Tin Tức Cộng Đồng • Vietnamese Community News


Âm Thanh và Ngôn Từ (Đoàn Thế Ngữ, từ radio VOVN)

posted Feb 10, 2021, 9:34 AM by Le Phan

Âm Thanh và Ngôn Từ (Đoàn Thế Ngữ, từ radio VOVN) (phần 1, còn nhiều trong kho nầy)
để nghe trong thời gian bị Cô Vít cấm túc.

Đề tài đa dạng các bạn thích màu nào thì chọn màu đó. Nếu ba màu xanh vàng đỏ đều không thích hết thì xin bỏ qua luôn.

BaBaiThoVeBuomVaHoa-TheNgu.mp3         11067

CamSatlyThuongAn-KieuNguyenDu-NocturneOp27Chopin-thengu.mp3         8684

DuTuLe-AiDiRoiConGuiLaiConNguoi-Thengu.mp3  10458

MaHngCaTrnhCngSnVClaudeDebussy-TheNgu.mp3   13129

MyNhanSoDauCa_lyHa_thengu.mp3        3277

NamMauTiTrongHonVongPhuHaySuTacTrachCuaNguoiLamNgheThuat-thengu.mp3 16252

NgoThuyMien-AoLuaHaDong-TheNgu.mp3         10048

NguyenDu-LongThanhCamGiaCa-TheNgu07.mp3         17934

NhiThapBatTu-PacingTheVoid-DoanTheNgu.mp3 35637

NhuChiecQueDiem-theNgu.mp3          9322

NhuNgonBuonRoi-Thengu.mp3          11461

OngGiaNoelVaChuaHaiDong.mp3  9240

PhamDuy-TinhCa01-Thengu.mp3          11213

PhamDuy-TinhCa02-Thengu.mp3          10646

PhamDuy-TinhCa03-Thengu.mp3          10018

PhamDuy-TinhCa04-Thengu.mp3          10448

PhanTichNhacPhamHuongXuaCuaCungTien.mp3        28303

PhanTichNhacPhamPhoBuonCuaPhamDuy.mp3          11020

RuTaNgamNgui01-Thengu.mp3          10049

RuTaNgamNgui02-Thengu.mp3          9737

TrinhCongSon-DemThayTaLaThacDo1-thengu.mp3  4314

TrinhCongSon-DemThayTaLaThacDo2-theNgu.mp3 7750

TrinhCongSon-DemThayTaLaThacDo3-thengu.mp3  8787

XuanGiangHoaNguyetDa_TruongNhuocHu.mp3         2893

 
Tho Co_My Nhan So Do Ca_(sex)  05252005 Doan The Ngu.mp3     3096 Quí bạn thích văn chương và Đường thi nghe thử bài nầy

Ba Bai Tho Cham Biem Pho Tong Thong VNCH_07122006_Doan The Ngu.mp3           5595

Ong Gia Noel Chua Hai Dong_12192007_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           2572

Ai Di Roi Con Gui Lai Con Nguoi_Du Tu Le_05042005_Vinh Lac.mp3           4151 

Alexander The Great Pt.01 -12012004_AT&NT__Vinh Lac.mp3  3069

Ave Maria (Sebatian Bach) - 06252003_AT&NT__Vinh Lac.mp3           2710

Ba Bai Tho Cham Biem Pho Tong Thong VNCH_07122006_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3   5472

Ba Bai Tho Ve Buom Va Hoa08212002_AT&NT__Vinh Lac.mp3    6441 Quí bạn thích thơ cổ nghe thử bài nầy

Ba Ca Si Hat Bai Goi Gio Cho May Ngan Bay Cua Doan Chuan Tu Linh -03122005 _AT&NT_ _Vinh Lac.mp3         5207

Ba Me Giao Linh Pham Duy_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           4326

Ban Giao Huong So 1 – Wolfgang Amadeus Mozart_06302004_Vinh Lac.mp3      3562

Cam Sat (Ly Thuong An) - Kieu (Nguyen Du) Va Nocturne Op.27 (Chopin) 02252004_AT&NT__Vinh Lac.mp3    3684 Quí bạn thích văn chương và Đường thi nghe thử bài nầy

Chopin Concerto No2 Chuong 2 Nocturn 02112004_AT&NT__Vinh Lac.mp3           4030

Christoph Willibald Gluck Vs. Mozart - 07032002_AT&NT__Vinh Lac.mp3           8128

Chuyen Phiem Ve Cai An Trong Le Dang Quang Tong Thong My 01192005_AT&NT__Vinh Lac.mp3           3350

Con Rong Chau Chim_10052005_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           4089 Quí bạn thích lịch sử và ngọn ngữ nghe thử bài nầy

Cung Tien 1 - 06192002_AT&NT__Vinh Lac.wma             9997

Cung Tien Phan 2  06262002_AT&NT__Vinh Lac.wma        8137

Da Vinci Code_06212006_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3         4550

Dai Ngan Ha Pt 01 - Beyond The Blue Horizon - 07312002_AT&NT__Vinh Lac.mp3       4332  Quí bạn thích nghiên cứu chiêm tinh bói toán nghe thử bài nầy

Dai Ngan Ha Pt02 - Cau Chuyen Tinh Tren Ben Song Ngan - 08072002_AT&NT__Vinh Lac.mp3         5336

Dan Chu_04262006_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3             4322

Dem Thay Ta La Thac Do (Trinh Cong Son) Phan 2 - 03022005_AT&NT__Vinh Lac.mp3   3887

Dem Thay Ta La Thac Do 3_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           4422

Doc Tieu Thanh Ky_Nguyen Du_06152005_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           4318

Film Anh Hung Pt.01-09082004_AT&NT__Vinh Lac.mp3         3217

Film Anh Hung Pt.02 -09152004_AT&NT__Vinh Lac.mp3         4540

Film Bach Xa Thanh Xa Pt.02 -09292004_AT&NT__Vinh Lac.mp3  3197

George Frideric Handel_10122005_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           4105

George Gordon Byron_09072005_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           3976

Hamlet - Shakespeare 01_05112005_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           4836 Quí bạn thích văn chương tây phương nghe thử loạt bài nầy

Hamlet - Shakespeare 02_05232007_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           4233

Hamlet - Shakespeare 03_05302007_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           4366

Hamlet - Shakespeare 04_06062007_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           4366

Hamlet - Shakespeare 05_06132007_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           4138

Hamlet - Shakespeare 06_06192007_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           4447

Hamlet - Shakespeare 07_06272007_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           5136

Hamlet - Shakespeare 08_07112007_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           5780

Hamlet - Shakespeare 09_07182007_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           4860

Hamlet - Shakespeare 10_07252007_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           4138

Hamlet - Shakespeare 11_08082007_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           4642

Hamlet - Shakespeare 12_08152007_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           4973

Hamlet - Shakespeare 13_08222007_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           4625

Hamlet - Shakespeare 14_08292007_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           3657

Hamlet - Shakespeare 15_09052007_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           4634

Hamlet - Shakespeare 16_09122007_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           4281

Hamlet - Shakespeare 17_09192007_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           4290

Hamlet - Shakespeare 18_09262007_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           3535

Hamlet - Shakespeare 19_10032007_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           3623

Hamlet - Shakespeare 20_10312007_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           3870

Hamlet - Shakespeare 21_11072007_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           2770

Hamlet - Shakespeare 22_11282007_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           2753

Hamlet - Shakespeare 23_12052007_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           3402

Hamlet - Shakespeare 24_12122007_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           2925

Hamlet Cua William Shakespeare Va To Be Or Not To Be - 05112005_AT&NT__Vinh Lac.mp3       4839 
Quí bạn thích văn chương tây phương nghe thử loạt bài nầy

Hien Ngon Am Nhac - Nhac Frank Schubert Va Tho Baudelaire -08252004_AT&NT__Vinh Lac.mp3    4044

Iraq 1_10192005_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3             3029

Iraq 3_11022005_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3             2973

Leonardo Da Vinci Pt.01- 03102004_AT&NT__Vinh Lac.mp3           3686

Leonardo Da Vinci Pt.04 - 03312004_AT&NT__Vinh Lac.mp3           4238

Man Dam Ve Ho Xuan Huong_08102005_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           4132

Mau Ti Trong Lich Su 1_12262007_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           2574  Quí bạn thích lịch sử nghe thử loạt bài nầy

Mau Ti Trong Lich Su 2_01022008_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           4235

Mau Ti Trong Lich Su 3_01092008_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           2954

Mozart Ban Giao Huong So 1 06302004_AT&NT__Vinh Lac.mp3           3564

Mua Thu Trong Thi Ca Tay Phuong -10152003_AT&NT__Vinh Lac.mp3  3427

My Nhan So Dau Ca_Ly Ha_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           2973

Nghe Thuat That Nghe Thuat Gia_06082005_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3         4152

Nghien Binh Phan Moc_08022006_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           4290

Ngu Cung_09012004_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3             4208  Quí bạn thích âm nhạc nên nghe bài nầy

Nhat Ky Hue Khanh Vuong Phi - 08282002_AT&NT__Vinh Lac.mp3           6649

Nhi Thap Bat Tu - Pacing The Void - 07172002_AT&NT__Vinh Lac.mp3           6984 
Quí bạn thích nghiên cứu chiêm tinh bói toán nghe thử bài nầy

Nhu Chiec Que Diem_Tu Cong Phung_08042004_Vinh Lac.mp3   3641

Nhung Hinh Anh Trong Tho To Dong Pha 01052005_AT&NT_ _Vinh Lac.mp3    2885 
Quí bạn thích văn chương và Đường thi nghe thử bài nầy

Nuoc Triet Khue Va Nang Chiet Que - 05222003_AT&NT__Vinh Lac.mp3           3654

On Lai Nhung Thoi Ky Bac Thuoc 01262005_AT&NT__Vinh Lac.mp3  

Office of Senator Ngo | Bureau du sénateur Ngo - COVID-19 Vaccination Update / Le point sur la vaccination contre la COVID-19

posted Feb 10, 2021, 9:22 AM by Le Phan   [ updated Feb 10, 2021, 9:31 AM ]

Dear Friends,
I hope you and your loved ones are staying safe and well.
 
I would like to provide you with the most recent projections for vaccine distribution from the province of Ontario. For all other provinces, please consult your respective provincial government’s website (as the vaccine distribution plan and projections may vary from province to province).

Phase I – from December 2020 to March 2021
Vaccinations for most high-risk individuals
Seniors in long-term care facilities
Health care workers
Essential workers
First Nations communities

Phase II – from March to July 2021
Mass deliveries of vaccines
Essential workers
Beginning with adults 80 years of age (then priority given, decreasing in 5 year increments, i.e. 75 years à 70 years à 65 years)
Other populations and communities at greater risk
Adults 16 to 60 years of age

Phase III – from August to December 2021
Steady state
Remaining eligible Ontarians
 
Until vaccines are more widely available, we must all continue to follow public health measures to help stop the spread of COVID-19.
 
For additional details, kindly refer to the attached COVID-19 Vaccination Update Technical Briefing and the following Government of Ontario and Ottawa Public Health websites:
 


With my best wishes for your good health, safety and well-being,
Senator Thanh Hai Ngo
 
 
Chers amis,
J'espère que vous et vos proches êtes en sécurité et en bonne santé.

J'aimerais vous communiquer les dernières projections concernant la distribution de vaccins dans la province de l'Ontario. Pour toutes les autres provinces, veuillez consulter le site web de votre gouvernement provincial respectif (car le plan de distribution des vaccins et les projections peuvent varier d'une province à l'autre).

Phase I – de décembre 2020 à mars 2021
Vaccination auprès de la population à haut risque
Les aînés dans les établissements de soins de longue durée
Travailleurs de la santé
Travailleurs essentiels
Communautés des Premières Nations

Phase II – de mars à juillet 2021
Distribution de masse des vaccins
Travailleurs essentiels
Adultes plus âgés, en commençant par les personnes âgées de 80 ans et plus et en diminuant l’âge d’admissibilité par tranche de cinq ans pendant le déploiement du vaccin
Autres populations et collectivités à plus grand risque
Adultes 16 à 60 ans d’âge
 
Phase III – de août à décembre 2021
État d’équilibre
Les autres Ontariens admissibles
 
Jusqu’à ce que les vaccins soient plus largement disponibles, nous devons tous continuer à suivre les mesures de santé publique pour contribuer à arrêter la propagation de la COVID-19.
 
Pour plus de détails, veuillez consulter la séance d’information technique ci-jointe sur la mise à jour de la vaccination COVID-19 ainsi que les sites web suivants du gouvernement de l'Ontario et de la Santé publique d'Ottawa :
 


Je vous offre mes meilleurs vœux de santé, sécurité et de bien-être.
 
Sénateur Thanh Hai Ngo

Nhìn lại quá khứ định hình tương lai đất nước...

posted Jan 2, 2021, 1:55 PM by Le Phan

Dấu mốc 30/4/1975  
Nhìn lại quá khứ định hình tương lai đất nước
LÊ QUẾ LÂM

Nói đến chiến tranh Việt Nam phải đề cập đến điểm tích cực nhất của cuộc chiến này là Hiệp định Paris 1973. Nó đã giúp kết thúc cuộc chiến kéo dài suốt 30 năm kể từ khi Hồ Chí Minh phát động toàn quốc kháng chiến hồi cuối năm 1946. Biến cố 30/4/1975 đã chấm dứt quá khứ bi thảm đó, đưa đất nước vào thời điểm mới khi vị lãnh đạo cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa ra lịnh binh sĩ buông vũ khí để chấm dứt chiến tranh.  

Chiến đấu bảo vệ miền Nam tự do là tình riêng, thống nhất đất nước là nghĩa chung. Vì quyền lợi tối thượng của đất nước nên ông Dương Văn Minh phải tạm gát tình riêng qua một bên để giúp toàn dân đạt được nguyện ước chung thống nhất đất nước. Ông vừa cứu dân trong cảnh dầu sôi lửa bỏng trong những ngày cuối tháng 4 năm 1975, vừa kết thúc cuộc nội chiến, chấm dứt hận thù Quốc Cộng mở đầu một giai đoạn lịch sử mới: toàn dân Nam Bắc chung sức vận động để thực hiện hai mục tiêu kế tiếp trong hiệp định hòa bình là mang lại dân chủ tự do cho đồng bào, bảo vệ nền độc lập quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. 

Trong suốt hơn 4 thập niên qua, người Việt ở hải ngoại gọi 30/4 là Ngày Quốc Hận. Thời gian gần đây có người đề xuất đổi ngày Quốc Hận 30/4 thành Ngày Ra Đi Tìm Tự Do 30/4 hoặc Ngày Công lý & Hòa bình 30/4 .v.v. Sự kiện này tạo ra tranh cãi không cần thiết giữa các đoàn thể trong Cộng đồng người Việt Tị nạn CS ở hải ngoại, trong khi mục tiêu đấu tranh cho dân tộc chưa hoàn thành.  

Năm vừa qua nhân ngày 30/4/2019, trong bài viết trên đài VOA, Luật sư Thiện Ý Nguyễn Văn Thành cho rằng chiến tranh chấm dứt năm 1975 chỉ là sự kết thúc một giai đoạn của cuộc nội chiến ý thức hệ Quốc-Cộng. Cuộc nội chiến ấy vẫn tiếp diễn sau ngày 30/4/1975. Vì vậy hàng năm cứ đến ngày 30/4 bên “Việt cộng” thì ăn mừng như một “ngày đại thắng”, còn bên “Việt quốc” thì tưởng niệm như một “ngày quốc hận” và coi cả Tháng 4 là “Tháng Tư Đen”. 

Luật sư Thiện Ý không biết cá nhân hay đoàn thể Việt quốc nào ở hải ngoại lần đầu tiên đã dùng từ “Quốc hận” để gọi ngày 30/4. Nhưng điều đó không quan trọng bằng ý nghĩa của từ ngữ này đã nói lên được gì? Theo luật sư nhận định thì cụm từ “Ngày Quốc hận 30/4” diễn tả nổi uất hận của người Việt từng sống ở miền Nam trước ngày 30/4/1975 dưới chế độ dân chủ pháp trị VNCH. Ngày 30/4/1975 đánh dấu chế độ tự do dân chủ ở miền Nam VN bị cưỡng tử, rơi vào ách thống trị của chế độ độc tài toàn trị Việt cộng. Chính vì vậy người Việt quốc gia coi ngày 30/4/1975 là “Ngày Quốc Hận”.  

Luật sư Thiện Ý nêu câu hỏi: Việt quốc Hận aiHận để làm gì? Ông tự trả lời: Việt quốc hận đối phương Việt cộng đã đành, mà còn hận cả người bạn đồng minh Hoa Kỳ năm xưa, nay đã và đang trở thành là đối tác làm ăn với cựu thù Việt cộng từ sau 1995, bãi bỏ cấm vận, thiết lập quan hệ ngoại giao với nhà cầm quyền Việt cộng. Mối hận đối với Việt cộng phải được diễn đạt bằng ngôn từ “căm hận” hay “căm thù”. Vì họ đã sử dụng “Chuyên chính vô sản” cướp đoạt tài sản của nhân dân miền Nam, đày ải hàng trăm ngàn quân dân, cán chính chế độ VNCH trong các trại tù “Tập trung cải tạo”. 

Hận kẻ nội thù Việt cộng là như thế, còn đối với người bạn Hoa Kỳ đồng minh năm xưa, Việt quốc hận gì? Tất nhiên là có hận nhưng mối hận có khác về tính chất và cường độ được diễn tả bằng ngôn từ “Oán hận” hay “Uất hận”. Nó tương tự như mối hận của một người tình bị phụ bạc sau những năm chăn gối mặn nồng. Vì sao hận và hận cái gì? Trong diễn văn từ nhiệm ngày 21/4/1975, TT Thiệu lên án Mỹ “Họ đã bỏ rơi chúng tôi. Họ bán rẻ chúng tôi. Họ đâm sau lưng chúng tôi. Thật vậy, họ đã phản bội chúng tôi. Một nước đồng minh lớn đã không làm tròn lời hứa với một nước đồng minh nhỏ”.  

Sự bày tỏ uất hận trên đây của cố Tổng thống Thiệu có tính đổ lỗi cho Hoa Kỳ, song vẫn không tránh khỏi uất hận thứ ba của người Việt quốc gia đối với cá nhân ông Thiệu và tập đoàn lãnh đạo quân sự và chính trị chính quyền VNCH. Vì chính họ đã là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm sụp đổ chế độ VNCH một cách dễ dàng, chóng vánh và hầu hết trong số họ đã kịp cao bay xa chạy di tản ra hải ngoại trước khi chế độ cộng hòa bị cưỡng tử, để lại sau lưng hàng trăm ngàn quân dân cán chính cho đối phương hành hạ, sĩ nhục trong các trại tù “Cải tạo” nhiều năm sau đó. 

Đối với người bạn đồng minh Hoa Kỳ năm xưa, từng là đối thủ trong chiến tranh, nay lại là “Đối tác” làm ăn với Việt cộng, song cũng vẫn đang là đồng minh với Việt quốc về mục tiêu thực hiện lý tưởng tự do, dân chủ và nhân quyền cho VN. Luật sư Thiện Ý khuyến cáo Việt quốc nên coi mối “oán hận” này là bài học kinh nghiệm để có cách ứng xử thận trọng và khôn ngoan hơn trong tương lai sao cho có lợi cho sự nghiệp chống cộng vì tự do dân chủ cho Quê Mẹ Việt Nam. Đó là bài học kinh nghiệm về tinh thần độc lập tự chủ, sức mạnh đoàn kết và luôn chủ động trong tổ chức, chiến lược, chiến thuật đấu tranh chính trị, ngoại giao, truyền thông, để huy động được sức mạnh nội lực (trong nước) cũng như ngoại lực (quốc tế) nhưng luôn dựa trên sức mình là chính để chống cộng và thắng cộng. 

Luật sư Thiện Ý nhận định “Người Việt quốc gia ở hải ngoại 44 năm qua và có thể cho đến lúc chết vẫn mang trong lòng mối hận người, hận mình”. Thử hỏi mang mối “Hận” suốt cả đời để làm gì?  Luật sư suy luận Việt quốc “căm hận” không phải nuôi chí phục thù rữa hận, nhưng điều Việt quốc có thể đã và đang làm là kiên trì đấu tranh vương đạo như đã kiên trì đấu tranh 44 năm qua nhằm làm tiêu vong toàn bộ chế độ độc tài toàn trị Việt cộng để thiết lập chế độ dân chủ pháp trị đa nguyên, đa đảng tại Việt Nam. Thắng lợi này sau cùng này của cuộc đấu tranh sẽ khẳng định sự tất thắng của chính nghĩa quốc gia và như thế là Việt quốc đã rữa được mối “Quốc hận 30/4/1975”?  

Chúng tôi cũng như đồng bào rất mong Luật sư Thiện Ý nói nõ hơn con đường Việt quốc “kiên trì đấu tranh vương đạo” cụ thể ra sao? Chỉ thấy họ chống bạn nhiều hơn là chống thù. Điển hình là mấy năm trước, bất đồng về ngày 30/4/1975: ngày Quốc hận hay ngày Ra đi tìm tự do đã gây ra chia rẽ? Còn bây giờ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11/2020 vừa qua, mối xung khắc còn dữ dội hơn giữa phe “cuồng Trump” và “chống Trump”. Trong gia đình vợ chồng, con cái, anh em không còn hòa thuận; ngoài xã hội tình bằng hữu cũng sứt mẻ nặng nề. Tất cả cũng đều xuất phát từ lòng yêu nước, nhưng thể hiện như vậy không giúp ích gì cho đại cuộc chỉ gây chia rẽ mà thôi.    

Cố tổng thống Thiệu đã để lại một bài học quý giá cho những người còn sống. Đừng bao giờ dựa dẫm vào bất cứ một thế lực nào, đó chỉ là ảo tưởng. Người đi trước đã ảo tưởng. kẻ đi sau cũng tiếp tục mang ảo tưởng hay sao? Tương lai đất nước đã được Hoa Kỳ an bài từ nửa thế kỷ trước với HĐ Paris 1973, mở ra một tương lai tươi sáng cho dân tộc. Đó là thành quả máu xương của các chiến sĩ VNCH và đồng minh Hoa Kỳ. Nay dù có Trump hay không, đảng Dân chủ hay Cộng hòa đều phải làm sáng tỏ mục tiêu can thiệp chính nghĩa của Hoa Kỳ vào cuộc chiến VN. Còn việc Trump chống Trung Cộng là sứ mạng của ông trong vai trò lãnh đạo nước Mỹ. cương quyết đối đầu với bất cứ thế lực nào đe dọa đến sự an nguy của Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ. Trong thế kỷ qua, họ đã lần lượt hạ gục Quốc xã Đức, Phát xít Ý, Quân phiệt Nhật và Cộng sản Liên Xô, nhưng vẫn giữ được tình hữu nghị, thậm chí kẻ thù trở thành đồng minh.  

Trong 4 năm qua Donald Trump vốn là thương gia thành đạt nên ông chĩa mũi giùi tấn công Trung Quốc bằng chiến tranh thương mại. Có lẽ “thế lực tài phiệt ngầm” lãnh đạo Hoa Kỳ không tin hiệu quả của chủ trương này nên tìm mọi cách “hạ Trump để thực hiện lý tưởng của Trump: Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”?. Tổng thống đảng Dân chủ hay Cộng hòa thường đảm nhận chức vụ hai nhiệm kỳ, nhưng vẫn có biệt lệ chỉ một nhiệm kỳ khi tình thế đòi hỏi, như Jimmy Carter của đảng Dân chủ (1971-1981). Kế nhiệm là Ronald Reagan hai nhiệm kỳ (1981-1989) tiếp theo là George H. W. Bush (1989-1993) đã chấm dứt chiến tranh lạnh. Như vậy đảng Cộng hòa lãnh đạo Hoa Kỳ tới ba nhiệm kỳ. Còn Donald Trump chỉ phục vụ nước Mỹ một nhiệm kỳ để cảnh báo nguy cơ “chết dưới bàn tay của Trung Quốc” rồi rút lui để các chính trị gia chuyên nghiệp hành động.      

Theo thiễn ý của chúng tôi thì biến cố 30/4/1975 có hai mặt tiêu cực và tích cực: Trung tướng Thiệu không thức thời nên VNCH gặp thảm họa; cựu Đại tướng Minh biết dựa vào thời thế nên chuyển cục diện đất nước vào đúng cái thế (thế cờ, thế trận) sắp bài của Mỹ, nay là siêu cường số một của thế giới. Thời thế như thế, tất phải thế thời (diễn tiến) như thế: đất nước hòa bình và thống nhất. Và bắt đầu giai đoạn mới, dân chủ tự do, độc lập toàn vẹn lãnh thổ, cũng sẽ phải xảy ra như thế. Vốn tin ở qui luật nhân quả của lịch sử, chúng tôi coi ngày 30/4/1975 là dấu mốc bắt đầu giai đoạn chuyển đổi lịch sử và nhớ đến câu nói của vị thức giả nào đó cho rằng “Mọi việc rồi sẽ qua - tất cả chỉ 1à mới bắt đầu và mọi chuyện rồi sẽ ổn”

Với tâm niệm đó, từ khi quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ được thiết lập năm 2015, chúng tôi tạm ngừng viết về Quốc hận 30/4/1975 vì lẽ nói hoài, nói mãi chỉ gây tranh cãi, chẳng giúp ích được gì cho đại cuộc. Đến năm 2018, nhân mùa Quốc hận lần thứ 43, chúng tôi có bài viết cuối cùng về sự kiện này qua tựa đề “Tâm tình người viết sử”. Chúng tôi nhớ đến Giáo sư Vũ Quốc Thúc -nhân chứng lịch sử đã viết quyển Thời Đại Của Tôi cuốn I Nhìn lại 100 năm lịch sử và những đóng góp tâm sức của Cụ cho dân tộc trong Cuốn II Đời tôi trải qua các cuộc thăng trầm của đất nước. Nay Cụ đã 98 tuổi nhưng vẫn còn thao thức, trăn trở về tiền đồ dân tộc trong khi Thời đại lịch sử 100 năm của Cụ cũng sắp chấm dứt. Do đó bài viết của chúng tôi để kính tặng Giáo sư Vũ Quốc Thúc như món quà mừng thượng thọ 98 tuổi giúp cụ vui sống đến năm 2020 để chứng kiến Thời đại của Cụ cũng là Thời đại của Dân tộc sẽ kết thúc ra sao?  

Nhìn lại lịch sử đất nước 100 năm, Giáo sư kết luận: “Tương lai đất nước tùy thuộc rất nhiều ở cách suy tư cũng như xử sự của mọi người Việt, đặc biệt của những kẻ đang cầm quyền”. Với bài tâm tình người viết sử, chúng tôi vững tin Thời Đại Của Tôi (Gs VQT) sẽ kết thúc tốt đẹp, đưa dân tộc bước sang một Thời Đại Mới sáng lạn huy hoàng. Đây là niềm vui lớn của Giáo sư ở tuổi cuối đời. Một Hồng ân Thiên Chúa dành đứa con đã dành cả cuộc đời phục vụ đất nước trực tiếp hoặc gián tiếp qua các thời biến đau thương của lịch sử dân tộc

Tâm tình người viết sử là lời tựa quyển Việt Nam Mất Và Còn mà chúng tôi đã ấp ủ sau khi xuất bản quyển Việt Nam Thắng và Bại vào năm 1993 -thời điểm Liên Xô sụp đổ và Việt Nam thời hậu Thành Đô. Nhưng nhìn lại lịch sử thế kỷ qua chúng tôi nhận thấy ngoài Giáo sư Vũ Quốc Thúc còn có rất nhiều nhân vật đồng trang lứa, cùng chung hoài bão phụng sự đất nước như Cụ đã nằm xuống. Do đó chúng tôi đổi tựa sách Việt Nam Mất và Còn thành Việt Nam Sử Lược Thời Cận Đại 1920-2020 để ghi lại những công sức và hy sinh của biết bao những bậc tiền hiền đã tận lòng phục vụ dân tộc. Sở dĩ chúng tôi lấy dấu mốc lịch sử thời cận đại bắt đầu từ năm 1920 vì thời điểm này Hồ Chí Minh gia nhập Đảng Cộng sản Pháp, du nhập Quốc tế III vào đất nước tạo ra Tấn Thảm Kịch VN trong suốt thế kỷ vừa qua.

Bài viết của chúng tôi được Giáo sư Thúc hồi đáp “Anh Lâm ơi! (xin phép Anh cho tôi xưng hô như thế vì tôi rất thích thú được quen Anh). Muốn quên cũng không quên nổi vì những sự đang diễn ra trong thế giới bắt buộc chúng ta -những người Việt lưu vong- phải nhớ lại tình cảnh của nước mình cách đây 43 năm. Vì đâu nên nổi? Vì ai nên nổi? Kẻ viết sử không thể chỉ ngừng lại ở thời điểm 1975, phải coi đó là khởi điểm của một tiến trình lịch sử riêng biệt cho Việt Nam. Cần phải đặt biến cố này trong toàn cảnh thế giới; như vậy ta mới tránh được nhiều định kiến. Công việc suy tư đó vượt khỏi khả năng của tôi. Tôi trông mong rất nhiều ở quý Anh Chị em”. Vũ Quốc Thúc. 

Chúng tôi cũng được sự hồi âm gián tiếp của Giáo Lê Đình Thông qua bài thơ Hoa Muguet: Our Lady’s tears (Nước mắt của mẹ): 

Chen giữa cỏ cây có nhánh hoa  
Gió sớm đong đưa nắng chói lòa 
Dáng chuông trắng nõn hương thơm ngát  
Rừng thưa thầm gọi tháng năm qua 

Hái cánh hoa rừng cánh hoa chuông  
Hương hoa đồng nội một lời thương 
Hoa chuông vừa nở xuân hồng đến  
Ngôn ngữ giao duyên nghe rất suông. 

Hoa treo lơ lửng trên cành biếc 
Ngó xuống phận đời cuộc biển dâu 
Thương hải tang điền đừng luyến tiếc 
Hoa trắng nghiêng mình cũng đã lâu. 

Muguet cỏ dại rừng hoang vắng 
Cánh chuông quanh quẩn tiếng vô ngôn 
Nói mãi làm chi cho uổng phí 
Lặng lẽ mà nghe tiếng sóng dồn. 

Theo Giáo sư Vũ Quốc Thúc “Đây là lần đầu tiên tôi thấy hoa muguet được coi như những giọt nước mắt của Đức Mẹ: quả thật là nhà thơ đã có những cái nhìn khác thường. Phải chăng đó là vì nhà thơ đã nhìn cảnh tượng thiên nhiên qua nỗi lòng của mình? Trong khi đó, thiên hạ thường coi hoa muguet là hình ảnh của mùa xuân đang khơi động những cảm tình kín đáo đầy hương vị của những người đa cảm...Tôi chợt nhớ lại câu thơ trong truyện Kiều: “Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu? Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!  

Riêng cá nhân chúng tôi rất vui mừng khi thấy Giáo sư Lê Đình Thông cũng đồng cảm với ý nghĩ: “Nói mãi làm chi cho uổng phí”. Giáo sư nhìn một biểu tượng khác để hướng về tương lai, là Hoa Muguet qua “Dáng chuông trắng nõn hương thơm ngát”. Hoa mang đến tình thương “Hương hoa đồng nội một lời thương”. Hoa nở báo hiệu một xuân sắp đến “Hoa chuông vừa nở xuân hồng đến”.  

Mùa xuân đến, hãy nhìn lại cuộc đời: “Ngó xuống phần đời cuộc biển dâu”. Cuộc sống ở thế gian biến đổi không ngừng, lúc thịnh lúc suy, thăng trầm là lẽ thường tình, đừng vì đó mà cứ hoài niệm thời dĩ vãng vàng son: “Thương hải tang điền, đừng luyến tiếc”. Theo lẽ tuần hoàn của thiên nhiên, trải qua mùa Thu buồn, mùa Đông lạnh “Hoa trắng nghiêng mình cũng đã lâu. Muget cỏ dại rừng hoang vắng”.  

Mùa Xuân lại đến, Hoa Muguet nở rộ “Cánh chuông quanh quẩn tiếng vô ngôn”. Hoa vô ngôn nhưng âm hưởng lớn như tiếng chuông ngân vang làm thức động lòng người. Hoa Muguet là biểu tượng “Nước mắt của Đức Mẹ” đã chảy dài trong hơn 40 năm qua vì xót thương con dân Việt. Nước mắt của Mẹ đã vun tưới hoa cỏ xinh tươi, đất nước hồi sinh. Hoa Muguet gieo tình thương và hy vọng, hãy bình tâm chờ đón các biến chuyển của lịch sử, của thiên nhiên “Lẳng lặng mà nghe tiếng sóng dồn”. Có phải tiếng sóng dồn nổi lên từ Biển Đông? Biển đảo, lãnh hải của đất nước đang dậy sóng, bầu nhiệt huyết của con dân Việt cũng trào dâng như sóng dồn trước sự tồn vong của tổ quốc.      

Quả thật chuông của Hoa Muget “vô ngôn” (không có một lời lẽ nào) nhưng khơi động tâm hồn người thi sĩ, diễn tả thành những vần thơ truyền cảm chứa đựng tâm tình của tác giả -Giáo sư Lê Đình Thông, mà người viết sử như chúng tôi phải trải dài tâm sự qua mấy chục trang giấy. 

Bài thơ của Gs Lê Đình Thông gây xúc động đến những người đa cảm như Gs Vũ Quốc Thúc. Cụ mươn hai câu trong Truyện Kiều để bày tỏ nổi lòng của mình, của những kẻ tha hương, luôn hoài vọng về quê cha đất tổ. Dù sống ở Paris, Washington, London hay Sydney ….cảnh trí vô cùng xinh đẹp, nhưng họ không bao giờ thưởng thức vì “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”

Trong phần cuối Tâm tình người viết sử, chúng tôi nhắc đến bài thơ Lời thề non nước của Tản Đà, gói trọn ước mơ của những người đang sống ở hải ngoại:  

“Nước non  nặng một lời thề, 
Nước đi đi mãi không về cùng non. 
Nước đi ra bể lại mưa về nguồn, 
Nước non hội ngộ còn luôn. 
Non non nước nước không nguôi lời thề” 

Chúng tôi nhắc đến hai câu thơ của cố thi sĩ Giáo sư Lê Tấn Lợi trong những ngày sống ở Sydney “Thương về quê mẹ trầm luân khổ. Trí kiếm trùng quang vạn lý tình”

Những tâm tình này vô tình khơi dậy nổi buồn của Gs Vũ Quốc Thúc. Chúng tôi xin mượn mấy câu thơ của Nguyễn Công Trứ trong bài Chí Làm Trai, kỳ vọng sẽ giúp cụ vơi đi nổi sầu vạn cỗ. Cụ Nguyễn Công Trứ đã viết “Cũng có lúc, mưa dồn sóng vỗ, Quyết ra tay buồm lái trận cuồng phong. Chí những toan xẻ lấp sông, Làm nên tiếng anh hùng đâu đấy tỏ”. Thì ngày nay, qua các thời biến của lịch sử, cụ Gs Vũ Quốc Thúc cũng đã đóng góp rất nhiều trực tiếp hoặc gián tiếp cho đất nước. Nhìn lại quá trình đó, cụ không có gì phải hỗ thẹn với nước với dân. Đến lúc “Nợ tang bồng trang trắng, vỗ tay reo” và “Thảnh thơi thơ túi rượu bầu”. 

Cuộc đời cụ Gs Vũ Quốc Thúc cũng trải qua 3 giai đoạn như cụ Nguyễn Công Trứ ngày trước: “Cái nợ cầm thư phải trả xong” - “Trót đem thân thế hẹn tang bồng” - “Rắp mượn điền viên vui tuế nguyệt”. Vì thế chúng tôi kính tặng bài viết đến Gs Vũ Quốc Thúc, như món quà mừng thượng thọ 98 tuổi và tạo niềm vui lớn cho Cụ ở tuổi cuối đời. 

Trở lại đề tài Nhìn lại quá khứ, định hình tương lai đất nước, chúng tôi rất tâm đắc với nhận định sâu sắc của ông Vũ Tài Lục: “Lịch sử là chính trị đã qua, chính trị là lịch sử hiện tại. Hiện tại, chính trị còn gọi là thời thế đúng như cái nghĩa “thời thế thế thời phải thế”

Ông Vũ-Tài-Lục viết quyển Những Quy-luật Chính-trị trong Sử Việt với lời Tựa “Không đọc sử, không đủ tư cách nói chuyện chính-trị”. Trong phần đầu “Sử học và tinh thần sử Việt”, tác giả viết: Phải biết dân tộc bằng đời sống lịch sử. Sống về mồ về mả. Không ai sống về cả bát cơm. Nếu đem ghép liền với câu Mồ cha không khóc khóc đống mối mọt. Mồ mẹ không khóc khóc bối bòng bong, thì sẽ thấy rằng đó là căn bản ý thức lịch sử của người Việt. Trong cuộc đấu tranh để sống, không chỉ dành bát cơm manh áo cho sinh mệnh cá nhân mà còn điều quan trọng hơn là bảo vệ mồ mả. Mồ mả không có nghĩa là ba thước đất vùi chôn một xác người đã tận số trần gian. Mồ mả đây là anh linh tiên tổ hay anh linh lịch sử. Cho nên suốt dòng lịch sử Việt, cái thất bại chính trị lớn nhất bao giờ cũng là chuyện: Rước voi về dầy mồ từng xảy ra cuối đời nhà Hồ, đời Lê mạt và đầu triều Nguyễn Gia Long. 

Lịch sử là gì? Trong Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim giải thích: “Lịch sử tức là nhân sinh, toàn bộ nhân sinh và toàn bộ kinh nghiệm nhân sinh. Bản thân lịch sử là tất cả những kinh nghiệm dĩ vãng. Dùng văn tự ghi chép hoặc gìn giữ những kinh nghiệm dĩ vãng để cho người đời sau liễu giải tìm về nhận thức những việc đời trước gọi là sử học. Phải suy xét gốc ngọn, tìm tòi căn nguyên những việc đã qua để hiểu rõ những vận hội tri loạn của một nước, những trình độ tiến hóa của một dân tộc. Chủ đích là để làm cái gương chung kim cổ cho người cả nước được đời đời coi vào đấy mà biết sự sinh hoạt của người trước đã phải lao tâm lao lực như thế nào mới chiếm giữ được cái địa vị ở dưới bóng mặt trời này”.  

Nghiên cứu và liễu giải sử học như vậy không phải chỉ để bảo lưu kinh nghiệm nhân sinh mà còn để phát huy giá trị cùng ý nghĩa trọng đại của lịch sử truyền tới hậu thế, căn cứ vào đó mà chỉ đạo tương lai bởi vì lịch sử không phải là một thứ dĩ vãng chết mà là dĩ vãng đã đúc kết thành tinh thần kiên cố và những sức mạnh tối linh (Force obscures) vượt khỏi tầm với của lập luận "logique" tầm thường 

Trong phần cuối “Lịch sử và chính trị”, tác giả viết:  Ngô Thời Nhiệm trả lời Đặng Trần Thường rằng: "Gặp thời thế thế thời phải thế". Một câu ấy là đủ để nói rõ mối liên hệ giữa lịch sử và chính trị. Lịch sử là một cuộc đối thoại bất tận giữa quá khứ và hiện tại, trong đó hiện tại là kẻ chủ động của cuộc khảo luận bằng những hành động chính trị đang có. Nhưng lịch sử đã qua mãi mãi mang nhiệm vụ giáo huấn. Những kẻ đang sống tìm trí thức trong quá vãng, không phải chỉ để thoả mãn ý muốn hiểu biết, mà cốt là để làm giàu cho trí tuệ đấu tranh hiện tại, cốt là để rút tỉa nhiều bài học hữu ích. 

Lịch sử là chính trị đã qua, chính trị là lịch sử hiện tại. Hiện tại, chính trị còn gọi là thời thế đúng như cái nghĩa “thời thế thế thời phải thế”. Thời thế như Tibor Mende viết: "Ce monde n’était plus le mème que celui où ils étaient nés, un autre avait pris sa place". (Thế giới này không còn là thế giới của lúc họ mới sinh ra, một thế giới khác đã thay nó rồi). Thời thế chẳng những phải hiểu là hiện tại sự thực mà còn cần được nhìn vào vị lai biến hóa nữa.

Gặp thời thế thế thời phải thế. Vận động lịch sử Việt trong gần một thế kỷ qua tiến hành trong diễn biến của những cái "thế" quốc tế, đòi hỏi chúng ta lăn vào thực tiễn trước mắt, đồng thời cũng không bỏ quên biến hóa trong tương lai. Tất cả mọi cái "thế" quốc tế đều phải được coi là những cần thiết để hoàn thành cuộc đấu tranh dân tộc.  

Trên đây là ý kiến của ông Vũ Tài Lục về ý nghĩa trọng đại của lịch sử giúp các thế hậu tấn dựa vào để chỉ đạo tương lai, lợi dụng các “thế” của quốc tế để hoàn thành cuộc đấu tranh của dân tộc. Cũng trong tinh thần đó, nhìn lại quá khứ chúng tôi nhận thấy đất nước gặp biết bao thảm họa chỉ vì những người lãnh đạo không biết hành xử phương châm “thời thế - thế thời - phải thế”. Thân phận nhược tiểu cầu cạnh các thế lực bên ngoài mà không tìm hiểu cái “thế” của các cường quốc đối xử với nhau như thế nào để có cách ứng phó thích hợp thì chỉ gặt hái thất bại mà thôi. Điều nghịch lý là các thế lực quốc tế biết hành xử cách thức như phương châm của tiền nhân ta “gặp thời thế thế thời phải thế” để xây dựng mối bang giao dựa trên cơ sở hai bên cùng có lợi nhằm mang lại lợi ích tối đa cho đất nước họ. Còn lãnh đạo nước ta, làm chính trị mà không thức thời nên tạo ra chuổi nhân quả khôn lường cho dân tộc.  

Các lãnh tụ VNCH không hành xử như vậy nên đưa đến tình trạng bi đát trong những ngày cuối tháng 4 năm 1975. TT Thiệu là một tướng lãnh, dĩ nhiên ông muốn giải quyết chiến tranh bằng chiến tranh. Ông muốn chính phủ Mỹ đến giúp VNCH cũng phải hành động theo lập trường của ông, Mỹ không thực hiện đúng ý muốn, ông lên án họ phản bội. Ông không nghĩ trên 58 ngàn binh sĩ Mỹ đã hy sinh và trên 300 ngàn đồng đội của họ đã mang thương tật vì đã chiến đấu cho VN. Họ chiến đấu và hy sinh không phải để bảo vệ tiền đồn Thế giới Tự do mà để giúp VN kết thúc chiến tranh bằng một hiệp định hòa bình, để giúp miền Nam tự do thắng cộng sản bằng chính trị trong hòa bình. Sau đó Mỹ rút lui, chế độ VNCH sụp đổ, TT Thiệu lên án đồng minh phản bội. 

Bốn năm sau, đến lượt kẻ chiến thắng, CSVN cũng cho rằng họ bị đàn anh Trung Cộng phản bội. Trong văn kiện của Bộ ngoại giao Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tựa đề Sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua công bố ngày 4/10/1979, CSVN tố cáo Trung Cộng trong 30 năm qua, đã hợp tác với Mỹ và phản bội cách mạng VN ba lần mà lần sau nặng nề hơn lần trước. 

TT Thiệu đồng minh với Mỹ 10 năm (1965-1975) bị đồng minh phản bội, VNCH đã bị bức tử, tuy nhiên đất nước được hòa bình và thống nhất. Trong khi Cộng sản VN “đồng chí” với Trung Cộng từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời năm 1949. Từ đó kéo dài 30 năm đến năm 1979 nên bị phản bội ba lần. Sau đó còn bị Đặng Tiểu Bình tấn công “dạy cho một bài học” và dọa còn nhiều bài học nữa.  

Để không bị mang tiếng phản bội, các lãnh tụ CSVN đến Thành Đô làm sống lại tình đồng chí với Trung Cộng cũng không yên thân. Vì tình láng giềng hữu nghị, hợp tác lâu dài, Hà Nội đã ký hiệp ước biên giới với Bắc Kinh năm 1999 và 2000. Hậu quả là Ải Nam Quan, một phần thác Bản Giốc và mấy chục ngàn cây số vuông ở Vịnh Bắc Bộ lọt vào tay Trung Quốc. Năm 2014 Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoa HD 981 vào thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của VN cách bờ biển Quảng Ngãi khoảng 120 hải lý để khảo sát dầu khí.  

Đến giữa năm 2019 Trung Quốc lại đưa giàn khoan HD 8 vào bãi Tư Chính cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 160 hải lý. Mục đích ngăn chận VN khai thác tài nguyên ở đáy biển sau khi Hà Nội cho phép công ty dầu khí Nga Rosneft thuê giàn khoan Hautyu-5 của Nhật thăm dò dầu khí ở Lô 06-01 thuộc dự án Nam Côn Sơn, liên doanh của VN với Nga. Lúc đó có tin tập đoàn dầu khí Mỹ Exxon Mobil sẽ rời VN vì sức ép của Trung Quốc. nhưng sau đó Bộ ngoại giao VN đã phủ nhận thông tin này và cho biết Mõ Cá Voi Xanh vẫn tiếp tục hoạt động. Trước đó từ tháng 7/2017 đến tháng 3/2018 Hà Nội phải ngưng hai dự án khai thác dầu khí với đối tác Repsol của Tây Ban Nha vì sức ép của Bắc Kinh. 

Phải làm cách nào để hóa giải thảm trạng trên? Có lẽ phải nhìn lại quá khứ, lịch sử đã chỉ cho dân tộc ta bài học: Trong bang giao quốc tế, các cường lực đều hành xử phương châm “không có tình bạn hay đồng chí muôn đời” và cũng “không có kẻ thù muôn đời” mà chỉ có “quyền lợi quốc gia dân tộc là trên hết”.

LÊ QUẾ LÂM

Nỗi đau Trời thấu và Biển hiểu của Thuyền nhân Việt Nam!!!

posted Dec 6, 2020, 6:00 AM by Le Phan

Nỗi đau Trời thấu và Biển hiểu 
của Thuyền nhân Việt Nam!!!

Ngày 30-4-1975 đến nay, 3-12-2020: Đã hơn 45 năm biến cố miền Nam thất thủ đưa đến việc mất Nước . 

Không quên, Ngày 6-6-1975 - tháng 12, 2020: Đánh dấu kỷ niệm hơn 45 năm, Canada, mở vòng tay nhân ái đón Thuyền nhân đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này.  
Giựt mình chợt nghĩ ra và nhớ tới  
2004 - 2020: Hơn 15 đã trôi qua..
Những nhân vật đứng ra quyên tiền, kêu gọi và đại diện đã quá quen mặt, quen tiếng, biết luôn cả tên: 
Đây, tiến sĩ Lê Duy Cấn-Ottawa, dược sĩ Võ Thành Tân-Toronto và Ban quản trị cho Bảo Tàng Viện Thuyền Nhân Việt Nam tại Ottawa, Canada

Nếu Quý vị hiểu và thấm nỗi đau tận xương tủy của Thuyền Nhân Việt Nam tôi!!
Ngoài công việc thâu, nhận tiền khắp nơi, đến hôm nay, tiền đã có thu vô, nhưng tại sao quý vị lại không có MỘT tiến triển đúng với lời hứa hẹn cho Lễ khánh thành Bảo Tàng Viện Thuyền nhân Việt Nam, sẽ cùng thời điểm Kỷ niệm 150 năm thành lập Canada.

Điều tối quan trọng vẫn không thấy, chưa bao giờ nghe Quý vị kêu gọi sưu tập tài liệu. Mong hiểu rằng, thời gian sẽ làm thất thoát, hư hại tất cả tài liệu vô giá của Thuyền nhân Việt Nam.

Những điều lạ kì đời, làm tôi, trong lòng cứ thắc mắc, phải lên tiếng và hỏi đến:

Hiện nay, cũng tại Ottawa, Đại học Carleton cùng 5 nghiên cứu gia có dự tính, đã lên và đang thực hiện dự án " Hearts of Freedom ", (xem link đính kèm bên dưới, nên học hỏi, suy nghĩ và lấy kinh nghiệm). 

Họ sưu tập tài liệu, phỏng vấn, nghiên cứu sự trải nghiệm của Thuyền nhân Việt Nam trên đoạn đường tìm tự do và những người tị nạn trong khu vực Đông Nam Á. 
Đừng ngạc nhiên, thời gian chỉ nhất định vài năm, luôn phải đi kèm để hoàn tất mục đích của họ cho dự án mang tính xã hội và lịch sử này.

Chắc chắn quý vị, người học thức, có kiến thức, được đào tạo ở xứ văn minh, nhân bản tại Canada, đã quá quen thuộc, hiểu rõ tường tận hệ thống giáo dục từ trường cao đẳng chuyên môn, qua tới bậc thang đại học, bắt đầu của Cử nhân, Cao học, Tiến sĩ, Thạc sĩ v.v..muốn thành tựu phải có Công, Trí, Tâm và Thời gian nhất định để bước theo thứ tự... cho dù Dự tính nhỏ hoặc lớn, lên Dự án bé qua to, phải bỏ Công sức, tìm Hiểu, Học, Nghiên cứu, để có thể trình Luận án và cuối cùng mới có kết quả ra mắt trình làng, văn bằng cầm trên tay. (Dù Tiến sĩ cũng không được quá 15 năm)

Những điều trên, tất cả đều phải có Mục đích, Thời gian, Ngày tháng quy định để hoàn thành!! 

 
Chục năm qua, Quý vị miệng luôn buông lời Cương quyết, lòng cố Tâm huyết mà không có kế hoạch và theo đúng dự tính thời gian thực hiện:
Chẳng lẽ " Để lâu, cứt trâu sẽ KHÔNG hóa bùn ? "
Dự án Bảo Tàng Viện Thuyền Nhân Việt Nam, Ottawa
Để lâu, Vô thời hạn, " Dự tính KHÔNG từ từ .. tàng hình biến mất ? "
Cuối cùng, chỉ còn hy vọng, còn nước còn tát và xin hỏi thật lòng mong sao có câu giải đáp:

 " Khi nào mới biết giữ Lời hứa, vì Tên tuổi Mặt mũi, tìm thấy Lương tâm, 
thấu hiểu Mục đích, và nghĩ tới Ý định thực hiện dự án 
Bảo Tàng Viện Thuyền Nhân Việt Nam tại Ottawa?"

Luôn tiện, xin mời xem và chia sẻ khái quát câu chuyện Thuyền Nhân trong góc nhìn từ nơi tôi.

Người thuyền nhân năm xưa,
Hoàng Hùng
Toronto, 
3-12-2020.


Chương trình Hội Thoại do Liên Hội Người Việt Canada thực hiện

posted Oct 22, 2020, 8:04 AM by Le Phan   [ updated Nov 20, 2020, 6:03 AM ]

Chương trình Hội Thoại hằng tháng
Do Liên Hội Người Việt Canada thực hiện


Nhằm mục đích tạo sự kết nối, nâng cao tinh thần cộng đồng, quảng bá thông tin sinh hoạt, khuyến khích phát triển nghệ thuật, giữ gìn nét trong sáng của tiếng Việt thuần túy, Liên Hội Người Việt Canada dự trù sẽ tổ chức các buổi hội thoại bằng video trực tuyến mỗi tháng 1 lần với các chủ đề khác nhau.

Hy vọng qua các chương trình này, Liên Hội Người Việt Canada sẽ tạo thêm cơ hội cho giới trẻ cùng vào sinh hoạt, có thêm cộng tác viên, góp thêm cơ hội gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi để nâng đỡ nhau, nhất là trong thời gian đại dịch Covid Vũ Hán này. 

Ban Tổ chức: Liên Hội Người Việt Canada
Thời gian: Mỗi tháng 1 lần, mỗi chương trình dài khoảng 1 tiếng
Phương tiện: Zoom và Live stream FB, sau đó làm thành video Youtube 
MC chủ lực: Trần Văn Đông (Tổng Thư Ký LHNVC), 
Duy Hân (Ủy Viên Văn Hóa LHNVC)

Sẽ có các khách mời đặc biệt để thuyết trình theo chủ đề, chuyên mục riêng dựa theo khả năng chuyên môn của họ

Các buổi hội thoại sẽ bắt đầu bằng phần thông tin sơ lược về sinh hoạt Liên Hội Người Việt Canada, các tin tức, thông báo nổi bật trong tháng liên hệ tới đất nước Canada. Sau đó sẽ là phần nói chuyện về một chủ đề nào đó có ích lợi thực tế cho người xem.

Miền Trung Bảo Lũ

posted Oct 20, 2020, 2:04 PM by Le Phan   [ updated Dec 18, 2020, 5:58 AM ]

Miền Trung Bảo Lũ


Chúng tôi hết sức lưu ý các đoàn cứu trợ nhân đạo. Tình hình miền Trung đang vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, hãy tuân thủ các công việc sau:
    - Nếu bạn không có chuyên môn, vui lòng không dồn dập đến các vùng nguy hiểm làm khó thêm các lực lượng cứu hộ và cán bộ đang làm nhiệm vụ trong khu vực. 
    - Nếu bạn gửi phương tiện, đồ dùng, thực phẩm cứu trợ, xin hãy gửi cho các đoàn lớn, đã có kết nối từ trước. Hoặc gửi cho chính quyền để họ đưa đến đúng nơi cần.
   - Đường hàng không đang gặp rất một số khó khăn đối với các loại máy bay dân dụng. Người mẫu Lê Thuý mang hàng cứu trợ từ phía Nam ra cuối cùng cũng đã đáp được xuống Quảng Bình sau khi bị chuyển hướng tới Hà Nội vì thời tiết xấu.
    - Đường bộ từ phía Nam chỉ có thể tiếp cận đến khoảng khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế tuỳ theo tình hình thời tiết.
    - Đường bộ từ phía Bắc trong ngày hôm nay có thể chỉ tiếp cận được đến Nghệ An, Hà Tĩnh. Ca sĩ Thái Thuỳ Linh ban đầu định đến Quảng Bình cứu trợ bà con nhưng Hà Tĩnh tiến hành xả lũ ở hồ Kẻ Gỗ nên dừng ở Nghệ An, gửi hàng vào Hà Tĩnh.
    - Rất nhiều nhóm cứu trợ đã nhận được cảnh báo từ chính quyền địa phương là nên quay đầu trở về tránh gặp nguy hiểm vì một số nơi nước đang dân lên rất nhanh. Một số khu vực đang xả nước từ các hỗ trữ...
    - Trong ngày hôm nay khu vực sông Gianh nước sẽ lên rất nhanh, bà con cần sơ tán khẩn cấp.
Hiện tại, Hà Tĩnh đang xả lũ 1000m3/giây ở hồ Kẻ Gỗ. Nếu tình hình không khả quan thì buộc phải nổ mìn phá đập xả tràn (khoảng 4000m3/giây).

Ngập lụt sâu, diện rộng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, đặc biệt tại các huyện:
- Hà Tĩnh: Hương Khê, Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang, Cẩm Khê, Cẩm Xuyên, Can Lộc, thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh;
- Quảng Bình: Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy, thành phố Đồng Hới.

Mong tất cả mọi người chú ý để đảm bảo an toàn cho tính mạng của bản thân. Cứu trợ cho bà con cũng quan trọng nhưng đảm bảo an toàn cho chính chúng ta cũng quan trọng không kém.


Ảnh: Hồ Kẻ Gỗ xả lũ.

Những tấm lòng vị tha trong mùa Lễ Tạ Ơn 2020

posted Oct 13, 2020, 7:57 AM by Le Phan   [ updated Oct 13, 2020, 8:14 AM ]

Phóng sự
Những tấm lòng vị tha 
trong mùa Lễ Tạ Ơn 2020

Lễ Tạ Ơn đã qua, màu nắng cũng phai nhạt dần đi theo tháng ngày. Mùa Thu đã về với bao lá cây trong thành phố đã ngả màu vàng cam đỏ như cố ôm ấp, tàng trữ những hơi ấm của một mùa hè đã qua. Đường xá, phố phường không còn tấp nập như mọi năm mà nằm im lìm trong vắng lặng như hồi hộp chờ đợi tin từ dịch cúm COVID-19 đã lây lan trở lại mạnh hơn trong cơn đại dịch đợt hai...

   
   

Vì sự cảnh báo của chính phủ để phòng cho sự bùng phát trong lúc đại dịch vẫn chưa chấm dứt. Những buổi họp mặt gia đình đã có phần giới hạn... và những ai sống một mình lại cảm thấy cô đơn hơn lúc nào hết... Chúng tôi muốn nói đến những vị cao niên trong cộng đồng. Từ lúc đại dịch tràng qua Canada, người cao niên là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất, họ đã hứng chịu rất nhiều những cam go, thử thách trong cuộc sống vật chất cũng như tinh thần. Nhận thấy tình trạng đại dịch sẽ kéo dài không biết đến bao lâu, Cộng Đồng Người Việt Ottawa đã đưa ra những kế hoạch và hành động cụ thể nhằm giúp đỡ các vị cao niên có hoàn cảnh khó khăn như neo đơn, lợi tức thấp, sức khỏe v...v... và những nhu cầu cần thiết trong đời sống hàng ngày như đi chợ, đi bác sĩ, đi lấy thuốc v...v... Vì không còn những buổi họp mặt để trò chuyện, chúng tôi đã có các vị tổ trưởng và tổ phó luôn luôn theo dõi tình trạng của quý vị cao niên qua điện thoại. Ngoài ra họ cũng đã khuyến khích và cân nhắc về việc phòng chống sự lây lan và tăng cường sức khỏe qua việc tập thể thao tại gia mỗi ngày. Những công việc hỏi thăm và lắng nghe của các tổ trưởng và tổ phó đã làm vơi đi phần nào nỗi cô đơn và buồn phiền của quý vị cao niên... chúng tôi xin được ghi nhận và vinh danh sự đóng góp tích cực của các vị như sau: bà Tạ Thị Tỉnh, bà Nhan Kim Thông, anh Huỳnh Duy Thiện, anh Đào văn Hòa, chị Nguyễn Thị Bạch Mai, chị Lê Lý và chị Nguyễn Thị Thanh Thúy


Trong lần đại dịch đợt một vừa qua, Cộng Đồng Người Việt Ottawa nghĩ rằng chúng ta có thể giúp đỡ cho những vi cao niên nhiều hơn, nhưng vì tình trạng  thiếu nhân sự nên chúng tôi đã cố gắng trong phạm vi cho phép chúng tôi làm. Chúng tôi mong rằng (và hy vọng rằng) sẽ có nhiều sự đóng góp từ giới trẻ trong cộng đồng hơn, ngõ hầu không thiếu sót một ai trong đại gia đình cao niên tại Ottawa...


Vừa mới nghĩ đến tình cảnh của các vị cao niên sẽ như thế nào trong mùa Lễ Tạ Ơn thì nhận được tin nhắn từ một nhóm trẻ trong cộng đồng như sau: 
Em là Thủy. Nhân dịp lễ Thanksgiving em dự định sẽ làm 20-25 phần gà rút xương (size nhỏ & size trung) cùng với 1 món chè để tặng và gửi đến các bác/cụ lớn tuổi trong thành phố Ottawa mình. Em không sinh hoạt nhiều với cộng đồng nếu được anh chị giúp em list các bác/cụ để em đc gửi biếu Thanksgiving meal tới các bác/cụ ạ!  Em mong sự hồi âm của anh, chị.  Em cảm ơn anh chị nhiều ah!

Chị Thủy (aka Tweedy) chẳng ai xa lạ gì với Cộng Đồng Người Việt Ottawa, chị không những là một nhà bảo trợ cho những sinh hoạt của CĐNVOttawa mà cũng là một thiện nguyện viên rất đắc lực trong các dịp Tết Nguyên Đán cũng như Trung Thu... Khi chúng tôi nhận được tin này từ chị Thủy thì chúng tôi rất đỗi vui mừng như chính mình sẽ nhận được món quà này. Lập tức chúng tôi đã điện thoại thông báo tin vui và các tổ trưởng đã nhanh chóng thành lập danh sách... Đa số các vị cao niên có điều kiện tốt hơn cũng đã vui lây và nhường phần mình qua cho những người khác. 

Sau đây liệt kê những phần quà Thanksgiving Dinner gồm có:
* Gà rút xương nhồi thịt BBQ với rau củ (size nhỏ hoặc trung)
* Soup bong bóng & lobster
* Chè trái cây
* 1 mask vải
* Lotto Max with encore 

    
    
  
Thứ Bảy có danh sách, Chủ Nhật mọi người đã nhận được quà... Các ace trẻ đã làm việc chớp nhoáng và trong cùng ngày CĐNVOttawa chúng tôi đã nhận được rất nhiều cú điện thoại đến từ quý vị cao niên... ai cũng vui mừng và ngạc nhiên vì phần quà quá đầy đủ và quý vị cao niên đã không ngớt gửi lời khen tặng và cảm ơn đến những vị có tấm lòng tốt, đã đem tình thương đến cho những người neo đơn... và món gà rút xương nấu quá chuẩn luôn...

Đồng hành với chị Thủy là những thân hữu sau đây:
Bạn Thảo Phạm tặng 20 hộp soup
Bạn Phương Hà tặng 20 mask vải
Phần gà & chè do chị Thủy tự nấu có sự phụ giúp của 2 con là bé Bảo Anh và bé Lam Anh


Các anh chị trong nhóm Uber:
* Anh Thông & Chị Hạnh
* Anh Chương
* Brian Phúc
   
   
   

Các anh chị trong nhóm Facebook tặng hiện kim
* Chị Thu Vũ (Real Estate Agent)
* Chị Phương - Anh Nam
* Chị Tristy Trang
* Chị Thảo - Anh Công
* Chị Vân - Anh Tuấn
* Bé Nancy Trương
* Anh Trịnh Minh Sơn (Montreal)
* Anh Cao Bá Quý

Đại diện Ban Chấp Hành CĐNVOttawa, chúng tôi xin ghi nhận và tri ân lòng tốt và tình thương của quý ace đối với các vị cao niên nói riêng và cộng đồng người Việt tại Ottawa nói chung. Quý ace như một luồng gió mát ùa về, mang đến cho mọi người một niềm vui sướng, ấm cúng và hạnh phúc trong mùa Lễ Tạ Ơn. Cũng như chị Thủy đã tâm sự với chúng tôi rằng: chúng ta đã nhận được quá nhiều ân huệ rồi, thì nay đã đến lúc chúng ta nên chia sẻ những ân huệ này với những ai kém may mắn hơn...

Nhân dịp mùa Lễ Tạ Ơn, CĐNVOttawa, chúng tôi xin cầu chúc cho mọi người có nhiều sức khỏe và nhiều nghị lực để chúng ta cùng nhau vượt qua vấn nạn đại dịch COVID-19 đã và đang gây tang tóc khắp nơi trên thế giới. 

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Ottawa kính chúc quý vị một mùa Lễ Tạ Ơn an lành và hạnh phúc...

Thay mặt Ban Chấp Hành
Cộng Đồng Người Việt Ottawa
Lê Phan


Thư Cảm Ơn/Đặc san/Tường tình về lễ mừng 40 năm Liên Hội Người Việt Canada

posted Oct 2, 2020, 6:12 AM by Le Phan   [ updated Oct 2, 2020, 6:17 AM ]

Kính thưa quý vị,

Lễ Kỷ Niệm 40 năm Thành Lập Liên Hội Người Việt Canada được tổ chức online trong phòng họp Zoom vào thứ bảy 19 tháng 9, 2020 vừa qua, đồng lúc chương trình cũng được thực hiện tại hội trường Hội Người Việt Calgary với sự tham dự trực tiếp của các hội đoàn trong Cộng Đồng Người Việt Calgary.

Trong phòng Zoom chúng tôi thấy có sự tham dự của các vị sau đây:

Trong nước có đại diện của Hội Đồng Liên Tôn

- Hòa Thượng Thích Không Tánh, Phó Viện Trưởng Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại, Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam
- Chánh Trị Sự Hứa Phi, Trưởng Khối Nhơn Sanh Hội Thánh Cao Đài VN, Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại, Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam. 
Rất tiếc là Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa và Đạo Huynh Lê Văn Sóc không vào được phòng họp Zoom.

Hải Ngoại có sự tham dự:

- Bác sĩ Võ Đình Hữu, Trưởng Ban Điều Hành Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam. 
- Giáo Sư Phan Thông Hưng, Chủ Tịch HĐCH Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ
- Nhân sĩ Nguyễn Văn Bon, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu
- Bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, Chủ Tịch Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức
- Nhân sĩ Phạm Trần Anh, Tổng Thư Ký Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam, Chủ tịch Đại Hội Diên Hồng Thời Đại.
- Bác sĩ Đỗ Văn Hội, Đại Diện Văn Phòng Liên Lạc Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hải Ngoại.
- Bác sĩ Trần Quốc Hưng, Đại Diện Viện Việt Nam Dân Chủ.
- Bác sĩ Nguyễn Quyền Tài, Trưởng Ban Thường Trực Liên Mạng Người Việt Tự Do Toàn Cầu.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Giao, President, CEO "Voice of Vietnamese Americans".
- Luật sư Nguyễn Thuỳ Linh
Và quý nhân sĩ từ các nơi trên toàn cầu (có thể chúng tôi thiếu sót vì tham dự trên phòng họp Zoon viễn liên).

Tại Canada chúng tôi có sự tham dự:

- Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải, một TNS gốc Việt đầu tiên tại Canada.
- Tiến sĩ Trương Công Hiếu, một Danh Nhân Canada gốc Việt được tôn vinh tại Canada.
- Luật sư Lâm Chánh Thọ, Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa
Và sự tham dự của các thiện nguyện viên, các nhân sĩ trong các hội đoàn, cũng như sự tham gia của các Hội Thành Viên Liên Hội, Chủ Tịch Đoàn, các thành viên Ban Kiểm Soát, các Ủy viên và các thành viên Ban Chấp Hành Liên Hội.

Thay mặt Liên Hội Người Việt Canada, chúng tôi chân thành cảm ơn 

- Quý vị trong Ban Tổ Chức đã bỏ ra rất nhiều công sức để cho chúng ta có một buổi lễ trang trọng kỷ niệm 40 năm thành lập Liên Hội Người Việt Canada. 
- Cảm ơn quý quan khách đã tham dự và có những lời phát biểu chúc mừng đã thêm nghị lực cho các thành viện của Liên Hội Người Việt có tinh thần tiếp tục trên con đường phục vụ phía trước hướng về tương lai.
- Cảm ơn Hội Ngưòi Việt Calgary, Hội Cựu Quân Nhân và quý anh chị tại Calgary đã nhiệt tình trong tinh thần lẫn vật chất đã làm nên một sân khấu quá tuyệt vời, nhưng vì trong mùa dịch Vũ Hán "COVID-19" nên không thể nào tập trung đông về một chổ.
- Cám ơn quý anh chị trong Ban Nhạc Calgary đã làm cho không khí sôi đông với những bài ca thật hùng hồn khơi dậy tinh thần yêu nước của những người con dân Việt Nam.
- Cám ơn Ban Nhạc Diên Hồng tại Montréal, với các anh chị luôn sát cánh với Liên Hội trong từng bước đi, tham gia cùng Liên Hội trong mọi hoạt động.
- Cám ơn quý chủ tịch các Hội Thành Viên đã đóng góp mỗi người là một đóa hoa để làm bình hoa của Liên Hội trong ngày Kỷ Niệm được tươi thắm hơn (trích lời nói của Nha sĩ Nguyễn Ngọc Nga, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng Montréal".
-  Cảm ơn quý thành viên trong Ban Kiểm Soát, các Ủy Viên và thành viên Ban Chấp Hành đã rất tích cực từ khi lên kế hoạch cho đến ngày thực hiện, tất cả đều hăng say, vui vẻ và đồng lòng chia sẻ các công việc để cho ngày Kỷ Niệm được thành công.
-  Đặt biệt cảm ơn MC. Mr. Chim duyên dáng, khuôn mặt trẻ trung với nụ cười tươi thêm má lúm đồng tiền. MC. Minh Trí với giọng trầm ấm, nhỏ nhẹ, MC. Ngọc Hân và Anh Duy đã có những lời giới thiệu đầy đủ và làm rõ về các vị khách mời.  Mỗi người một vẻ nhưng hòa với nhau làm cho không khí thêm phần trang trọng, vui nhộn làm cho thời gian đã kéo dài hơn dự định.
-  Cám ơn quý ông bà cô bác anh chị em đã đóng góp cho chương trình từ tinh thần cho đến vật chất để mọi việc được hanh thông và khi kết thúc còn có nhiều luyến nhớ.

Chúng tôi cũng không quên những thiếu sót trong chương trình, xin quý vị bỏ qua cho.

Sau đây chúng tôi gởi đến quý vị cuốn E-book "Đặc San Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập Liên Hội Người Việt Canada"  đây là thành quả của Liên Hội được chị Nguyễn Ngọc Duy Hân (Nhà Thơ Trịnh Tây Ninh", anh Nguyễn Ngọc Duy và anh Lê Phan, Mỗi người đã góp một phần để sự trang trọng cũng như màu sắc trưng bày đẹp đẻ cho chúng ta cùng nhau thưởng thức nguồn suối ngọt ngào của văn thơ, ôn lại những hình ảnh sinh hoạt trong 40 năm qua của Liên Hội và của các Hội Thành Viên, nhớ lại thời thanh xuân của mình 40 năm về trước và nhìn lại để biết mình đã già.

Đường link dẫn để xem Đặc San 40 năm Liên Hội Người Việt Canada, dạng sách e-book - 328 trang, phần tiếng Anh và tiếng Pháp cho giới trẻ ở phía sau:

Đường dẫn để xem Đặc San 40 năm Liên Hội Người Việt Canada, dạng PDF:  

Quý vị có thể xem lại toàn bộ chương trình trên facebook "Livestream"
xin lướt qua lúc khởi đầu chuẩn bị để xem phần nội dung sau đó;


   Những nhận xét về Liên Hội Người Việt Canada và 
Đặt San kỷ niệm 40 năm thành lập LHNVC

Thân gởi đến quí anh, chị trong Liên Hội Người Việt Canada,

Năm nay Liên Hội Người Việt Canada đã cho ra e-book Đặc San kỷ niệm 40 năm thật ý nghĩa.
Nhìn lại những hình ảnh sinh hoạt Cộng Đồng Người Việt từ Đông sang Tây trong suốt 40 năm qua thật là cảm động và xin tri ân đến tất cả những anh, chị trong Liên Hội Người Việt Cannada, đã hy sinh thời gian quí báo của mình để tận tâm, tận lực trong mọi sinh hoạt Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Canada cũng như luôn ra sức bảo vệ và dương cao Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ thiêng liêng giữa xứ người.

Đặc San e-book đã cập nhật thông tin đầy đủ, bài vở phong phú, hình ảnh rỏ ràng, trình bày trang nhã hài hòa, hài ghi lại được những sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt tị nạn cộng sản tại Canada trong suốt 40 năm qua nên rất có giá trị về mặt lịch sử cho con em chúng ta sau nầy.

Rất mong ACE luôn giữ thân tâm an lạc và giữ lòng kiên định lấy ngọn Cờ Vàng Dân Tộc làm điểm sáng thiên liêng để có thêm tin yêu và đủ sức vượt qua bao chướng ngại thường tình để tiếp tục vững bước trên con đường bảo vệ và phát triển cho Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Canada ngày thêm vững mạnh.

Thân mến,

Nguyễn Sỹ Thùy Ngân
Toronto Oct. 01, 2020
-------------------------------------
Sách rất đẹp. Cám ơn Cô Hân. Hết sức khâm phục tinh thần đoàn kết của Liên Hội Người Việt Canada. Bốn Mươi Năm là một chặng đường dài. Một đoàn thể VN hải ngoại mà sống dai, sống khỏe như vậy thật là hiếm có. Chắc chắn có sự đóng góp quan trọng của Duy-Hân. Congratulations.
(Bác sĩ Vũ Linh Huy)
-------------------------------------
Đặc San 40 Năm Liên Hội Người Việt Canada đã đăng trên nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến
http://www.vietnamvanhien.org
http://www.vietnamvanhien.net
-------------------------------------
Kính thưa quý anh chị em,

Sự thành công tốt đẹp của chương trình Kỷ Niệm 40 năm thành lập Liên Hội Người Việt Canada là một nổ lực, hợp tác chung của toàn thể quý anh chị em, mỗi ngưòi một tay, chia nhau công việc.  Rất cảm ơn quý anh chị.

Hôm qua tôi có nhận cuộc điện thoại của anh Nguyễn Bá Lực, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt tại Windsor,  anh đang làm nhưng bỏ công việc để chạy ra ngoài điện thoại cho tôi, anh nói sau khi anh đọc đưọc tin trên Báo giấy, anh biết được chương trình Kỷ Niệm 40 thành lập LHNVC được thành công, anh vội gọi điện thoại chúc mừng, và anh cho biết là trong chổ anh làm ai cũng ngợi khen Liên Hội và một tập thể làm việc rất tốt, anh cho biết anh rất vui và thấy được Liên Hội đã làm việc và có tiếng vang đến các cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới, anh tiếc là bận công việc nên không tham dự với chúng ta trong chương trình này, và anh hứa khi rãnh anh sẽ trở lại sinh hoạt với chúng ta.

Tôi có nói là đã gởi  những tin tức về chương trình kỷ niệm qua email nhưng anh cho biết là không có thời gian để check email, chỉ khi có người đưa cho anh tờ báo và nói Liên Hội đã đăng bài phóng sự về Chương Tình Kỷ Niêm 40 năm thành lập, thì lúc đó anh mới đọc và cho biết mọi người rất ca ngợi công việc làm của Liên Hội.

Tôi rất vui khi được biết là Liên Hội đã làm được việc tuy nhỏ nhưng cũng làm những người khác đánh giá cao, thật cảm động và cảm ơn mọi sự đóng góp của quý anh chị em từ tình thần lẫn vật chất.

Hy vọng chúng ta tiếp tục công việc để cùng nhau hướng về tương lại.

Chúc quý anh chị sức khỏe tốt để cùng nhau làm việc tốt, và luôn vui vẻ hòa đồng để cùng nhau hòa tấu những bản tình ca cho đời, cho quê hương và cho dân tộc Việt Nam dấu yêu.

Kính,

Trần Văn Đông
-------------------------------------
Cảm ơn anh Nhã đã chuyển. Cũng cảm ơn anh Nhã đã mời để N có cơ hội tham dự buổi họp kỷ niệm 40 năm thành lập của LH. Đúng là một chặng đường dài, nhìn lại chắc mỗi thành viên của LH cũng có ít nhiều cảm xúc trong lòng về những điều đã hoàn thành và cả những điều còn ngỗn ngang chưa hoàn thành. Nhưng không khí hôm họp rất gần gũi, thân ái. Và đây chính là mấu chốt để mọi người có nhiều hy vọng nhìn về tương lai với một lòng tin là LH sẽ phát triễn tốt đẹp hơn với sự đồng lòng và lòng nhiệt thành của từng thành viên ở đây. Tờ đặc san trình bày trang nhã với hình ảnh rõ nét, đẹp và phong phú. Bravo ban biên tập và anh chị Duy Hân đã dày công để hoàn thành tập đặc san này.
-------------------------------------
Cám ơn Hân rất nhiều. Đặc San công phu, rất đẹp và đem thông tin cần thiết đến mọi nhà.

Thân mến,
Kim Oanh
-------------------------------------
Tuyệt vời quá Duy Hân. Một tập đặc San tuyệt vời! Duy Hân trình bày tuyệt đẹp, công phu.
Cám ơn đã share với anh. CHúc bình an.

Yên Sơn
-------------------------------------
Cô và anh Duy đã co-MC cho buổi lễ rất duyên dáng & rõ ràng. Tôi thích.
Tiếc là tôi không dự đến cuối được vì đã chạy show. Xin lỗi quý vị nhiều.
Lần nữa đa tạ đã gởi một đặc san đẹp & quá sức công phu.
Các vị giữ gìn sức khỏe.

Viet Vu
-------------------------------------
Cảm ơn Trung.  

Tuy không được coi toàn bộ buổi lễ, nhưng tôi nhận thấy B.T.C & Ban Điều Hợp làm việc rất hài hòa và khéo léo. 

Với nhân lực khiêm tốn, đặc san được ra mắt với nội dung dồi dào tài liệu và công phu. Riêng về phần hình thức thì quá đẹp và thật chuyên nghiệp. Tụi tôi sẽ đọc từ từ. 

Chân thành cầu chúc L.H.N.V.C tiếp tục vững tiến trong tinh thần Quốc Gia - Đoàn Kết.

Thân,

Huỳnh, Huế,
Anh chị Nguyễn Trọng Huỳnh trong hội Người Việt Cao Niên Vancouver (đã tham dự lễ kỷ niệm qua audio)
Anh Phan Thế Ngọc, Hội trưởng Hội Cao Niên cũng cố gắng vào tham dự nhưng bị trục trặc kỹ thuật.

Sans titre

posted Sep 24, 2020, 5:44 PM by Le Phan   [ updated Oct 2, 2020, 6:13 AM ]


Phản đối bản án bất công trong vụ án Đồng Tâm

posted Sep 18, 2020, 2:11 AM by Le Phan   [ updated Oct 2, 2020, 5:48 AM ]

Thông Cáo Báo Chí: LMDCVN Phản đối bản án bất công trong vụ án Đồng Tâm

Posted on September 17, 2020 by UBCHTU

Thông Cáo Báo Chí Ngày 16 tháng 9 năm 2020

Án Tử Hình và Tù Chung thân cho những  dân Làng Đồng Tâm


Vào thứ Hai ngày 14 tháng 9 năm 2020, một tòa án ở Hà Nội, Việt Nam đã tuyên án tử hình hai anh em liên quan đến một cuộc xung đột quyền đất đai chết người vào tháng Giêng tại xã Đồng Tâm. 27 người khác bị xét xử bị tuyên các mức án từ tù chung thân đến 15 tháng tù treo.

Liên minh Dân chủ Việt Nam cực lực phản đối bản án bất công trong vụ án Đồng Tâm ngày 14 tháng 9 năm 2020. Chính phủ CS Việt Nam cần tham gia đối thoại tôn trọng và thương lượng công bằng để giải quyết tranh chấp đất đai một cách hòa bình hơn là dùng bạo lực với những bản án tàn bạo như vậy đối với 29 dân làng Đồng Tâm.

Tôi thảng thắn và dứt khoát lên án sự tàn bạo “Thảm sát Đồng Tâm” và cuộc tấn công trắng trợn vào pháp quyền, quyền bảo vệ đất đai và tài sản, quyền tự do ngôn luận và quyền biểu tình của người dân. Tôi kêu gọi chính phủ Canada áp dụng các biện pháp trừng phạt Magnitsky đối với các quan chức (hoặc các cộng sự của họ) từ nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phải chịu trách nhiệm đồng lõa hoặc thực hiện các vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền. Đã đến lúc Canada cần vượt ra ngoài những lời tố cáo hùng biện và có hành động kiên quyết “

Thượng nghị sĩ Thanh Hải Ngô, Thượng viện Canada

Phiên toà ô nhục xử dân Đồng Tâm chắc chắn sẽ đi vào lịch sử như một trong những vụ xử án kỳ quái và trơ trẽn nhất nếu những người bảo vệ cha ông họ khỏi bị giết bất thành lại bị những kẻ giết người kết án tử hình. Các luật sư nói nếu có thực chuyện họ gây ra cái chết của ba người hôm 9/1 thì đó chỉ là chuyện tự vệ quá mức hay giết người trong trạng thái bị kích động mạnh. Từ trước tới nay toà án vẫn được dùng làm công cụ trả thù những ai thách thức quyền lực của các đồng chí cộng sản. Nhưng vụ xử Đồng Tâm có thể là đòn thù hiểm ác nhất mà chế độ xã nghĩa tung ra đối với người dân trong nhiều năm qua.

Nhà báo Nguyễn Hùng VOA –Việt Ngữ

“ “Đồng Tâm sẽ là hình ảnh tiêu biểu cho một chế độ cùng đường, coi nhân dân là kẻ thù (Dong Tam will be a typical image of the end of a regime, considering the people as enemies.)”

André Menras, France

Các nhà cầm quyền muốn ngăn chặn thảo luận về những gì đã xảy ra ở Đồng Tâm và tránh để nó trở thành một trọng điểm nổi tiếng khác về sự bất bình của người dân. Thung lũng Silicon không thể trở thành đồng lõa trong nỗ lực trắng trợn này để giữ người dân Việt Nam trong bóng tối về vi phạm nhân quyền

Mr. Nicholas Bequelin, Amnesty International’s regional director

“Các quan chức chính phủ cần nhận ra tầm quan trọng của việc đối thoại và thương lượng với nông dân để giải quyết các tranh chấp đất đai như Đồng Tâm một cách hòa bình hơn là sử dụng bạo lực”.

Phil Robertson, Human Rights Watch’s deputy Asia director

Chuyện xảy ra ở thôn Đồng Tâm đã quá bi thảm rồi, [chính quyền] không nên giết thêm người để tình hình càng thêm bi đát. Tôi không có chút hy vọng nào về một phiên tòa công bằng. Các bị cáo đã bị giam giữ bất hợp pháp. Phiên tòa rõ ràng đã mở ra cách thức diễn ra các phiên tòa dưới thời Stalin… Vụ Đồng Tâm là một thất bại thảm hại trong một cuộc chiến mà Đảng Cộng sản Việt Nam dưới thời Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố chống lại nhân dân Việt Nam ”.

Mr Nguyen Hưu Vinh, Fb of blogger and former prisoner of conscience

 CÁC SỰ KIỆN GHI NHANH:

• Người dân phàn nàn rằng khoảng 50 ha (124 mẫu Anh) đất của họ đã bị chiếm dụng bất công và giao cho Tập đoàn Viettel, công ty truyền thông quân đội của CS Việt Nam.

• Vụ tranh chấp lần đầu tiên được dư luận chú ý vào năm 2017, khi 4 người bị bắt vì tội “gây rối trật tự công cộng” trong các cuộc biểu tình phản đối việc thu hồi đất.

• Vào ngày 9 tháng 1 năm 2020, ít nhất 3.000 cảnh sát đã thực hiện một cuộc đột kích vào ngôi làng, nơi đất đã bị thu giữ để xây dựng một sân bay quân sự và để đầu  xây dựng. Trong cuộc đụng độ giữa người dân địa phương và cảnh sát, ngoài 3 cảnh sát đã chết, cụ già dân làng 84 tuổi Lê Đình Kình cũng bị cảnh sát bắn chết. Đáp lại, các nhà chức trách buộc tội gia đình Lê Đình Kình, Lê Đình Chúc, Lê Đình Doanh và Lê Đình Uy về tội giết ba cảnh sát. Cùng với họ, 27 người dân địa phương khác bị cáo buộc đồng lõa trong các vụ giết người.

Associated links

Journalist Mr Nguyen Hung, VOA Viet 14 Sept https://www.voatiengviet.com/a/dong-tam-phien-toa-o-nhuc/5581927.html

BBC Viet 14 Sept https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-54113726

https://www.rfa.org/english/news/vietnam/trial-09142020170954.html

French-born Journalist with French and Vietnamese citizenships Mr Menras André

  https://www.facebook.com/andre.menras.1

Fb of famous blogger and former prisoner of conscience Mr Nguyen Hưu Vinh https://www.facebook.com/nguyenhuuvinh.basam

on Thông Cáo Báo Chí: LMDCVN Phản đối bản án bất công trong vụ án Đồng Tâm

Protest the unfair verdict in the Dong Tam case (Vietnam)

Posted on September 17, 2020 by UBCHTU

Read the PDF Press_release_DongTam_LMDCVN

[For immediate release]-September 16, 2020

Death sentences and life imprisonment for the villagers of Dong Tam

On Monday September 14, 2020, a court in Hanoi, Vietnam has sentenced two brothers to death in regards to a deadly land-rights clash in January at the Dong Tam commune. The other 27 people on trial were given sentences ranging from life imprisonment to 15 months suspended.

The Alliance for Democracy in Vietnam strongly opposes the unfair verdict in the Dong Tam case on September 14, 2020. The Vietnamese government needs to engage in respectful dialogues and fair negotiations to solve land disputes peacefully rather than resorting to violence with such brutal sentences imposed on 29 Dong Tam villagers.

““I categorically and unequivocally condemn the outrageous “Dong Tam Massacre” and the blatant attack on the rule of law, the right to defend one’s land and property, freedom of expression and the right to protest. I call on the government of Canada to apply Magnitsky sanctions against public officials (or their associates) from the Socialist Republic of Vietnam responsible for or complicit in perpetrating gross violations of human rights. It is high time for Canada to go beyond the rhetoric and take decisive action.”
___Senator Thanh Hai Ngo, Senate of Canada

““The shameful Dong Tam villagers’ trial will go down in history as among the most bizarre and brazen trials of those who were turned into murderers and sentenced to death for having protected their father and grandfather from being killed.Even if they did cause the deaths of the 3 policemen on 9 Jan 2020, that was either excessive legitimate self-defence or killing while under an extreme state of mental or emotional anguish.Since long ago, the court [in communist Vietnam] has always been used as a tool to wreak revenge on those who dare challenge the power of the communists.But the Dong Tam affair may be the most cruel and crafty act of revenge the socialist regime has wreaked on its citizens for many years until now.”
___Journalist Mr Nguyen Hung, VOA Viet

““Đồng Tâm sẽ là hình ảnh tiêu biểu cho một chế độ cùng đường, coi nhân dân là kẻ thù(Dong Tam will be a typical image of the end of aregime, considering the people as enemies.)”
___André Menras, France

““The authorities want to muzzle discussion of what happened in Dong Tam and avoid it becoming yet another touch point for popular discontent. Silicon Valley cannot become complicit in this blatant attempt to keep Vietnamese citizens in the dark about human rights violations.”
___Mr. Nicholas Bequelin, Amnesty International’s regional director

““Government officials need to recognise the importance of carrying out dialogues and negotiations with farmers to solve land disputes like Dong Tam in a peaceful manner rather than using violence.”
___Phil Robertson, Human Rights Watch’s deputy Asia director

““What happened in Dong Tam village was already too tragic, [authorities] should not kill more people to make the situation even more tragic.I have no modicum of hope for a fair trial. The defendants had been illegally detained. The trial clearly unfolded the way the trials under Stalin unfolded … The Dong Tam affair is a miserable failure in a war that the Vietnamese Communist Party under Nguyen Phu Trong has declared against the Vietnamese people.”
___Mr Nguyen Hưu Vinh, Fb of blogger and former prisoner of conscience

Quick facts•Residents complained that about 50 hectares (124 acres) of their land had been unfairly taken over and handed to the Viettel Group, Vietnam’s military-run communications company.

•The dispute first came to wider public attention in 2017, when four people were arrested for “disturbing public order” in protests against the land acquisition.•On January 9,2020at least 3,000 policemen carried out a raid on the village, whose land ha dbeen seized to build a military airport and for building speculations. In the clash between the locals and the police, in addition to the three deceased policemen, the village elder, 84 year old Le Dinh Kinh, was shot and killed by policemen. In response, the authorities accused Le Dinh Kinh’s family, Le Dinh Chuc, Le Dinh Doanh and Le Dinh Uy for the murderof the three officers. Along with them, 27 other local people are accused of complicity in the murders.

Associated links

Journalist Mr Nguyen Hung, VOA Viet 14 Sept

https://www.voatiengviet.com/a/dong-tam-phien-toa-o-nhuc/5581927.html

BBC Viet 14 Sept https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-54113726

https://www.rfa.org/english/news/vietnam/trial-09142020170954.html

French-born Journalist with French and Vietnamese citizenships

Mr Menras André https://www.facebook.com/andre.menras.1

Fb of famous blogger and former prisoner of conscience

Mr Nguyen Hưu Vinh https://www.facebook.com/nguyenhuuvinh.basam

###

Senator Ngo slams bogus sentences laid against 29 residents of Dong Tam Village

Posted on September 16, 2020 by UBCHTU

[Le français suit…]


Senator Ngo slams bogus sentences laid against 29 residents of Dong Tam Village

[For immediate release]- September 15, 2020

Today, Senator Thanh Hai Ngo issued the following Statement in response to the arrest and trumped-up charges laid against 29 residents of Dong Tam commune, Hanoi, Vietnam:

These charges and subsequent ‘show trial’ (plagued by legitimate procedural concerns) come as a result of what can only be qualified as a deadly ‘land grab’ which took place on January 9th, 2020, involving a coordinated effort by Hanoi police and Government taskforces (approximately 3,000 officers). The sudden and illegal raid on the Village, resulting in the confiscation of 125 acres of farmland, claimed the life of Dong Tam Village Leader, Le Dinh Kinh, aged 84 and three police officers. The brutal attack also left many residents severely injured, which included women and children.

On September 14, 2020, a court in Hanoi sentenced Le Dinh Kinh’s sons  to death,  Messrs. Le Dinh Cong and Le Dinh Chuc,  while the rest were handed down sentences ranging from life in prison, 2 to 18 years, and fifteen months’ probation, in the trial of the 29 villagers, whose only “crime” was to defend their right to receive adequate compensation for their land. These deliberately exaggerated sentences (grossly disproportionate to the severity of the offences), are merely a ‘show of force’ by Vietnam’s ruling Communist party to dissuade future communities from expressing any form of objection to meagre compensation for the government’s regular land confiscations destined for lucrative real-estate projects.

I categorically and unequivocally condemn the outrageous “Dong Tam Massacre” and the blatant attack on the rule of law, the right to defend one’s land and property, freedom of expression and the right to protest. I call on the government of Canada to apply Magnitsky sanctions against public officials (or their associates) from the Socialist Republic of Vietnam responsible for or complicit in perpetrating gross violations of human rights. It is high time for Canada to go beyond the rhetoric and take decisive action.

For more information, please contact:

Office of the Honourable Thanh Hai Ngo

613-943-1599

ThanhHai.Ngo@sen.parl.gc.ca

www.senatorngo.ca

@SenatorNgo

Additional information:

BBC.com: Dong Tam case: Two sentenced to death in Vietnam over police killings

RFA.org: Two Get Death as Dong Tam Violent Land Dispute Trial Ends in Vietnam

BBC.com: Dong Tam village: Anger in Vietnam over deadly ‘land grab’ raid


1-10 of 453