy không thích hợp, khi có 2 chuyện sau đây xẩy ra:

(i) Năm 2013, chị Tuyết liên lạc với Toà Đô Chánh Ottawa để thu xếp cho anh Hoàng Đình Trí, Phó Tổng Thư Ký Liên Hội, gặp nhân viên của Toà Đô Chánh Ottawa để bàn về vấn đề xây cất VBTTN mà tôi không hề hay biết.  Sau đó nhân viên Toà Đô Chánh có cho tôi biết về chuyện này, và họ ngạc nhiên vì chính tôi mới phải là người liên lạc với họ để thu xếp buổi họp nói trên cho anh Hoàng Đình Trí nếu tôi thấy cần thiết, vì tôi đã làm việc với họ từ khi khởi xướng Dự Án VBTTN năm 2005;

(ii) Ngày 1-11-2013, chị Tuyết viết thư (đính kèm) cho Toà Đô Chánh Ottawa -  mà tôi không hề được biết - để bàn về vấn đề nhân sự của Dự Án, dùng lời lẽ nặng nề nói rằng tôi (Lê Duy Cấn, người đề xướng dự án này) lập ra dự án này vì lý do riêng tư (personal legacy), và tôi không phải là người có trách nhiệm liên lạc với Toà Đô Chánh về vấn đề xây cất mà là một người khác do chính tôi (Lê Duy Cấn) mời vào làm việc trong dự án.  Vị này từ chối việc chị Tuyết đề nghị và khuyên chị không nên gửi lá thư này đi vì nó sẽ có hại cho uy tín của cộng đồng.  Tuy nhiên, chị Tuyết cứ gửi đi.  Nhân viên của Toà Đô Chánh không hiểu chuyện gì xảy ra nên họ hỏi lại tôi, lúc đó tôi mới biết có thư của chị Tuyết gửi cho họ. Lá thư này chứng tỏ chị Tuyết có ý định tiếm quyền, và điều này không thể chấp nhận được trong bất cứ một tổ chức nào.      

Vì hai lý do kể trên, tôi thấy không thể tiếp tục làm việc với chị Tuyết nên tôi chấm dứt nhiệm vụ của chị trong dự án VBTTN từ năm 2013 vả tôi có thông báo cho Chủ Tịch Đoàn LH về chuyện này.

Thưa anh Cấn,

Sau khi anh từ chức Trưởng Dự Án VBTTN và Ủy Viên Ngoại Vụ của LHNVC tháng 05/2014 (thư đính kèm), ĐHĐ LHNVC tháng 06/2014 tại Edmonton đã đề cử chị Lâm Tuyết làm Trưởng Dự Án VBTTN. Sẵn tinh thần làm việc chung, chị Lâm Tuyết đã đề cử ngay một Ban đặc trách Dự Án VBTTN ngay tại ĐHĐ Edmonton.

Như vậy, để nói cho chính xác, thì vì anh Cấn đã từ chức Trưởng Dự Án VBTTN (đính kèm thư từ chức của anh LDC ngày 21/05/2014) nên ĐHĐ Edmonton 06/06/2014 mới đề cử chị Lâm Tuyết làm Trưởng Dự Án VBTTN, chứ chị Lâm Tuyết không tiếm danh, tiếm quyền với anh. Ngoài ra, từ năm 2010-2014, chị Lâm Tuyết là Tổng Thư Ký LHNVC, anh chỉ là Ủy Viên Ngoại vụ của LH, phụ trách một Dự Án của LH. Với tư cách là Tổng Thư Ký LH, chị Lâm Tuyết, ngay cả khi chị không làm Đồng Trưởng Dự Án VBTTN, thì chị Lâm Tuyết vẫn chính là người thực sự phải chịu trách nhiệm về Dự Án VBTTN, chứ không phải là anh, một ủy viên ngoại vụ của LH.

Nói như anh là nói ngược đời: Ủy viên ngoại vụ của LH lại là ''xếp'' của Tổng Thư Ký LH?!

3.     Lý do tại sao có sự chậm trễ trong việc xúc tiến Dự Án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân?

Các anh chị đọc lá thư của anh Mai Phú Hưng gửi cho anh Đào Bá Ngọc và quý anh chị thành viên của Chủ Tịch Đoàn LH và bản thỉnh nguyện thư chúng tôi gửi cho Toà Thượng Thẩm British Columbia sẽ thấy tại sao dự án này bị đình trệ, không phải tại tôi, mà tại vụ tranh chấp nội bộ, tại các  trương mục của dự án bị ngân hàng đóng băng từ tháng 9, 2014, và nhất là tại tôi bị đánh phá liên tục trong mấy năm vừa qua.

Tôi có gửi cho các anh chị - qua lá thư trả lời BS Trần Lê Hồng Phúc - bản tường trình về Dự Án VBTTN cũng như bảng tổng kết các tài sản của Trung Tâm Người Việt Canada hiện đang được giữ tại TD Canada Trust.

Tôi đính kèm các bản tường trình tài chánh của Trung Tâm từ tài khoá 2014-2015 cho tới nay.  Các bản tường trình tài chánh trong thời gian Trung Tâm có các sinh hoạt gây quỹ cho Dự Án VBTTN trước đây đều được kiểm chứng (audited) và phổ biến.

Thưa anh Cấn,

Không có ai đánh phá anh cả, biết bao lần LHNVC, từ năm 2014 cho đến nay 2018, tìm cách đoàn kết lại, để chúng ta cùng nhau tiếp tục hoàn thành Dự Án VBTTN dở dang chỉ vì bất đồng ý kiến. Bất đồng ý kiến là chuyện bình thường trong sinh hoạt của bất cứ cộng đồng nào trên thế giới. Và để giải quyết những bất đồng, các nước phát triển như Canada là đất nước chúng ta đang cư ngụ và là nơi anh đã học tập và làm việc hàng chục năm qua đều áp dụng NGUYÊN TẮC DÂN CHỦ: Thiểu Số phải phục tùng Đa Số, để giải quyết những bất đồng.

4.     Các khó khăn khác

Ngoài việc bị vu khống vô căn cứ về vấn đề quản trị tài chánh, tôi còn là nạn nhân của một chiến dịch nhằm xóa bỏ những đóng góp của tôi cho cộng đồng.  Điển hình là trong một cuộc triển lãm tại Toà Đô Chánh Ottawa năm 2016 về người Việt tị nạn do “Ban Chấp Hành Liên Hội” của anh Hoàng Đình Trí (được bầu trong buổi họp không đủ túc số tại Edmonton vào tháng 6, 2014), một tấm hình chụp Bà Marion Dewar, cố Đô Trưởng Ottawa, với Uỷ Ban Soạn Sách Chương Trình 4000 (Project 4000 Book Committee) do Trung Tâm phổ biến năm 2008 bị thay đổi trong đó hình tôi (Lê Duy Cấn) bị xóa đi,  Tấm hình này (đính kèm) được ghi là “Board of Directors of Project 4000” trong khi chính tôi trước đó cũng là một thành viên của Hội Đồng Quản Trị của Chương Trình 4000, do Bà Marion thành lập năm 1979 để mang 4000 người tị nạn Đông Dương, trong đó phần lớn là người Việt tị nạn, vào Canada định cư.  Chương trình này, cùng với Operation Lifeline do Giáo Sư Howard Adelman thành lập ở Toronto và các chương trình tương tự ở các thành phố khác là động lực khiến chính phủ Canada quyết định tăng số người tị nạn Đông Dương được nhận vào Canada từ 8,000 người lên 50,000 người trong các năm 1979-1980.

Thưa anh Cấn,

Không có ai phủ nhận tài năng và sự bền bỉ của anh trong các sinh hoạt cộng đồng Việt Nam chúng ta từ hàng chục năm qua, đặc biệt trong LHNVC và  Trung Tâm Người Việt Canada (TTNVC). Một mình anh có thể làm rất nhiều việc cùng một lúc: từ vai trò thủ quỹ, điều hành nhiều dự án lớn nhỏ của LHNVC và TTNVC, đến vai trò Tổng Thư Ký LHNVC dù anh chỉ là Ủy Viên Ngoại vụ...

Tuy nhiên, xin anh nghĩ lại tại sao những người đã từng sát cánh với anh từ nhiều năm qua như bác sĩ Đào Bá Ngọc ở Montreal, anh Nguyễn Thái Trung và anh Trần Văn Đông ở Saskatoon, chị Huỳnh Dậu Thủy ở Ottawa, anh Hoàng Đình Trí ở Edmonton, chị Lâm Tuyết ở Calgary... và ngay cà các bạn trẻ như Võ Như Ngọc ở Ottawa, Phạm Phương Anh, Nguyễn Thế Sơn ở Calgary...lại không thể tiếp tục làm việc với anh nữa, chưa kể họ còn bị anh kiện ra Tòa như anh Nguyễn Hữu Kỳ, anhNguyễn Hải Hà ở Toronto, anh Trần Trân ở Edmonton, anh Đặng Vũ Tuấn Kiệt ở Quebec, anh Trương Minh Trí ở Ottawa và tôi, Trần Văn Nhã, ở Sherbrooke.

5.     Kết luận

Mặc dầu phải đối đầu với các khó khăn kể trên, tôi sẽ cố gắng trong thời gian sắp tới để hoàn tất Dự Án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân như dự định lúc ban đầu, và tôi cương quyết không để cho dự án này bị:

-         Hủy bỏ; hoặc
-         Biến thành một “Viện bảo tàng ảo (virtual museum); hoặc
-         Rời đi một thành phố khác.

Các anh chị có thể giúp tôi sớm hoàn thành dự án VBTTN bằng những cách sau đây:

1/  Khuyến cáo những người đang loan tin đồn thất thiệt nhằm mục đích lăng mạ làm tôi mất uy tín hãy để thời giờ làm những chuyện hữu ích hơn cho cộng đồng, cho xã hội;

2/  Không ép buộc tôi phải cộng tác với những người làm việc không thẳng thắn và tiếm quyền;

3/  Vận động đồng bào tại địa phương tiếp tục yểm trợ Dự Án VBTTN.

Xin cảm ơn và kính chào các anh, chị.

Lê Duy Cấn
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Trung Tâm Người Việt Canada
& Trưởng Dự Án VBTTN 

Thưa anh Cấn,

Chúng ta tranh luận với nhau như thế chúng tôi thấy đã đủ rồi. Tranh luận mãi mà không đưa đến một kết quả nào thì CHỈ LÀM GƯƠNG XẤU CHO CON CHÁU CỦA CHÚNG TA, vì chúng đã quen với sinh hoạt Dân Chủ ở đất nước này: Chúng sẵn sàng chấp nhận một kết quả mà chúng không đồng ý, vì đó là sự CHỌN LỰA CỦA ĐA SỐ.

Kính anh,

Trần Văn Nhã 

Chủ tịch HNV Sherbrooke

      

Thư của Anh Đào Bá Ngọc đề ngày 11-9-2018

posted Sep 24, 2018, 7:39 PM by Le Phan   [ updated Sep 24, 2018, 7:42 PM ]

Ngày 15-9-2018

Kính gửi Anh Đào Bá Ngọc

Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng Montreal

ĐKG Quý Anh Chị Chủ Tịch các Hội Thành Viên Liên Hội tại Sherbrooke, Ottawa, Toronto, Saskatoon, Calgary, Edmonton

T/Y Thư của Anh Đào Bá Ngọc đề ngày 11-9-2018

Thưa anh,

Chúng tôi xin trả lời mấy điểm chính trong lá thư của anh như sau:

1.        Đoạn 2, trang 1, anh viết: ”Tất cả những gì liên quan tới đạo luật cũ không còn giá trị pháp lý nữa

 

Xin anh cho chúng tôi biết anh trích câu này ở đâu?  Chỉ từ câu NFP Act thay thế CCA Part II (When it came into force on October 17, 2011, it replaced the Canada Corporations Act (CCA Part II) that previously governed federal not-for-profit corporations) mà anh diễn giải ra thành tất cả những bản điều lệ nội quy hiện hành của các hội đoàn bất vụ lợi thành lập truớc khi có NFP Act không còn giá trị pháp lý.  Nếu đúng như vậy, tại sao Ông Chánh Án xử phiên toà ngày 15-3-2018 vể thỉnh nguyện thư (petition) của chúng tôi lại phán quyết rằng Bản Điều Lệ 1988 của Liên Hội là bản có hiệu lực?

 

Chúng tôi chưa thấy các anh chị nêu lên những điều nào trong bản Điều Lệ / Nội Quy hiện hành của Liên Hội đi nguợc lại bộ luật NFP Act. Ngay cả nếu các anh chị muốn thay đổi điều nào trong bản Điều Lệ / Nội Quy vì lý do điều này đi nguợc lại với bộ luật NFP Act thì vẫn phải theo đúng thủ tục tu chính quy định trong bản Điều Lệ / Nội Quy hiện hành. 

 

Chúng tôi chỉ thấy trong bản nháp của các anh chị, các anh chị đã bỏ đi những điều khoản không đi ngược lại bộ luật NFP Act, mà chỉ vì các anh chị đã vi phạm những điều khoản ấy trong buổi họp ngày 6-8 tháng 6, 2014 tại Edmonton và ngày 9-10 tháng 9, 2016 tại Montreal như chúng tôi đã trình bầy trong bản thỉnh nguyện thư đệ trình toà án.

  

2.       Đoạn 2, trang 2: “Hội Đồng Quản Trị LHNVC không có liên quan gì với Toà Án Vancouver, vì nhóm quý anh Lê Duy Cấn và Mai Phú Hưng chỉ kiện Ban Chấp Hành LHNVC và Ban Chấp Hành TTNVC”.

Xin anh vui lòng đọc lại bản thỉnh nguyện thư đề ngày 28-7-2017 của chúng tôi và bản án lệnh của Toà Án (đính kèm), trong đó có nói rõ cuộc họp ngày 9-10 tháng 9, 2016 tại Montreal là bất hợp lệ và tất cả các quyết định của phiên họp đó, trong đó có phần thành lập Hội Đồng Quản Trị của Liên Hội, là vô giá trị.  Như vậy, điều anh nói trên đây hoàn toàn sai sự thực.  Lần này chúng tôi sẽ kiện các anh chị trong Chủ Tịch Đoàn đồng ý tổ chức buổi họp bất hợp lệ này cùng với Ban Chấp Hành được bầu để ngăn chặn các anh chị tiếp tục tổ chức các buổi họp bất hợp lệ trong tương lai.  

3.       Đoạn 3, trang 2: “…thiểu số phải theo đa số”.

Thưa anh, “đa số” không phải lúc nào cũng đúng luật. “Đa số” vẫn có thể trái luật, và “thiểu số” không có nghĩa là trái luật. Vì thế ở các nước văn minh, nền dân chủ phải đi đôi với pháp trị.  Đa số cũng phải phục tùng luật pháp.  Trong tinh thần thượng tôn pháp luật tại Canada, xin anh ghi nhớ rằng vấn đề hợp pháp hay không hợp pháp không liên quan gì tới “đa số” hoặc “thiểu số”.  Sở dĩ vụ tranh chấp trong Liên Hội kéo dài cho tới ngày hôm nay là vì một thái độ ngang bướng cho rằng “có đa số thì làm gì cũng được.”  Phán quyết của Toà Thương Thẩm Tỉnh Bang British Columbia ngày 15-3-2018 đã xác nhận điều này.  Nếu quý anh chị không đồng ý, quý anh chị có thể kháng cáo về quyết định của Toà, không phải chỉ kháng cáo về “thủ tục tố tụng” như quý anh Lê Thuần Kiên, Nguyễn Hữu Kỳ đã làm.

4.       Đoạn 3 & Đoạn 4, trang 2, anh viết:

 

…Trong khi đó, với tình hình dầu sôi lửa bỏng ở Việt Nam vì Đảng Cộng Sản Việt Nam đang tiến hành những dự định bán nước, đồng bào ở quê nhà đang cần sự ủng hộ của chúng ta, thì quý anh nại những lý do không chính đáng, vô hình chung làm tê liệt những hoạt động của LHNVC ủng hộ sự đấu tranh của đồng bào ở quê nhà

 

“…Nếu quý anh biết quý lợi ích của cộng đồng, nhất là những nỗ lực hỗ trợ cho Việt Nam, thì những số tiền hàng ngàn gia kim chúng ta trả cho luật sư sẽ giúp ích rất nhìều cho những nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền như Mẹ Nấm, Trần Thị Nga…Họ cần hỗ trợ tài chính để có thể tiếp tục đấu tranh”.

 

Thưa anh,

 

Dùng chiêu bài chống Cộng để biện hộ cho những hành động bất tuân pháp luật bản xứ là một chiêu bài đã quá lỗi thời rồi.  Nếu chúng ta muốn tranh đấu cho tự do, nhân quyền, và dân chủ pháp trị  ở Việt Nam, chúng ta phải hành xử như những người đang sống trong một nền dân chủ pháp trị ở xứ này trước đã.  Anh có nghĩ rằng sinh hoạt cộng đồng theo lối bè phái, độc tài, vợ chồng thay phiên nhau làm Chủ Tịch, bất tuân Điều Lệ / Nội Quy để một người vừa là Chủ Tich hội điạ phương, vừa “Chủ Tịch Liên Hội”, vừa tự đề cử mình làm thành viên của Trung Tâm Người Việt Canada, có phải là những người thực tâm muốn chống chế độ Cộng Sản độc tài tại Việt Nam hay không, hay chỉ nhằm mục đích tập trung quyền hành vào bản thân hoặc bè phái của mình ?

 

Nhân tiện anh Ngọc, và cả chi Đặng Thi Danh, phu nhân của anh, răn đe chúng tôi về viêc chống Cộng, chúng tôi phải nói ra một sự thật mà trước đây chúng tôi không tiện nói ra vì đó là sự xấu hổ chung của Liên Hội với cộng đồng nguời Việt quốc gia trên thế giới.  Các anh chị tự nhận là chống Cộng nhưng chỉ vì muốn lôi kéo phe cánh và loại hội chúng tôi mà các anh chị phải tìm đủ mọi cách để lôi kéo vào Liên Hội một nhóm người tiếm danh Hội chúng tôi trong đó có những người công khai đứng dưới lá cờ Cộng Sản, mà hội chúng tôi đã có thông cáo nêu đích danh trên báo chí.

 

“Trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng ở Việt Nam…” như  anh Ngọc nói, tại sao các anh chị không để thì giờ quí báu để hỗ trợ cho Việt Nam mà lại tìm đủ mọi cách, kể cả việc tổ chức hết buổi họp bất hợp lệ này tới buổi họp bất hợp lệ khác, để ngăn cản anh Lê Duy Cấn (người đã hoàn tất 5 dự án lớn của cộng đồng người Việt tại Canada và được vinh danh trong cuốn sách Capital Builders do nhật báo Ottwa Citizen xuất bản năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày thành lập Canada) xúc tiến Dự Án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân (VBTTN)? 

 

Một điều cần nhấn mạnh là  trong khi các anh chị đã làm ngơ khi có người trong nhóm của các anh chị đã ráo riết tung ra những vu cáo không bằng cớ nhằm hại uy tín của anh Lê  Duy Cấn với mục đích dành giật dự án này cho một người khác, anh vẫn âm thầm làm việc, duy trì trụ sở của Trung Tâm Người Việt Canada để có sự hiện diện của lá cờ vàng tại vùng Thủ Đô Canada, trả tiền thuế cho miếng đất xây Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân để khỏi bị thành phố tịch thâu, và hoàn tất Dự Án Công Trường Sài Gòn.  Trong lúc đó, quý vị “Chủ Tịch Liên Hội”, “Chủ Tịch Trung Tâm Người Việt Canada” do các anh chị “bầu” lên đã làm được gì?  Các anh chị không cảm thấy lương tâm bị cắn rứt khi tiếp tay đánh phá anh Lê Duy Cấn hay sao?

 

Các anh chị là người biết rõ hơn ai hết dự án VBTTN bị đình trệ mấy năm nay vì các ngân khoản bị đóng băng do sự tiếm danh của Hội Đồng Quản Trị bất hợp lệ của Trung Tâm do nhóm anh Hoàng Đình Trí thành lập năm 2014, không tiếp tục gây quỹ được vì những lời vu khống về việc quản trị tài chánh, mà các anh chị còn giả đò hỏi lý do tại sao dự án này chưa được hoàn tất, để kích động sự tức giận của một số người không hiểu sự thật hầu dựng lên một thứ “Toà Án Nhân Dân” nhằm áp đặt những ý muốn trái với Điều Lệ & Nội Quy và trái cả pháp luật của các anh chị.

 

Tại sao sống tại một quốc gia pháp trị các anh chị lại không dùng Điều Lệ / Nội Quy, và luật pháp để hành xử mà lai dựng lên một “Toà Án Nhân Dân” để quyết định về dự án VBTTN?  Khi có án lệnh của Toà Thượng Thẩm British Columbia, chị Đặng Thị Danh chỉ trích rằng đó không phải là quyết định của “Toà Án Lương Tâm”.  Vậy các anh chị định dùng bộ luật nào trong phiên “Toà Án Nhân Dân” này để phán xét một cách công minh hơn Toà Án British Columbia và bắt chúng tôi phải tuân theo?

 

Các anh chị vừa phổ biến một bản “tâm thư” của Liên Hội về vấn đề này.  Các anh chị có tham khảo ý kiến của Chủ Tịch Đoàn Liên Hội hay không mà dám nói là “tâm thư của Liên Hội”? 

 

Các anh chị kêu gọi đoàn kết – đoàn kết để làm gì? để phá Dự Án VBTTN? để loại bỏ Anh Lê Duy Cấn, một người đã từng có nhiều thành tích thực tế về việc chống Cộng và giúp nguời Việt tị nạn trong hơn 40 năm qua?

 

Xin các anh chị đừng dùng chiêu bài đoàn kết hay chống Cộng để xúi bẩy, lừa mị  mọi người làm những điều sai trái, thất đức.

 

Để kết thúc, chúng tôi hy vong quý anh chị đồng ý với chúng tôi là nếu Liên Hội muốn tiếp tục tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam như chúng ta đã làm trên 30 năm cho tới khi vụ tranh chấp hiện tại xẩy ra từ năm 2014, chúng ta phải trong sạch hoá cách thức làm việc của Liên Hội, biết tôn trọng Đi ều Lệ / Nội Quy của Liên Hội và luật pháp. 

 

Rất tiếc, nếu chúng ta không cùng đồng ý như vậy, chỉ còn cách nhờ toà án phán quyết thôi. Chúng tôi xin các anh chi cho đọc lạI thư này của chúng tôI tại phiên họp ngày thứ Bẩy 15-9-2018.  Nếu phiên hop vẫn tiếp tục, chúng tôi sẽ xin án lệnh, và các anh chị trong Chủ Tich Đoàn   đồng ý việc tổ chức phiên họp bất hợp lệ này cũng như những người nhận những chức vụ trong các Ban Chấp Hành, Ban Giám Sát đều sẽ  là bị đơn trong việc cố ý vi phạm Điều Lệ / Nội Quy của Liên Hội và bất tuân án lệnh ngày 15-3-2018 của Toà Thượng Thẩm Tỉnh Bang British Columbia.

 

Trân trọng,

 

Mai Phú Hưng

Chủ Tịch Cộng Đồng Nhgười Việt Vùng Greater Vancouver       


Kính gửi Chủ Tịch Đoàn Liên Hội Người Việt Canada v/v Buổi họp thường niên 15-9-2018

posted Sep 24, 2018, 7:36 PM by Le Phan

On Wed, Sep 5, 2018 at 8:50 PM Harry Mai <harrymaiphuhung@gmail.com> wrote:

(English version follows)

Ngày 5-9-2018

Kính gửi Chủ Tịch Đoàn Liên Hội Người Việt Canada

T/Y         Buổi họp thường niên 15-9-2018

 Thưa các anh chị,

Theo lá thư do anh Đào Bá Ngọc đứng tên và do anh Trần Văn Nhã chuyển đi, đại diện của 7 hội thành viên Liên Hội (Sherbrooke, Montreal, Ottawa, Toronto, Saskatoon, Calgary, Edmonton) kêu gọi một buổi họp ngày 15-9-2018 để tổ chức bầu cử theo “Điều Lệ 2018” của Liên Hội.

Chúng tôi xin lưu ý các anh chị 2 điểm như sau:

1/  Việc tu chính và chấp thuận bản Điều Lệ Liên Hội 2018 là hoàn toàn vi phạm những điều khoản liên quan tới việc tu chính Điều Lệ và Nội Quy hiện hành của Liên Hội (1988), như tôi đã nhắc nhở trong điện thư gửi Chủ Tịch Đoàn Liên Hội đề ngày 11-6-2018.

2/  Mọi cuộc bầu cử dựa theo bản Điều Lệ này (2018) đều vô giá trị.

Trong khi đã có án lệnh của Toà Thượng Thẩm Tỉnh Bang British Columbia ngày 15 tháng 3, 2018, việc cố ý tiếp tục tổ chức những phiên họp vi phạm Điều Lệ / Nội Quy trong thời gian chờ đợi toà phán xét đơn khiếu nại của các anh Lê Thuần Kiên, Nguyễn Hữu Kỳ, và Trần Trân về thủ tục tố tụng, thực ra không đem lại kết quả gì ngoài việc tự chứng minh các anh chị coi thuờng luât pháp - điều mà chúng tôi không tin là chủ ý của tất cả 7 các anh chị cùng đứng tên trong thư mời do anh Nhã chuyển đi. 

Việc vận động mọi người tham dự những buổi họp coi thường luật pháp chỉ có tác dụng làm cho ngày càng nhiều người vô tình bị liên can vào việc kiện tụng này.  Vì mục đích muốn làm cho Liên Hội làm việc một cách đứng đắn như trước đây, chúng tôi hứa với các anh chị chúng tôi sẽ tiếp tục nhờ toà án can thiệp cho tới khi những vụ cố tình vi phạm Điều Lệ / Nội Quy của Liên Hội chấm dứt, trả lại sự yên ổn cho Liên Hội và cộng đồng người Việt tại Canada nói chung.

Chúng tôi hy vọng nhận đuợc hồi âm của các anh chị nào đồng ý rút lại việc tổ chức phiên họp bất hợp lệ nêu trên trước 11g đêm (EDT) ngày thứ Năm, 6 tháng 9, 2018 (giờ Ottawa). Nếu phiên họp vẫn được tổ chức, chúng tôi sẽ buộc lòng phải xin án lệnh, và các anh chị trong Ban Tổ Chức sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi chi phí do phiên họp này gây ra.  

Trân trọng,

Mai Phú Hưng

Chủ Tịch, Cộng Đồng Người Việt Vùng Greater Vancouver  

________________________________________________

September 5, 2018

To : Council of Presidents, Vietnamese Canadian Federation

Re. The Regular Meeting of September 15, 2018

Dear friends:

According to a letter with Dr. Dao Ba Ngoc’s name as the initiator and forwarded by Mr. Tran Van Nha, the representatives of 7 chapters of the Federation (Sherbrooke, Montreal, Ottawa, Toronto, Saskatoon, Calgary, Edmonton) have decided to call a regular meeting on September 15, 2018 to organize elections based on its « 2018 By-Laws ». 

I’d like to draw your attention to the following issues :

1/  The recent amendments and passing of the VCF’s By-Laws was in complete contravention of the current (1988) articles governing the amendments of its Charter and Rules and Regulations as I’ve warned you in my message dated June 11, 2018.

2/  All elections based on the 2018 By-Laws would be invalid. 

While the Supreme Court of British Columbia has issued an order on the current dispute on March 15, 2018, the efforts in organizing the meetings which violate the VCF’s 1988 Charter and Rules and Regulations while the hearing on the complaint re the legal procedure launched by Messrs Kien Thuan Le, Huu-Ky Nguyen, and Tran Tran is pending, will not bring any meaningful results, except to prove that you have disregarded the law., which I don’t think all 7 of you intended to do in the letter forwarded by Mr. Tran Van Nha.

All the efforts in drawing everyone to the meetings which disregard the law have the only effect of making more and more people inadvertently involve in the current legal dispute.  With the objective of making the VCF operate in a dignified way as in the past, we promise to you that we will continue to resort to the court until all the intentional violations of the VCF’s Charter and Rules and Regulations stop, bringing peace to the VCF and the Vietnamese community in Canada in general.   

We hope to hear back from those of you who agree to cancel the said illegal meeting before 11pm, Thursday September 6, 2018 (EDT).  If the meeting goes ahead as planned, we won’t have any choice other than asking the court for a ruling.  In that case, those in the Organizing Committee of the meeting would have to bear the whole responsibility for all the expenses that this decision may cause.

Yours truly,

Harry Mai

President, Vietnamese Canadian Community of Greater Vancouver Society.


Cảm nghĩ của một người tham dự cả hai hội nghị về Dự Án VBTTN ngày 08/09 và 16/09/2018 tại Ottawa.

posted Sep 24, 2018, 6:57 PM by Le Phan   [ updated Sep 24, 2018, 7:10 PM ]

Kính thưa quý đồng hương,
Chúng tôi xin chuyển đến quý đồng hương cảm nghĩ của một người tham dự cả hai hội nghị về Dự Án VBTTN ngày 08/09 và 16/09/2018 tại Ottawa.
 
Hội nghị về Dự Án VBTTN ngày 16/09/2018 tại Ottawa.
Ghi lại những cảm nghĩ của chúng tôi về:
***/ Hội nghị khoáng đại về VBTTN do Liên Hội Người Việt Canada tổ chức ngày 16/09/ 2018 sau khi chúng tôi đã tham dự phiên họp cũng về dự án VBTTN do ông Lê Duy Cấn, ông Nguyễn Thành Nguyên, và bà Ngân điều khiển vào ngày 08/09/2018.
***/ Mục đích của chúng tôi là rất mong 11 hội thành viên cộng đồng người Việt trong nước Canada sẽ là một khối đoàn kết và hổ trợ tận tình cho VCF.

Trong sinh hoạt cộng đồng, các thành viên bất đồng ý kiến là chuyện thường, có thể là chuyện tốt cũng nên, vì qua đó chúng ta có cơ hội mổ xẻ vấn đề dưới góc nhìn của các lăng kính khác nhau, để đi đến một cái nhìn chung, trọn vẹn, bao gồm mọi khía cạnh, để uy tín của cộng đồng người Việt chúng ta ở hải ngoại nói chung, và riêng tại Canada không bị mai một. Chúng ta có thể bất đồng ý kiến và sau đó mọi chuyện được giải quyết trong hoà khí khi mà “cái tôi” không còn là ông chủ trong các cuộc thảo luận, nói cách khác, chúng ta có thể bất đồng ý kiến một lúc nào đó, nhưng chúng ta biết lắng nghe để sửa chửa, và chúng ta tuyệt đối không được bất hoà.

Chúng ta còn rất nhiều việc phải cùng làm với các thệ hệ đàn em, đàn cháu trước hiểm họa mất nước do chủ trương bán nước của CSVN, do đó chúng ta cần đoàn kết và hướng về các việc làm trong hiện tại và tương lai. Những sai trái trong quá khứ sẽ được giải quyết dứt khoát và ôn hoà. Mong lắm thay.

1/. Ngày 12/06/2018, ban tổ chức Hội Nghị Khoáng Đại về VBTTN đã ra thông báo tổ chức Hội Nghị khoáng đại tại Nepean Sportsplex vào ngày 22 tháng 07 năm 2018 từ 10:00 AM -15:00 PM, có gởi email (điện thư) mời ông Lê Duy Cấn (LDC) bà Lâm Tuyết (LT), 2 vị đồng trưởng dự án BTVTN đến tham dự. Tuy nhiên, với tình hình ''dầu sôi, lửa bỏng'' ở Việt Nam lúc bấy giờ vì bọn tà quyền CS ban hành dự luật Đặc Khu Kinh Tế và đạo luật An Ninh Mạng, một hình thức BÁN NƯỚC VN của đảng CS cũng như sự dã man của CS là THẲNG TAY TRẤN ÁP QUYỀN TỰ DO TRUYỀN THÔNG, TƯ DO NGÔN LUẬN của người dân trong nước, ban tổ chức hội nghị khoáng đại đã quyết định dời ngày họp đến ngày 16/09/2018 để Cộng đồng người Việt tự do nói chung, Liên Hội Người Việt Canada và các Hội Thành Viên nói riêng tập trung sức mạnh tổng hợp của cộng đồng Việt Nam tự do tại hải ngoại, để hổ trợ và đồng hành cùng đồng bào trong nước trong thời điểm đó.

Sự thay đổi ngày họp đã được thông báo đến 2 vị trưởng dự án BTVTN, riêng đối với ông LDC, ban tổ chức đã cẩn thận hơn, ngoài việc gởi điện thư để mời, . Ngày 13/08/2018 ban tổ chức còn gởi thư bảo đảm (qua bưu điện) để mời ông LDC đến tham dự. Tất cả những sự cố gắng của ban tổ chức được đáp lại bằng thái độ bất hợp tác của ông LDC là không hồi âm và không tham dự phiên họp khoáng đại ngày 16/09/2018.

2/.  Ông Nhã giới thiệu ban chấp hành Liên Hội Người Việt Canada nhiệm kỳ 2018 - 2020.

3/.  Số người tham dự: khoảng 60 người có mặt tại hội trường ( Ottawa, Sherbrooke,  Toronto, Montreal, Calgary) và 25 người viễn liên ( Toronto : 20, Saskatoon : 2, Edmonton : 2, Montreal: 1). Tổng cộng khoảng 85 người.

Ông TNS Ngô Thanh Hải đến tham dự đến khoảng hơn 12 giờ trưa, được nghe bà Lâm Tuyếtông Hoàng Đình Trí trình bày về những tài liệu và số liệu (sổ sách, tiền bạc) liên quan đến Architecture plan của VBTTN, các cuộc vận động gây quỹ từ Canada, Hoa Kỳ, và các nước bên Âu châu.

Ông Mặc Giao điều khiển buổi họp rất dân chủ và xuất sắc. 
Ông Đào Bá Ngọc ông Lê Thuần Kiên đã trả lời thỏa đáng những câu hỏi của tham dự viên.
Ông Lê Hoàng Châuông Vũ Đức Khanh cùng đúc kết và lập biên bản cho cuộc họp hội nghị khoáng đại.
Chúng tôi nhận thấy trên bàn dành cho 2 vị trưởng dự án VBTTN tham dự, chỉ có bà Lâm Tuyết hiện diện, kế bên bà Lâm Tuyết là chiếc ghế trống (chiếc ghế dành cho ông LDC). Cái bảng tên của ông LDC trên bàn trước chiếc ghế trống, biết giải thích sao đây? Có dư luận cho rằng:
***/ Ông LDC không dám đối diện với cộng đồng, những người đã đóng góp tiền bạc và công sức cho dự án BTVTN.
Nếu vì lý do nầy, cộng đồng người Việt tại Canada sẽ bỏ qua những lỗi lầm trong quá khứ, chúng ta sang trang và làm lại mới từ đầu, nếu ông LDC tham dự và trình bày lý do tại sao dự án BTVTN đã kéo dài 13 năm mà bây giờ miếng đất trị giá khoảng $2M (trích dẫn lời của ông trong phiên họp do ông chủ tọa ngày 08/09/2018) bây giờ trở thành “đặc khu trồng rau” của thành phố. 

Riêng về phần chúng tôi, người được “hân hạnh” tham dự phiên họp ngày 08/09/2018 do ông LDC chủ tọa, chúng tôi thắc mắc là tại sao ông LDC không tham dự hôm nay (16/09/2018) để 3 mặt một lời, để ông LDC trình bày nội dung phiên họp do nhóm của ông chủ tọa ngày 08/09/2018, để tất cả các tham dự viên như chúng tôi được rõ, để VCF được rõ, và nhất là bà Lâm Tuyết, người đồng trưởng dự án VBTTN với ông có cơ hội thảo luận cùng ông, được như vậy, ông LDC mới thật là người có trách nhiệm trong chức vụ đồng trưởng dự án VBTTN, được như vậy, ông LDC mới có tinh thần dân chủ và ôn hoà. Nhưng, cũng là chữ nhưng quái ác, ông LDC đã không thể hiện trách nhiệm và danh dự của người đồng trưởng dự án, bằng cách tránh né cuộc họp hội nghị khoáng đại ngày 16/09/2018.

***/ Ông LDC có thái độ bất hợp tác, và thích ra tay trước đối với VCF, có lẽ ông theo chủ thuyết “tiên hạ thủ vi cường” chăng, vì thế ông đã không tham dự phiên họp ngày 23/07/2017 tại Ottawa, mà lại chạy lên Vancouver cùng với ông Mai Phú Hưng đưa đơn kiện VCF.!!!
Chưa chắc ông LDC sẽ thắng, VCF là tổ chức hợp pháp vì đã được bầu với tỉ số 7/11 các hội thành viên, và hơn nữa, VCF là một tổ chức có sức mạnh của cộng đồng cùng với tinh thần của “hội nghị Diên Hồng”, chúng tôi tin rằng VCF sẽ làm mọi việc sáng tỏ và chúng tôi luôn ủng hộ chính nghĩa.

4/.  Bà Lâm Tuyết trình bày những hoạt động cũng như việc gây quỹ cho VBTTN trong thời gian bà cùng ông LDC làm trưởng dự án, khá đầy đủ chi tiết mà tham dự viên cần phải biết.

5/.  Ông Hoàng Đình Trí cho chiếu những slide tài liệu về họa đồ (Architecture plan và những sửa đổi trên bản vẽ sau khi có sự góp ý của City) cũng như những số liệu về tiền bạc quyên góp được trong các cuộc gây quỹ cho dự án BTVTN, qua đó một số vấn đề đã được làm sáng tỏ và các tham dự viên đã đặt một số câu hỏi liên quan đến tiền bạc mà ông LDC nắm giử cho dự án. Tiếc thay, ông LDC đã tránh mặt trong phiên họp nầy. Vì sao ? Chắc mỗi tham dự viên đều tự có câu trả lời và cảm thấy dự án nầy bất khả thi.

6/. Tham dự viên phát biểu ý kiến và đặt câu hỏi, buổi họp khá sôi động khi ông Trần Lê Hồng Phúc đặt câu hỏi liên quan đến mục đích, thái độ của ông LDC, vì ông LDC đã cố tình tránh né phiên họp, và không dám trực diện với bà Lâm Tuyết, người đồng trưởng dự án VBTTN với ông LDC, sau đó ông Hồng Phúc đã phát biểu : “Có ai có thể giải thích cho tôi là ông LDC muốn gì, sau đó tôi sẽ đặt các câu hỏi kế tiếp”. 

- Có ý kiến của tham dự viên cho rằng ông LDC muốn dùng tiền của cộng đồng đóng góp để xây dựng VBTTN do ông đề xướng và do con của ông vẽ họa đồ, có lẽ để thỏa mãn “cái tôi” quá lớn của ông chăng?
- Cũng có ý kiến của tham dự viên cho là ông LDC muốn mượn dự án VBTTN để quyên góp và sẽ dùng số tiền đó để renovate Trung Tâm Người Việt Canada, có trụ sở ở đường Rochester gần muốn sập.
Có một số câu hỏi của tham dự viên đặt thẳng vấn đề với ông LDC và ông Mặc Giao đã khéo léo trả lời với tham dự viên là các câu hỏi dành cho ông LDC, chỉ có ông LDC mới trả lời được, ban tổ chức xin được không trả lời.

Chúng tôi ghi lại điều nầy để rộng đường dư luận và nghĩ rằng chỉ có ông LDC mới có thể trả lời mà thôi và mức độ khả tín tới đâu thì ... trời biết.
Sau đó, ông Hồng Phúc có đặt thêm mấy câu hỏi và sau cùng, ông Hồng Phúc phát biểu trước mọi người: “Ông LDC đã quay chúng ta như quay dế” và tất cả đều đồng ý tiến hành thủ tục bải nhiệm 2 vị đồng trưởng dự án BTVTN là ông LDC và bà Lâm Tuyết càng sớm càng tốt. Chúng tôi nhận thấy bà Lâm Tuyết rất vui khi nghe quyết định nầy, có lẽ bà Lâm Tuyết đã quá ê chề khi cộng tác với ông LDC trong thời gian qua chăng ?

7/.  Miếng đất đã mua cho dự án BTVTN có đường dây điện cao thế chạy ngang qua, diện tích của ground floor không bị ảnh hưởng, nhưng diện tích các tầng trên sẽ phải nhỏ đi vì theo luật, mỗi bên phải dời vô 15 feet để tránh đường dây điện cao thế. Cám ơn ông Hoàng Đình Trí đã cho tham dự viên biết việc nầy.

8/.  Tham dự viên được nghe khá chi tiết về việc ông LDC và ông Mai Phú Hưng đã kiện VCF hồi tháng 07/ 2017 và hiểu ra rằng ông LDC đã misleading vấn đề nầy trong phiên họp do ông chủ tọa ngày 08/09/2018.

9/.  Sau khi tham dự viên phát hiểu và đặt câu hỏi, ông Mặc Giao đã đề nghị chia nhóm, kể cả các tham dự viên viễn liên, để thảo luận 3 câu hỏi trong vòng 30 phút và mỗi trưởng nhóm sẽ tổng kết lại câu trả lời của nhóm và trình bày trước phiên họp. Vui thay, tất cả các nhóm hầu như đều đồng ý với nhau trên các vấn đề cơ bản và hổ trợ VCF để vượt qua giai đoạn khó khăn “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” nầy để uy tín của cộng đồng người Việt chuộng Tự Do, Dân Chủ tại Canada nói riêng không bị thương tổn trước người bản xứ.

10/.  Thay vì kết thúc lúc 15:00 PM, phiên họp đã kéo dài đến gần 16:30PM, vì các tham dự viên đã thấy được vấn đề qua sự trình bày của bà Lâm Tuyết và ông Hoàng Đình Trí nên có rất nhiều ý kiến đóng góp cho VCF. Tuy nhiên vẫn còn một vài câu hỏi mà chúng tôi ghi nhận được từ tham dự viên vì không đủ thì giờ để phát biểu.

***/ Câu hỏi: Trong email ông LDC gởi mời tham dự buổi họp do ông ta chủ tọa, cuối email, ông ghi là “Chủ tịch hội đồng quản trị trung tâm người Việt” và “Trưởng dự án BTVTN”, như vậy có phải là tiếm danh và misleading hay không? (Vì Trung tâm người Việt sau khi registered với corporation Canada bởi 2 ông Nguyễn Phan Pha và Trần Trân thì đến nay chưa có bầu ai làm chủ tịch hội đồng quản trị. Còn dự án BTVTN có 2 đồng trưởng dự án, ông LDC không thể tuỳ tiện gạch tên người đồng trưởng dự án với ông).
***/  Câu hỏi: Phí tổn cho việc nhóm của ông LDC kiện tụng VCF từ đâu? Xin ông LDC xuất tiền túi ra, đừng dùng tiền mà quỹ cộng đồng đã quyên góp cho VBTTN trong các chi phí nầy, đáng lẽ sẽ không xảy ra nếu ông LDC có thiện chí ngồi lại cùng  nhau để bàn thảo.
***/  Câu hỏi: Nếu, xin lập lại là nếu VBTTN được thành lập, xin ông LDC cho biết tường tận plan cho việc operate VBTTN, tiền từ đâu ra cho mọi chị phí để VBTTN được hoạt động?
Sau cùng, ông Mặc Giao đọc bản đúc kết và tất cả chúc nhau ra về được an lành, drive safe / fly home safe. Mỗi người ra về mang theo một niềm vui vì thấy được tinh thần Diên Hồng và sức mạnh của bó đủa trong phiên họp.

Mong rằng tất cả mọi người trong cộng đồng của chúng ta không như “hai con thằn lằn con đuổi nhau cắn nhau đứt đuôi. Cha thằn lằn buồn hiu gọi chúng đến mới mắng cho. Hai con thằng lằn con đuôi thì to nhưng đã cụt rồi. Ôi đớn đau quá trời, chúng khóc la tơi bởi” và nhất là chúng ta không còn mơ màng như cô Perette trong truyện ngụ ngôn “Le pot au lait “ của Jean de La Fontaine nữa. 

Trân trọng,
Mai Nguyễn. 


Hội nghị về Dự Án VBTTN ngày 08/09
Ghi lại những cảm nghĩ của chúng tôi về:
***/ Hội nghị khoáng đại về VBTTN do Liên Hội Người Việt Canada tổ chức ngày 16/09/ 2018 sau khi chúng tôi đã tham dự phiên họp cũng về dự án VBTTN do ông Lê Duy Cấn, ông Nguyễn Thành Nguyên, và bà Ngân điều khiển vào ngày 08/09/2018.

Summary về buổi nói chuyện do ông LDC tổ chức:
1/ Số người tham dự khoảng 40. Ông LDC, bà Ngân, và ông Nguyên điều hành buổi họp, ông LDC là người thuyết trình với các hình ảnh về các cuộc gây quỹ ( chiếu từ projector). Tham dự viên, có ông Tuý ( hội viện của VCC mới - VCC Đặng Vũ Tuấn Kiệt),  ông Liêm, ông Hoàng Song An, ông bà Nguyễn Duy Vinh, ông bà Trương Công Hiếu, thầy Mộng & cô Hà, bà nha sĩ Mộng Hà, bà bác sĩ Giàu, bà Hà Quyên, cô Lâm Cúc, cô Vân ( phát các bản in về tài chánh cho tham dự viên), bạn Bách và các tham dự viên khác mà chúng tôi không biết tên.
2/ Cô Lâm Cúc được giới thiệu là thủ quỹ của dự án BTVTN.
3/ Ông LDC trình bày về những diễn tiến, kết quả của công trường Sài Gòn. (Thí dụ: việc xây bệ đá để gắn bảng tên cho công trường phải có 3 nhà thầu làm việc chặt chẻ với nhau v.v... vì điều lệ của thành phố rất khó, bảng vẽ lệch đi 2mm cũng bị bác đơn...)
4/ Ông LDC trình bày về những diễn tiến của chương trình VBTTN + Slideshow, chi phí dự tính là: $4.3 M (included $600 K tiền đất + $3.5 M tiền xây cất + $200 K tiền thiết kế) tại thời điểm lúc đó. Bây giờ, chi phí đó phải cao hơn.
    2005: khởi xướng dự án BTVTN ( dự án nầy do ông LDC đề nghị)
    2007: bắt đầu gây quỹ
    2009: tiếp nhận khu đất mua tại Preston & Somerset street.
Bán Trung tâm người Việt ( TTNV) để nhập vào tiền mua đất. (Có vấn đề từ phía người  mua TTNV, họ không giao đủ tiền, phải nhờ luật sư Nhung (?) can thiệp).
    2010: tiếp tục gây quỹ.
    2013: tạm ngưng vì có sự tranh chấp nội bộ ( có 2, 3 VCF, và 2,3 VCC).
5/ Chương trình thực hiện trong giai đoạn tới:
      a/ Tái lập ủy ban thực hiện
      b/ Làm việc với các nhà thầu tại Canada, Hoa Kỳ, và các quốc gia khác.
      c/ Xúc tiến vận động đóng góp cá nhân, cơ sở thương mại, các quỹ tư nhân, các cơ
          quan chính phủ...
      d/ Ông LDC cám ơn ông bà Nguyễn Duy Vinh đã dịch quyển Gifts of Freedom ra tiếng
           Việt, sẽ xuất bản trong tương lai. Quyển sách nầy đã được xuất bản 1,500 cuốn 
           (English version), đã bán hết và thu được $20 K, đã được tặng vào quỹ của VBTTN 
           trước đây.
6/ Tiền thuế đất: $10 K / năm
7/ Ông LDC xác nhận là không có trả tiền $20 K cho kiến trúc sư (architect). Đó là tin đồn không đúng sự thật.
8/ Nhóm của ông Hoàng Đình Trí bác sĩ Trương Lâm Liễu Kim ( VCF) là bất hợp lệ vì không đủ túc số, họp năm 2014.
9/ Nhóm của ông Lê Thuần Kiên ( cuộc họp tại Montreal năm 2016, túc số 7/11 ) cũng bất hợp lệ.
10/ Thành viên hội người Việt Canada (ông LDC là chủ tịch hội đồng quản trị) gồm có: ông Nguyên, bà Ngân, ông Song An, bà Hồng Nhung, ông Duy Vinh... ( còn nhiều tên nữa, tôi không ghi kịp) 
11/ Supreme Court in BC , 23/08/2017 (?): nhóm ông LDC đã thắng kiện, tuy nhiên hiện giờ nhóm của phía bên kia đang complain về vấn đề được thông báo trể nên luật sư của họ đã sai về thủ tục tố / tụng.
12/ Câu hỏi và trả lời:
*** Trong thư mời ông LDC ghi là “ chủ tịch hội đồng quản trị trung tâm người Việt TTNV ” , theo tôi được biết là sau phiên họp ngày 23/07/2017 tại Parliament, 2 ông Nguyễn Phan Pha và Trần Trân sẽ register với Corporation Canada để TTNVC không bị giải tán, để tiền và tài sản của TTNV sẽ không bị mất. 
Trong buổi họp đó không có ông LDC và bất cứ 1 ai trong “TTNV của ông” tham dự.
Sau đó sẽ bầu ra 5 người, như vậy ông LDC ghi là chủ tịch hội đồng quản trị TTNV, thì cuộc bầu cử đã xảy ra lúc nào, tại đâu, và ai là 4 thành viên còn lại?
Trả lời:
Câu hỏi được trả lời lòng vòng, nào là những nhóm được bầu ra bất hợp lệ, và trong phiên họp tại Parliament , “ nhóm bên kia” đã cho in sẵn những phiếu bầu và cả những proxy... Ông LDC không chấp nhận và ông không tham dự với những nhóm bất hợp lệ.
Ông có nhấn mạnh là ông có hứa sẽ đi họp ở bất cứ nơi nào, thí dụ như Tim Horton, thoải mái, nhưng ông không tham dự vì tổ chức ở Parliament và dùng quần chúng làm áp lực (?).

Người đặt câu hỏi nầy còn muốn ông LDC nói rõ hơn và có nhiều câu hỏi khác muốn hỏi, nhưng phải dừng lại vì ông Liêm yêu cầu mỗi người chỉ được hỏi 1 câu vì thì giờ có hạn. Tuy nhiên sau đó, ông LDC và ông Nguyên có quay lại để trả lời câu hỏi của chúng tôi, yêu cầu nói rõ ràng hơn về việc sau khi 2 ông Nguyễn Phan Pha và ông Trần Trân đứng ra ghi danh cho VCC với Corporation.
Ông Nguyên nói: ông cũng là thành viên của VCC mới ( VCC mà ông Đặng Vũ Tuấn Kiệt điều hành), VCC đó chẳng có họp hành và sinh hoạt gì hơn cả năm nay. Ông Nguyên nói là ông muốn ôm ấp cả 2 bên: VCC truyền thống (nhóm ông LDC) và VCC mới (nhóm ông Kiệt) để đi đến hoà giải nhưng không được. One moment emotion, ông Nguyên xin lỗi vì đã xúc động và nghẹn lời. 
Ông Nguyên có đề cập là ông Lê Phan có giới thiệu ông luật sư Vũ Đức Khanh (VĐK) người nổi tiếng, có bài viết cho đài BBC, đài VOA để ra nhận trách nhiệm chủ tịch VCC, nhưng khi xem lại lý lịch .... ( nói đến đây và bỏ lửng, sang qua vấn đề khác)
Ông LDC thêm vào là dù gặp khó khăn, bị chống phá, nhưng ông vẫn tiếp tục hoạt động, thí dụ như gây quỹ giúp đỡ trong vụ cháy rừng Fort McMurray, gây quỹ và làm lễ khánh thành bệ đặt tên Công trường Sài Gòn ngay phía trước tượng Mẹ Bồng Con, góc Somerset và Preston mà bây giờ có những tour du lịch cho du khách xuống để chụp hình (?).
Có đề nghị là : “anh LDC nên đi họp vào ngày 16/09/2018 để trình bày, để 3 mặt một lời và đó cũng là trách nhiệm và vinh dự của anh”. Chúng tôi không ghi nhận được câu trả lời.

*** Quỹ còn lại bao nhiêu, ở đâu, có mất mát gì không ?
LDC: còn khoảng $300 K tại TD Canada Trust, bị đóng băng từ tháng 09/2014 do 3 người, ông biết rất rõ nhưng ông không nêu tên. Số tiền không bị mất, mà có tiền lời, dù rất thấp, 1% - 2%.
Ông LDC cho biết trị giá của miếng đất, bây giờ khoảng $2 M, vì đất ở khu nầy bây giờ đắt như vàng.

*** Appeal thường mất 6 tháng để giải quyết, chúng ta phải chờ đến bao giờ, tại sao không hoạt động bây giờ?
LDC: Không phải là appeal mà là complain từ phía bên kia, chúng ta không chờ và chúng tôi vẫn hoạt động vì chúng tôi phải trả tiền thuế đất $10 K/ năm và tiền thuê văn phòng TTNV. Nếu 2 năm mà không đóng thuế đất thì sẽ mất miếng đất đó.

*** Ông Tuý ( thành viên của VCC mới) có phát biểu về nội quy cũ là VCF nominated người qua VCC là sai... 
Tôi không ghi kịp hết những phát biểu của ông Tuý, đại khái là ông khuyên mỗi bên nhúng nhường một chút...

*** Ông Nguyễn Duy Vinh: “Quá khứ bỏ qua, và bây giờ hướng về tương lai, anh Cấn còn giử danh sách của những người đã đóng góp cho BTVTN không? Nếu còn, xem ai còn, ai mất và tổ chức phiên họp để các vị đó có ý kiến về số phận của VBTTN”.
Có tiếng bà Ngân trả lời, tôi không nghe rõ.
Sau đó, ông Nguyễn Duy Vinh trả lời: những người đã bỏ tiền ra đóng góp thì được quyền có tiếng nói.

*** Rất buồn vì cộng đồng người Việt ở Ottawa không lớn nhưng có tới 2 CĐNV.
Hà Quyên giải thích rất dài vì sao có sự xuất hiện của CĐNVTD, chúng tôi chỉ tóm tắt ý là CĐNVTD ra đời để bổ khuyết cho CĐNV Ottawa, vì CĐNV Ottawa không có tổ chức biểu tình và 2 tổ chức nầy đi song song, bổ xung cho nhau những khiếm khuyết.

Đây là tóm tắt của buổi họp theo những gì mà chúng tôi ghi nhận được, tuy nhiên vì không phải chuyên nghiệp cũng như không biết về tốc ký nên có thể những ghi nhận của chúng tôi có phần thiếu sót, mong quý vị thông cảm. 

Chúng tôi làm việc nầy chỉ với một tâm niệm là cộng đồng chúng ta, có thể bất đồng về một số ý kiến nào đó, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết cho êm đẹp, nhưng điều tối kỵ là chúng ta không bất hoà. Chúng ta phải biết sức mạnh của bó đủa, của sự đoàn kết. Chúng ta còn phải đương đầu rất nhiều với sự đánh phá từ phía CSVN, CSVN thừa tiền để mua chuộc những kẻ vô liêm sĩ, vô tổ quốc để đánh phá chúng ta, điển hình và gần nhất là tại Toronto, 2 vẹm cái Huỳnh Dung và Julie Nguyễn Đài Trang đã bắt đầu ra tay đánh phá những hậu duệ VNCH. Trọng trách của chúng ta vô cùng tận, chúng ta phải cho các thế hệ con em được sanh ra và lớn lên tại hải ngoại biết rõ thế nào là sự tàn ác và dã man của CSVN, họ đang đầu độc cả một dân tộc bằng cách tiêu diệt nền văn hoá, bán đất , bán đảo cũng như bán nước để đảng của họ chia chát nhau và tẩu thoát ra ngoại quốc.

Cùng một chính nghĩa, giử vững lá cờ vàng 3 sọc đỏ, và cùng là những người Việt đã liều chết lao ra biển cả cho 2 chữ Tự Do, cho lý tưởng không thể sống cùng CS, chúng ta nên ngồi lại và kết đoàn với nhau, cùng góp sức cho sự cáo chung của CSVN càng sớm càng tốt. Mong thay và kính chúc tất cả chân cứng đá mềm.

Trân trọng,
Mai Nguyễn

Kết quả bầu cử Ban Chấp Hành, Ban Thanh Kiểm và Đại Diện Hội Đồng Quản Trị của Liên Hội Người Việt Canada (LHNVC) nhiệm kỳ 2018-2020

posted Sep 19, 2018, 7:00 AM by Le Phan   [ updated Sep 19, 2018, 7:38 AM ]

Thông Báo

Kết quả bầu cử Ban Chấp Hành, Ban Thanh Kiểm và Đại Diện Hội Đồng Quản Trị của Liên Hội Người Việt Canada (LHNVC) nhiệm kỳ 2018-2020
ngày 15/09/2018 tại Ottawa

Kính thưa quý vị chủ tịch các Hội thành viên (Calgary, Edmonton, Manitoba, Montreal, Nova Scotia, Ottawa, Saskatoon, Sherbrooke, Toronto, Vancouver, Windsor)

Kính thưa quý đồng hương,

Ngày 15/09/2018 vừa qua, Hội Đồng Quản Trị LHNVC đã kêu gọi và tổ chức Đại Hội Đồng thường kỳ của LHNVC với sự tham dự của 7/11 Hội Thành Viên gồm Calgary, Edmonton, Montreal, Ottawa, Sherbrooke, Toronto và Saskatoon qua viễn liên.

Sau khi nghe tường trình các thành quả cũng như các khó khăn của Ban Chấp Hành LHNVC do bác sĩ Lê Thuần Kiên làm chủ tịch và các công việc của Ban Thanh Kiểm nhiệm kỳ 2016-2018, Đại Hội Đồng đã tiến hành bầu ra Ban Chấp Hành và Ban Thanh Kiểm LHNVC nhiệm kỳ 2018-2020, kết quả như sau :

1) Ban Chấp Hành LHNVC nhiệm kỳ 2018-2020 :
- Chủ tịch : ông Lê Thuần Kiên (Toronto)
- Phó chủ tịch nội vụ : ông Trương Minh Trí (Ottawa)
- Phó chủ tịch ngoại vụ : ông Trần Văn Đông (Saskatoon)
- Tổng Thư Ký : ông Lê Hoàng Châu (Montreal)
- Thủ quỹ : bà Lisa Dietrich (Toronto)

2) Ban Thanh Kiểm LHNVC nhiệm kỳ 2018-2020 :
  - Bà Đặng Thị Danh (Montreal)
- Ông Nguyễn Hữu Kỳ (Toronto)
- Ông Nguyễn Thái Trung (Saskatoon)

3) Sau đó, các chủ tịch và đại diện chủ tịch 7 Hội thành viên tham dự Đại Hội Đồng đã họp để bầu hai vị đại diện cho Hội Đồng Quản Trị LHNVC nhiệm kỳ 2018-2019. Kết quả như sau :
- Ông Đào Bá Ngọc, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị LHNVC
- Ông Trần Văn Nhã, phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị LHNVC

4) Đặc biệt trong Đại Hội Đồng LHNVC lần này, có sự hiện diện của tân chủ tịch Hội Người Việt Edmonton là cô Amy Dương vừa mới đắc cử ngày 09/09/2018.

Trân trọng kính báo

LÊ HOÀNG CHÂU,
Tổng thư ký 
Liên Hội Người Việt Canada

Những ưu tư của đồng bào về dự án Bảo Tàng Thuyền Nhân

posted Sep 14, 2018, 3:13 PM by Le Phan   [ updated Sep 14, 2018, 4:20 PM ]

Thư của BS Trần Lê Hồng Phúc

Kính gởi anh Cấn, chi Tuyết và Hội Dồng Quản Trị của Dự Án VBTTN,

Vì phải đi công tác xa và vì thông báo buổi họp của anh Cấn quá trể nên tôi không thay đổi kịp thời khoá biểu để đến tham dự buổi họp vào ngày 8 tháng 9 vừa qua.

Tôi sẽ trở lại Ottawa vào cuối tuần này để tham dự buổi tường trình về dự án VBTTN ngày 16/9. Theo như anh Cấn thì vì vấn đề 'pháp lý' nên anh phải tổ chức một buổi họp riêng cho đồ án VBTTN. Tôi không biết nhóm anh Cấn sẽ đến tham dự buổi họp 16/9 tới hay không? Nhưng trước buổi họp quan trọng sắp tới liên quan tới dự án VBTTN, tôi, với tư cách là một người trong cộng đồng VN ở Canada đã tin tưởng và đóng góp tài chánh tích cực cho VBTTN, muốn có vài lời chân tình gởi đến anh Cấn nói riêng và chị Tuyết và toàn Hội Đồng Quản Trị của dự án VBTTN nói chung:

Cá nhân tôi là một thuyền nhân. Tôi có thân nhân đã bỏ mình trên biển Đông khi đi vượt biển tìm tự do. Tôi đặt rất nhiều kỳ vọng cho đồ án này và chỉ mong sao cho VBTTN được hoàn thành tốt đẹp. Tôi coi nó như là một SỨ MỆNH của cộng đồng VN ở hải ngoại. Khi phía CSVN tìm mọi cách để xoa bỏ các dấu vết của thuyền nhân để bưng bít tội ác của chúng thì chúng ta phải nhất quyết ghi khắc vĩnh viễn trang sử bi hùng trong lịch sử của dân tộc Việt và đó đã trở thành một phần của chân diện Việt Nam. Đồ án VBTTN không phải là sân chơi hay là sở hữu riêng của một cá nhân hay tổ chức nào cả; và lại càng không phải là sân khấu cho những trò hề ẩu đả phe nhom hay những màn tự ái cá nhân. Thú thật khi nhìn những gì đã và đang xảy ra trong dự án VBTTN, tôi cảm thấy vừa buồn, vừa phẩn nộ và vừa xấu hổ cho công đồng và cho dân tộc chúng ta!!! Cá nhân tôi và nhiều mạnh thường quân khác đã rất kiên nhẫn chờ đợi trong nhiều năm qua môt hành động tích cực của anh Cấn nói riêng và của toàn Hội Đồng Quản Trị nói chung cho dự án VBTTN. Chúng tôi vẫn luôn lấy câu 'Vĩ Hoà Vi Quý' của dân tộc ta để hành xử. Nhưng sự kiên nhẫn có hạn và 'vĩ hoà vi quý' không đồng nghĩa với nhu nhược, ù lì hay thờ ơ. Cá nhân tôi và nhiều vị mạnh thường quân khác đã đóng góp tích cực cho dự án VBTTN nhất thiết sẽ không bỏ qua chuyện này và sẽ HÀNH ĐÔNG nếu dự án bị tiếp tục trì trệ và tê liệt bởi những thái độ ngoan co va bất xứng như vậy. Buổi họp 16/9 tới là một cơ hội CUỐI CÙNG cho nhóm anh Cấn và các anh chị khác trong ban tổ chức và quản trị ngồi lại với nhau de đưa ra một giải pháp minh bạch và nghiêm chỉnh cho dự án VBTTN.

Tôi, Trần-Lề Hồng Phúc, với tư cách là một thuyền nhân và là một người đã đóng góp tài chánh tích cực cho dự án VBTTN, trân trọng yêu cầu anh Cấn, chị Tuyết và toàn ban hội đồng quản trị trong tinh thần tôn trọng cộng đồng VN và tôn kính các vong linh đồng bào đã bỏ mình trong cuộc vượt biển tìm tự do, hãy gạt bỏ những tị hiềm và khác biệt cá nhân để ngồi lại với nhau trong một buổi họp nghiêm chỉnh sắp tới và giải thích tường tận các khúc mắt của vấn đề để tìm đến một giải pháp cho dự án VBTTN. Mong muốn các anh chị sẽ mang đồ án này tới bờ thành công mỹ mãn.

Rất mong một sự hưởng ứng và một thái độ tích cực của anh Cấn, chị Tuyết và toàn Hội Động Quản trị của dự án VBTTN.
Trân Trọng
Trần-Lê Hồng Phúc

Cám ơn ông Trần Văn Nhã

Thư của ông Quý Phạm
Thưa quý đồng bào,

ông Lê Duy Cấn có công lao cho LH/TTNV/ VBTTN. Tuy vậy, thật ra nguyện vọng đơn giản của nhiều đồng bào trong Cộng Đồng là nhóm ông Lê Duy Cấn hãy chịu cùng với các nhóm khác ngồi với nhau bàn bạc. Nay người ta mời ông Lê Duy Cấn họp vào 16/09, 2018 lâu rồi, thì ông Lê Duy Cấn đã chọn mời họp cấp tốc trước đó 1 tuần là ngày 08/09, 2018. Câu chuyện lùm xùm giữa các nhóm xảy ra sao chưa nói đến. Chỉ việc tổ chức họp như vậy là thấy các ông bà thật cẩu thả, khiếm nhã, thiếu tôn trọng và gây chia rẽ. Cho dù sao, các ông bà đâu có thể nào hành xử với CĐ như vậy. Nhóm ông Lê Duy Cấn muốn thì tự tổ chức họp một cách cẩn thận đàng hoàng, tôn trọng, cho biết sớm đủ. Chứ đâu các ông bà ỳ ra không tổ chức họp, mà hễ người ta phải tổ chức mời họp vì không thể để công trình Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân vậy mãi, thì nhóm ông lại hết nghi ngờ cáo buộc buổi họp người ta tổ chức, hoặc bày ra tổ chức họp gấp, còn đệ đơn lên tòa án Vancouver kiện!

 Hãy vì danh dự của riêng ông và vì công việc chung yêu cầu ông Lê Duy Cấn hãy đến cuộc họp ngày 16/9, 2018 về Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân ở ngay Ottawa thành phố ông đang cư ngụ. Mong ông Lê Duy Cấn và nhóm ông hãy mạnh dạn đến buổi họp để giải quyết vấn đề cho rõ ràng 1 lần, vì công việc xây dựng Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân kéo dài đã quá nhiều năm rồi.

 Vấn đề Proxy, đây là xứ sở văn minh, và các ông làm lâu năm trong các hội đoàn mà.  Hội đoàn bất vụ lợi có điều lệ ( by-law) và thường trong đó cho phép bầu proxy (tức là ủy quyền, thường cho hạn chế, ví dụ 1 người chỉ được nhận 1, 2 ủy quyền.). Đó là điều lệ để giúp cho những thành viên không thể sắp xếp đến họp được. Người vắng mặt có quyền chọn 1 thành viên họ tín nhiệm và cùng ý kiến với họ trong các vấn đề nào đó, để đại diện họ trong buổi họp hay trong bầu ( bầu Ban Quản Trị, hay chỉ là bầu Yes/ No các ý kiến/ motion).Tất cả phải tôn trọng các ủy quyền (proxy), không khác gì là 1 thành viên đến tham dự trực tiếp. Hội đoàn Tây và của các cộng đồng khác đều vậy. Đồng bào thì không có thể dùng proxy, nếu cả không sắp xếp được để tham dự họp viễn liên thì đành chịu.

Nếu họp chuyện quan trọng và liên quan đến nhiều hội và nhiều đồng bào xa xôi khắp toàn cõi Canada, mà các ông nói là chọn chỗ nào cũng được?, kể cả tiệm cafe ( còn nhấn mạnh là không chịu họp trong 1 phòng họp của Parliament - nơi có đầy đủ thuận lợi các hệ thống máy móc) thì quá nực cười.  Khi họp tại 23 tháng 7, 2017 năm ngoái, người ta đã nói là để bàn bạc mọi việc và không nhắc đến chuyện cũ, tôn trọng và lắng nghe các ý kiến đưa ra. có truyền thông, đồng bào, có phía ông TNS Ngô Thanh Hải... Vậy mới là Dân Chủ. Thì thật ra các ông sợ bị gài bẫy và buộc tội người ta vì gì đây?

Vã chăng, trong bầu gì, các ông có từng nào người, thì cứ đến bầu ( trực tiếp hoặc qua proxy). Chẳng lẽ chính các ông vì sợ các ông không đủ người, là thiểu số người, thiểu số hội?  Lần bầu cử Ban Chấp Hành Liên Hội sắp tới ( ngày 15/09/2018) cho nhiệm kỳ 2018- 2020 tại Ottawa các ông có đến không đó?

 Và khi họp nếu có đồng bào tham dự thì các ông sợ bị áp lực? Lời của nhóm ông LDC thật hết hiểu nổi? Huống gì việc Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân, mà sao các ông bà cứ xem như tài sản của nhóm các ông bà?

Các ông bà còn buộc tội là nhóm bất hợp lệ tổ chức thì không thèm đến? (Vậy không biết nhóm ông Lê Duy Cấn được ghi danh hợp lệ với corporations Canada không?). Xin nhớ dùm, vào thời gian mời họp 23 tháng 7, 2017 đó thì các ông bà chưa kiện Liên Hội mà, người ta đã ghi danh với Corporations Canada rồi, khi đó các ông bà chưa ghi danh được).Mà dù nay các ông bà kiện nhưng việc tòa án còn chưa xong. Vã chẳng, cho dù các nhóm các hội nào  từ 2014 có ghi danh hay hợp lệ sao, thì đồng bào mong các ông bà ngồi với nhau để bàn bạc thôi mà.

Kính chào

Quy Pham

Thư của cô Hiến

Kính thưa chú Quý và mọi người,
 
Cháu nghĩ rằng nói chuyện với ông LDC cũng như nước đổ lá môn.  Nếu là một người có trách nhiệm, tôn trọng dân chủ, pháp luật, tinh thần đoàn kết, và đưa lợi ích cộng đồng lên trên cá nhân, thì đã không đi đến tinh trạng hôm nay.
 
Thiếu trách nhiệm
1. Ông LDC đã nhiều năm đi khắp nơi trong và ngoài nước Canada để quyên góp tiền cho VBTTN mà lai nhiều lần tránh né những buổi họp như lần này (ít nhất đã 4 lần), mặc kệ bao người thắc măc băn khoăn.
2. Nếu ông LDC khẳng định rằng làm việc minh bạch và tài chánh rõ ràng thi sao không đưa sổ sách cho LHNVC kiểm chứng và viện hết cớ này đến cớ khác để tránh né không dám đối chất với những người khác.
3. Nếu ông LDC la đúng, la hợp lệ, thì càng nen ưỡn ngực thẳng lưng mà đến.  Cây ngay không sợ chết đứng mà.
 
Không Tôn Trọng Dân Chủ
1. Năm 2014 ông LDC lợi dụng LHNVC và đại đa số để làm cái đà cho ông có quyền có chức.  Bây giờ 8 vị chủ tịch trong Chủ Tịch Đoàn LHNVC mời ông LDC đến townhall, ông làm ngơ.
2. Dân chúng đang yêu cầu ông ra mặt trả lời về VBTTN ông không đến.
3. LHNVC 2016 đã được hợp nhất và BCH đã được bầu ra với đa số, ông vẫn không công nhận.
4. Nếu ông có đủ tài đức thu phục long người, người ta sẽ bầu cho ông.  Ông không đủ túc số nhưng lại dám tuyên bô người ta không hợp lệ.  Vậy cái hợp lệ của ông mua về hay cướp về.
 
Không Tôn Trong Pháp Luật
1. Từ năm 2014 ông LDC mạo danh TTNVC va VBTTN để đi tuyên truyền, gây quỹ trong khi trong hồ sơ của Corprporation Canada, TTNVC không hể có tên của ông.
2. Tệ hơn nữa ông LDC tự bầu ra Ban Chấp Hành TTNVC và báo cáo tài chánh với Canada Revenue Agency, trong khi hội TTNVC vẫn còn bị suspended và không có tên ông LDC trong BCH.
3. Tháng 5 2014 Ông Lê Quảng Trị và toàn bộ HDQT TTNVC từ nhiệm, ông LDC đã xách động dèm pha gây chia rẽ trong LHNVC để lợi dụng LHNVC đưa ông Lê Quảng Trị trở lại TTNVC.  Rồi sau đó ông LDC lợi dụng LHNVC đề cử ông LDC và một số người khác vào làm thành viên cua TTNVC (chiếu theo By-Laws cua TTNVC).  Nhưng rồi chính ông lại đi thưa kiện rằng LHNVC không có quyền đề cử ai vào TTNVC.
4. Ông LDC mở miệng nói là BCH LHNVC và BCH TTNVC của anh Kiệt là bất hợp lệ.  Vậy ông chứng minh ông hợp lệ ở chỗ nào, ai bầu ông ra.
 
Không có tinh thần đoàn kết
1. Đã nhiều lân HDQT TTNVC do Bác Sĩ Kim Trương (2014) và sau đó là anh Đặng Vũ Tuấn Kiệt (2016) và cả LHNVC muốn thỏa thuận điều đình nhưng đều bị ông từ chối.
2. Khoảng giữa năm 2017, một mặt ông LDC điều đình đưa người trung gian neutral là ông Nguyên (còn bên anh Kiệt thì đưa tên anh Trần Trân) vào đe ghi danh với Corporation Canada để tránh bị giải thể rồi sau đó sẽ cùng nhau tìm giải pháp bầu HDQT mới cho TTNVC, mặt khác thì ông LDC thưa kiện LHNVC va TTNVC.  Stab right in the back!
 
Chỉ vì lợi ích, danh vọng cá nhân
1. Khi cần đến LH thi thân lắm.  Bây giờ thi quay lại thưa kiện.
2. Lúc trước chính ông LDC công bố là LHNVC đưa ông LDC vào làm đồng trưởng dự án VBTTN, bây giờ lại nói VBTTN là của ông.
3. Ông cứ khăng khăng giữ TTNVC và nói VBTTN là của ông, cũng chỉ vì miếng đất $2M va che lấp đi những nghi vấn về tài chánh.  VBTTN khởi xướng từ năm 2005.  Đến nay đã 13 năm.  Ông liệu có thể sống và làm việc them 13 năm nữa.
4. Nhìn quanh ông LDC có ông Nguyên, bà Ha Quyên, ông Mai Phú Hưng.  Ong Nguyên thi một mặt ở trong “neutral party” cua TTNVC, một mặt lại trong BTC của ông LDC.  Cai đó co neutral không.  Bà Hà Quyên thì đi mở một hội khác, không làm việc chung với CĐNVO.  Ông Mai Phú Hưng cũng tự xưng la BCH Hội Người Việt Vancouver đưa đến kiện tụng gần 10 năm và đà đã bi thua năm 2013 (something like that).  Việt Nam có câu cá mè một lứa.  Cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau để đưa mình lên làm ông này bà nọ.  Có người nào có cái hội đàng hoàng mà làm việc được với hội khác một cách vui vẻ hay chỉ vì cái title mà quậy nát cái cộng đồng người Việt.
 
Tôi chỉ muốn hỏi ông LDC 1 câu: nếu như đua miếng đất $2M và ngân quỹ $300K lại cho LHNVC, ngược lại trao TTNVC lẫn VBTTN cho ông Lê Duy Cấn, ông Lê Duy Cấn có chịu không?  Nếu ông LDC không chịu thì ta đoán được ông LDC thực sự “go after” cái gí rồi.
 
Nói về ông LDC thì phải viết cuốn sách mới hết.  Tôi chỉ thành thật khuyên các vị đang đi theo ông LDC là ráng “suck up to him” kẻo không coi chừng bị vắt chanh bỏ vỏ.  Tệ hơn nữa là coi chừng bị dính líu đến tiền bạc và không chừng lúc đó người các vị hằng tin tưởng lại đưa chân đạp các vị vào đống lửa để chạy tội.  It has happened before.  Quí vị thử kêu ông LDC đưa sổ sách và tự điều tra kiểm soát xem ông LDC có tin tưởng mà đưa quý vị coi.  If you want to fight for him, make sure he is worth fighting for. 

Thư của ông Quý Phạm

Kính gởi quý đồng bào

Cám ơn cô Hiến Trần có lòng cho hội đoàn và cộng đồng.

Người dân không biết rõ nội tình, nhưng các chuyện quả nhiên nhiều nghi vấn, nhiều conflicts, gây ra đình trệ và ô danh cho Viện Bảo Tang Thuyền Nhân. Cho nên nhiều đồng bào lên tiếng hỏi trong bao năm, dù trong vô vọng. Chúng tôi không bênh nhóm nào, không dám khẳng định các chuyện quá khứ xa, & vẫn nhớ ơn ông Lê Duy Cấn cùng tất cả mọi người đã góp công của cho LHNVC, TTNVVC và VBTTN. Nhưng những hành động của ông Lê Duy Cấn và nhóm ông trong khoảng 2 năm qua, thì bản thân tôi có thấy họ thăng hoa đến sự vô lý cao độ và thiếu hợp tác, thiếu trách nhiệm, thật rất đáng quan ngại và buồn.

Có vài điểm mà cô Hien đưa ra có lẽ chưa chính xác. Ví dụ như 2 người được cử vào nhóm Trung Gian (neutral party) là ông Nguyễn Phan Pha và ông Trân Trân, không phải ông Nguyễn Thành Nguyên.

Và tôi nghĩ là Liên Hội không chủ ý giữ số tiền/ miếng đất của VBTTN, mà muốn mọi người cùng ngồi với nhau bàn bạc để có được 1 Trung Tâm Người Việt và ủy ban cho VBTTN trong tình đoàn kết. Vì LH khởi xướng và chịu trách nhiệm cuối cùng cho VBTTN ( chính ông Lê Duy Cấn đã công nhận như vậy khi được phỏng vấn với đài Á Châu Tự Do). Ngoài ra, theo tôi biết là ONCA, luật của Canada thì hội viên có quyền được yêu cầu xem xét về tài chính của hội.

Kính chào

Quy Pham

Thư của ông Mai Đón Hưng

Kính thưa Anh Lê Duy Cấn,
 
Chúng tôi mới nhận được thông cáo của anh về buổi lễ " Tưởng Niệm” đặt tên Công Trường Sài Gòn (Saigon Square) vào 1 giờ trưa ngày thứ Bẩy, 8 tháng 9, 2018, tại Đài Kỷ Niệm Việt Nam ở đường Preston, Thủ Đô Ottawa, Canada.
 
1/ Sau 6 tháng sửa soạn, “sửa sai”, và miệt mài rút tỉa kinh nghiệm "xương máu” thì ngày hôm nay, anh Cấn lại mượn danh nghĩa của Trung Tâm Người Việt Canada tại Ottawa để anh có thêm một cơ hội "khoe khoang" đến một thành quả "Siêu Đẳng" sắp được ra đời trước bao nhiêu sự "bẽ bàng", "ngỡ ngàng" và " thán phục" của những ân nhân đã đóng góp cho Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân Việt Nam (VBTTNVN) trong suốt hơn 10 năm vừa qua!
 
Theo ý kiến của chúng tôi thì cái mô hình siêu phẩm "Công Trường Sài Gòn" (đã được đóng bằng vài miếng gỗ vụn ở Home Depot) chắc chắn cũng lại là một thiết kế “tuyệt tác” của Kiến Trúc Sư , người đã vẽ ra cái đồ án của VBTTNVN 14 năm trước đây!  Tôi chúc mừng cho anh Cấn đã biết chọn lựa người tài để làm cho xong, cho có lệ, một tác phẩm "Siêu Đẳng" này!
 
2/ Như lời của Chủ tịch Trần Văn Nhã đã viết (2017): ”Nhưng cho đến nay, chúng tôi chỉ thấy có một bãi đất trống (VBTTNVN) ở thủ đô Ottawa mà ông Lê Duy Cấn tùy tiện cho thuê làm ''Vườn Rau Cộng Đồng'', không thông qua Chủ Tịch Đoàn LHNVC là chủ nhân thật sự của miếng đất”! Vì vậy, tôi xin chuyển lời chúc mừng nồng nhiệt đến anh Cấn đã theo gương sáng của Đảng Cộng Sản Việt Nam đang hình thành Ba(3) " Đặc khu kinh tế": Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc cho nước ngoài thuê! Và vì anh đã hình thành xong một bãi đất trống (VBTTNVN) trở thành một "Đặc khu kinh tế trồng rau" cho một tổ chức nào đó thuê!
 
3/ Cũng nhân dịp này, chúng tôi cũng xin nhiệt liệt hoan nghênh Bà Nguyễn Thị Hà Quyên, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Ottawa, người đã hăng hái tổ chức các cuộc biểu tình chống đối mạnh mẽ Ba(3) "Đặc khu kinh tế" ở Việt Nam! Nhưng sao lại làm ngơ trước "Đặc khu kinh tế trồng rau" cho thuê dài hạn tại Ottawa 2017?
 
Có phải chăng đây là một sự mâu thuẫn tráo trở hay là một hành động ngu muội!
 
Kính thư,
Mai Đón Hưng

1-10 of 387