Tin Tức Cộng Đồng • Vietnamese Community News


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU: Ông Nguyễn Thiên Thụ (1937-2021)

posted Sep 11, 2021, 11:02 AM by Le Phan

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Cộng Đồng Người Việt Ottawa nhận được tin Ông Nguyễn Thiên Thụ vừa mới qua đời tại Thủ Đô Ottawa. Ông là cựu Giảng sư tại trường Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và giáo sư thỉnh giảng tại các Viện Đại Học Vạn Hạnh, Cần Thơ, Cao Đài, và Hòa Hảo trước năm 1975. Ông là một nhà Văn, một nhà Thơ và cũng là nhà Nghiên cứu Văn Học Uyên Thâm... Ông đã để lại một kho tàng quý báu cho Văn Học Việt Nam tại hải ngoại. Cộng đồng người Việt tại Ottawa mất đi một cây cổ thụ trong làng văn chương. Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Ottawa thay mặt Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng Người Việt Ottawa gửi lời phân ưu đến toàn thể tang gia, hiếu quyến. Chúng tôi cầu nguyện Hương linh Ông Nguyễn Thiên Thụ nhẹ bước về cõi vĩnh hằng.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Ottawa
Sau đây mời quý vị xem: Thân Thế và Sự Nghiệp của Ông Nguyễn Thiên Thụ

TIỂU SỬ NGUYỄN THIÊN THỤ (1937-2021)

I.THÂN THẾ
Sinh năm 1937 tại Quảng Bình, bút hiệu Sơn Trung, Gia Hội.và Vạn Mộc cư sĩ. Học sinh ban Văn Chương sinh ngữ trường Quốc Học Huế, sinh viên Đại Học Văn Khoa và Đại Học Sư Phạm Sài Gòn. Sau 1975 ẩn cư. Năm 1995, cùng gia đình định cư tại Ottawa, Canada.

II.GIÁO DỤC: Học Văn chương
1969 Cao Học Văn Chương Việt Nam. Đại Học Văn Khoa Sài Gòn.
1974 Tiến sĩ Văn Chương phần thứ nhất. Đại Học Văn Khoa Sài Gòn.
1974 Cao Học Giáo Dục. Đại Học Sư Phạm Sài Gòn.
2003 Cử nhân Văn Chương Anh . Đại Học Carleton, Canada.

III.NGHIỆP VỤ : Dạy văn chương Việt Nam
1964-1970 Giáo sư tại trường Nữ Trung Học Lê Ngọc Hân, Mỹ Tho

1970-1975 Giảng sư tại trường Đại Học Văn Khoa Sàigon và giáo sư thỉnh giảng tại các Viện Đại Học Vạn Hạnh, Cần Thơ, Cao Đài, và Hòa Hảo.

IV. TÁC PHẨM

A.TÁC PHẨM ĐÃ ẤN HÀNH

1- PHƯƠNG PHÁP NGHỊ LUẬN VÀ PHÂN TÍCH VĂN CHƯƠNG , Lửa Thiêng, Sài Gòn, 1971.
2- NGHỆ THUÂT HÀNH VĂN. Lửa Thiêng, Sài Gòn, 1972.
3- NGUYỄN TRÃI, Lửa Thiêng, Sài Gòn, 1973
4- TẢN ĐÀ, THỰC VÀ MỘNG. Lửa Thiêng, Sài Gòn, 1974.
5- VĂN HỌC SỬ VIỆT NAM: VĂN HỌC HIỆN ĐẠI, 4 tập, 2200 trang. Gia Hội, Canada, 2006.

B. TÁC PHẨM E BOOKS: GIA HỘI XUẤT BẢN. SƠN TRUNG THƯ TRANG

I. SƯU TẬP:
SƠN TRUNG * CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT
SƠN TRUNG * NHÀ TÙ CỘNG SẢN
SƠN TRUNG * THƯ TỊCH NHÀ TÙ CỘNG SẢN (1)
SƠN TRUNG * THƯ TỊCH CHIẾN TRANH VIỆT NAM 2 (1)
SƠN TRUNG * THƯ TỊCH CHIẾN TRANH VIỆT NAM I (1)
SƠN TRUNG * THƯ TỊCH CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT TẠI VIỆT NAM
SƠN TRUNG * THƯ TỊCH NHÂN VĂN GIAI PHẨM
SƠN TRUNG * THƯ TỊCH VƯỢT BIÊN (1)
SƠN TRUNG * TÀI LIỆU CHIẾN TRANH VIỆT NAM
SƠN TRUNG * TÀI LIỆU VƯỢT BIÊN (55)
SƠN TRUNG * VỤ ÁN NHÂN VĂN GIAI PHẨM
NGUYỄN THIÊN THỤ * NHỮNG CON CÁO ĐỎ
NGUYỄN THIÊN THỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU VIÊT NAM HIỆN ĐẠI

II. NGHIÊN CỨU
SƠN TRUNG VĂN TẬP * CHÍNH TRỊ
SƠN TRUNG VĂN TẬP * PHIẾM LUẬN
SƠN TRUNG VĂN TẬP * SỬ HỌC
SƠN TRUNG VĂN TẬP * TRIẾT HỌC
SƠN TRUNG VĂN TẬP * VĂN HÓA GIÁO DỤC
SƠN TRUNG VĂN TẬP * VĂN HỌC (
SƠN TRUNG VĂN TẬP * ĐẠO VÀ ĐỜI
NGUYỄN THIÊN THỤ * KIM CỔ KỲ QUAN CHÚ GIẢI
NGUYỄN THIÊN - THỤ * CỘNG SẢN LUẬN
NGUYỄN THIÊN THỤ * CHỦ THUYẾT HÒA ĐỒNG
NGUYỄN THIÊN THỤ * KHỔNG TỬ LUẬN NGỮ
NGUYỄN THIÊN THỤ * KHẢO VỀ SẤM KÝ TRẠNG TRÌNH
NGUYỄN THIÊN THỤ * TRUNG QUỐC LUẬN
NGUYỄN THIÊN THỤ * VẬN MỆNH VIỆT NAM QUA KIM CỔ KỲ QUAN

III. SÁNG TÁC
SƠN TRUNG * YÊU EM MÀU ÁO TRẮNG (thơ)
SƠN TRUNG * EM NHƯ MỘT NU HỒNG (thơ)
SƠN TRUNG * MỘT TRỜI TUYẾT TRẮNG (thơ)
SƠN TRUNG * RAU SAM NGOÀI VƯỜN (truyện ngắn)
SƠN TRUNG * SÂN TRƯỜNG PHƯỢNG ĐỎ (truyện ngắn)
SƠN TRUNG * MÂY TRẮNG ĐẦU NON (truyện ngắn)
( Sơn Trung Thư Trang. http://sontrung.blogspot.com)

IV.TẠP CHÍ:
Chủ biên BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG (từ 1999 đến nay)
Cộng tác với Dòng Việt (California)
Cộng tác với Khai Thác Thị Trường, và Đối Lực (Toronto, Canada)

C.TÁC PHẨM CHƯA XUẤT BẢN:

1.    VĂN HỌC SỬ VIỆT NAM: VĂN HỌC CỔ ĐIỂN, 3 tập, 1400 trang
2.   VĂN HỌC SỬ VIỆT NAM: VĂN HỌC CẬN ĐẠI, 3 tập, 1600 trang.
3.   LỊCH SỬ THƠ MỚI
4.   GIÁO DỤC VIỆT NAM THỜI NHO HỌC
5.   ĐỜI SỐNG VIỆT NAM
6.   HISTORY OF VIETNAMESE LITERATURE
7.   BUDDHA’S MIDDLE PATH

Tác Giả NGUYỄN THIÊN THỤ (1937-2021)

posted Sep 11, 2021, 10:29 AM by Le Phan   [ updated Sep 11, 2021, 10:38 AM ]
Tác Giả
NGUYỄN THIÊN THỤ

Sinh năm 1937 tại Quảng Bình, bút hiệu Sơn Trung, Gia Hội. Học sinh ban Văn Chương sinh ngữ trường Quốc Học Huế, sinh viên Đại Học Văn Khoa và Đại Học Sư Phạm Sài Gòn. Sau 1975 ẩn cư. Định cư cùng gia đình tại Ottawa, Gia Nã Đại năm 1995.

1969 Cao Học Văn Chương
1964-1070 Giáo sư trường Trung Học Lê Ngọc Hân, Mỹ Tho.
1974 Tiến sĩ Văn Chương phần thứ nhất tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn.
1974 Cao Học Giáo Dục Đại Học Sư Phạm Sài Gòn.
1970-1975 Giảng sư trường Đại Học Văn Khoa Sàigon, giáo sư thỉnh giảng tại các trường Đại Học Vạn Hạnh, Cần Thơ, Cao Đài, và Hòa Hảo.
2003 Cử nhân Văn Chương Anh tại trường Đại Học Carleton, Canada.

Tác phẩm:

- Phương Pháp Nghị Luận và Phân Tích Văn Chương , Lửa Thiêng, Sài Gòn, 1971.
- Nghệ Thuật Hành Văn, Lửa Thiêng, Sài Gòn, 1972.
- Nguyễn Trãi, Lửa Thiêng, Sài Gòn, 1973
- Tản Đà, Thực và Mộng, Lửa Thiêng, Sài Gòn, 1974.
- Văn Học Sử Việt Nam: Văn Học Hiện Đại, 4 tập, 2200 trang. Gia Hội, Canada, 2006.

Các sách dạng điện tử e-books:

- Những Con Cáo Đỏ
- Cộng Sản Luận
- SƠN TRUNG * THƯ TỊCH NHÀ TÙ CỘNG SẢN (1)
- SƠN TRUNG * THƯ TỊCH CHIẾN TRANH VIỆT NAM 2 (1)
- SƠN TRUNG * THƯ TỊCH CHIẾN TRANH VIỆT NAM I (1)
- SƠN TRUNG * THƯ TỊCH CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT TẠI VIỆT NAM (1)
- SƠN TRUNG * THƯ TỊCH NHÂN VĂN GIAI PHẨM (1)
- SƠN TRUNG * THƯ TỊCH VƯỢT BIÊN 
- SƠN TRUNG * TÀI LIỆU CHIẾN TRANH VIỆT NAM (93)
- SƠN TRUNG * TÀI LIỆU VƯỢT BIÊN

(có tại trang nhà Sơn Trung Thư Trang. http://sontrung.blogspot.com)

Tác phẩm chưa xuất bản:

- Văn Học Sử Việt Nam: Văn Học Cổ Điển
- Văn Học Sử Việt Nam: Văn Học Cận Đại
- Thơ Mới

- Giáo Dục Việt Nam Thời Nho Học

Nguồn:http://quanvan.net/nguyen-thien-thu-nhung-con-cao-do/STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Hồi Ký Hà Thúc Ký
Nguyễn Thiên Thụ
2
Sấm Trạng Trình Toàn Tập
Nguyễn Thiên Thụ
3
Những Con Cáo Đỏ
Nguyễn Thiên Thụ
4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)
 
www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)
 
www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 5000 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.net   

Ông Nguyễn Long và Bà Kimmy Duong: Những Tấm Lòng Nhân Hậu

posted Sep 7, 2021, 10:03 AM by Le Phan

$200 NGÀN DOLLARS 
GIÚP THƯƠNG PHẾ BINH VNCH
Trần Văn Thành (Thương Phế Binh Ngày Nay)

Tuần qua anh em TPB/VNCH ở quê nhà nhận được nhiều tin vui. Sau buổi Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh hàng năm diễn ra vào ngày Chủ Nhật, 29 tháng tám, 2021, với số thu sơ khởi là $206,116.50 dollars, thì vào ngày 1 tháng 9, 2021 , nhật báo Người Việt cho biết, trong chuyến đi Hoa Thịnh Đốn để vận động cho đồng bào tỵ nạn VN ở Thái Lan được Hoa Kỳ nhận định cư, nhạc sĩ Nam Lộc cũng đã thành công trong việc gây quỹ giúp TPB/VNCH đang sống vất vưởng ở quê nhà. 

NS Nam Lộc tâm sự: Trong mùa đại dịch này, hoàn cảnh đồng bào mình ở trong nước thật vô cùng khó khăn, nhất là các TPB/VNCH. Người lành lặn tay chân còn phải chịu đựng bao điều khổ cực huống chi là người tàn tật, què tay, cụt chân hay mù mắt. Đi bán vé số cũng không được, thậm chí đi ăn xin cũng chẳng ai cho.

Có lẽ cũng vì thế nên NS Nam Lộc đã thuyết phục và được sự đồng ý của một gia đình người bạn tự nguyện đóng góp $200 ngàn dollars để nhờ ông chuyển về giúp cho 2000 TPB, mỗi người $100 đồng. NS Nam Lộc cho biết, đây là một việc làm rất nhiêu khê và đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Tuy nhiên và rất may là trong suốt 3 năm qua, kể từ khi từ nhiệm vai trò Cố Vấn Tổng Quát của Hội HO Cứu Trợ TPB&QP VNCH cho đến nay, NS Nam Lộc vẫn âm thầm hoạt động và tiếp tay với các hội đoàn hoặc cá nhân, gây quỹ để gởi về quê nhà giúp TPB/VNCH, vì thế họ luôn có sẵn một danh sách khoảng 3000 TPB/VNCH.

Cũng theo NS Nam Lộc thì hiện nay, một số thiện nguyện viên ở quê nhà đang cập nhật danh sách đó, để xem ai còn, ai mất hoặc còn sống tại điạ chỉ cũ hay đã dọn đi nơi khác, hầu cho việc gởi tiền không bị thất lạc hoặc gián đoạn.   

Sau cùng NS Nam Lộc cũng đã nhờ chúng tôi nhắn tin đến quý vị ân nhân khác, nếu có nhã ý giúp TPB/VNCH thì xin liên lac trực tiếp với:

Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH
P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Điện thoại: (714) 837-5998 & (888) 754-8899 Email: hhotpbqpvnch@gmail.com / Website: www.camonanh.org 

https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/long-and-kimmy-nguyen-family-foundation-tang-200000-cho-thuong-phe-binh-vnch/

Góp Ý với Ban Quản Trị Trung Tâm Người Việt Canada về Dự Án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân:

posted Sep 7, 2021, 9:48 AM by Le PhanGóp Ý với Ban Quản Trị Trung Tâm Người Việt Canada.

 Về Dự Án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân:

Cám ơn bảng thông cáo cập nhật của Hội Đồng Quản Trị Trung Tâm Người Việt Canada (HĐQT TT) về diễn tiến của dự án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân (VBTTN), xin trân trọng “chúc mừng” HĐQT TT đã hoàn thành mỹ mãn “kế hoạch chuyển nhượng” hoàn toàn tài sản của VBTTN (do cộng đồng đóng góp cho Liên Hội Người Việt),trở thành tài sản riêng của Trung Tâm, thoát khỏi sự “cùm kẹp” của Liên Hội Người Việt Canada.

May mắn thay, HĐQT TT và ông Trưởng Dự Án VBTTN nay đã “sáng suốt” bắt đầu bắt tay vào việc thu thập hình ảnh, tài liệu, kỷ vật cho VBTTN (công việc đáng lẽ phải làm từ 16 năm trước khi bắt đầu dự án và là những việc chúng tôi đã đề nghị với ông từ năm 2013 khi bắt đầu được mời tham gia vào Ban Đặc Nhiệm của dự án).

Nhờ ơn ông Trưởng Dự Án VBTTN đã loại bỏ Liên Hội Người Việt Canada và chúng tôi ra khỏi dự án, nên từ năm 2014 đến nay chúng tôi đã thực hiện được rất nhiều việc ông bây giờ mới “ý thức” được và muốn làm nhưng mới bắt đầu như:

1.- Thu thập hình ảnh, tài liệu về thuyền nhân để triển lãm tại khắp nơi trong Canada, đặc biệt là tổ chức hai kỳ triển lãm: kỷ niệm 40 năm thuyền nhân năm 2015 và kỷ niệm 30 năm Nansen Medal năm 2016 tại Ottawa. Chúng tội đã tham dự rất nhiều cuộc hội thảo và triển lãm với các hội đoàn dòng chính của Canada dưới sự tài trợ của chính phủ.

2.- Vì khộng thể làm việc với VBTTN, chúng tôi đã phải hợp tác với Đại Học Carleton và Hiệp Hội Lịch Sử Di Dân để thực hiện dự án “Heart of Freedom” trong 3 năm qua dưới sự tài trợ hơn $500,000 của chính phủ liên bang để:

- Phỏng vấn trên 180 người tỵ nạn VN, các nhân viên di trú và các nhà bảo trợ.

- Sẽ ra mắt một cuốn film và một quyển sách về người Tỵ Nạn Đông Nam Á

- Đang soạn thảo một tài liệu giáo khoa để giảng dạy trong các trường học…

- Triển lãm thành quả này tại khắp nơi trong các Viện Bảo Tàng Canada và cho công chúng.

 Xin xem chi tiết trên trang mạng https://heartsoffreedom.org/

Chúng tôi sẵn sàng chia xẻ những thành quả này với HĐQT TT, dự Án VBTTN và những ai muốn biết sự thật.

 

Về các tin đồn thất thiệt: (hay là có thiệt tùy quý vị suy nghĩ!!!)

 

1.- Tiền bán Trung Tâm để trả cho miếng đất: Dưới tài “kinh bang tế thế” của ông tiến sĩ kinh tế học, tiền bán TT thu được trên $400,000 nhưng phải trừ đi $74,000 tiền nợ điều hành trước khi list bán, trừ thêm $55,000 tiền nợ mortgage từ khi list bán đến khi bán được, chỉ còn trả được vào miếng đất $ 276,688 (do chính ông báo cáo). Đó là chưa kể tiền thuê trụ sở cho TT từ sau khi list bàn TT cho tới nay tốn trung bình $16,000/mỗi năm trong trên 10 năm. Cứ nhìn vào con số liability $195,000 được ghi trong báo cáo tài chánh của Trung Tâm cho chính phủ thì hiểu rõ.

2.- Về tiền gây quỹ của Glenn Hoa ở Montreal: rõ ràng trong báo cáo là $50,000 mà chỉ nhận được $20,000. Thất thu $30,000 vì cheque được cho 6 tháng rồi không chịu lấy hay không thể lấy được, vì bất cứ lý do gì cũng cho thấy tài của người điều hành là có vấn đề.

3.- Về chi phí cho bản vẽ: Nếu để tiết kiệm $20,000 cho một bản vẽ mà phải vi phạm điều tối kỵ nhất trong một sinh hoạt của một Hội đoàn bất vụ lợi là conflict of interest là một điều không đáng. Đó là chưa kể nếu việc phổ biến để cho công chúng tham gia thi tuyển thì sẽ có nhiều bản vẽ xuất sắc, ít tốn kém hơn khi thực hiện, và dự án sẽ được biết đến một cách minh bạch và được ủng hộ rộng rãi trong cộng đồng hơn.

 

Một vài chuyện bên lề:

1.- Anh LDC nói: anh đề nghị nói chuyện ở Montreal 2 lần nhưng bị từ chối, nhưng anh không nhắc đến chuyện LHNVC đã nhiều lần chính thức mời anh đến họp với tất cả các Thành Viên Liên Hội, hai Ban Chấp Hành, và nhưng người có liên quan trong các đại hội đồng chính thức của LH nhưng anh từ chối không dám đến. Hơn ai hết anh là người hiểu rõ vì sao: anh chỉ muốn nói chuyện với những người còn mù mờ không biết, còn những người biết rõ thì anh không dám đối chất.

 

2.- Tôi được biết bên Úc đã đặt viên đá đầu tiên xây dựng Viện Bản Tàng Việt Nam tại Sydney trong đó có phần của Bảo Tàng Thuyền Nhân vào đầu năm 2021 dự án khoảng $ 13 triêu Úc kim (được chính phủ Úc tài trợ $ 10 triệu), tuy chỉ mới khởi xướng năm 2015 (tức là sau chúng ta 10 năm).

 

Nhờ công lao của HDQT TT, chúng ta cũng đã làm lễ khởi công nhưng là khởi công làm vườn rau cộng đồng cho thiên hạ. Cái lũ phá hoại thật đáng bị nguyền rủa, ai là người phá hoại thì còn phải xét lại.Kính thư,

Hoàng Đình Trí (một cựu thành viên trong Ban Đặc Nhiệm của Dự Án VBTTN)Kính thưa quý đồng hương,
Được hân hạnh đọc Thông Báo của Trung Tâm Người Việt Canada về Dự Án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân, tôi có những thắc mắc sau đây:

1/ Từ năm 2005 cho đến năm 2013, tôi không thấy Trung Tâm Người Việt Canada đi gây quỹ cho Dự Án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân ở đâu cả, tôi chỉ thấy Liên Hội Người Việt Canada đi gây quỹ thông qua các Hội Thành Viên của Liên Hội như Calgary, Edmonton, Vancouver, Saskatoon, Ottawa, Toronto, Montreal, Sherbrooke, Manitoba, Nova Scotia... và một số hội thân hữu như Kitchener, một số hội đoàn bên Mỹ... Và những số tiền thu được qua các cuộc gây quỹ này đều gởi trong một trương mục của Trung Tâm Người Việt Canada.

Vậy, tôi xin hỏi số tiền gây quỹ này do Trung Tâm Người Việt Canada giữ dùm thuộc về Liên Hội Người Việt Canada hay của Trung Tâm Người Việt Canada?

2/ Vào năm 2012, Dự Án  Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân có 2 Đồng Trưởng Dự Án là cô Lâm Tuyết, đương kim Tổng Thư Ký Liên Hội Người Việt Canada lúc đó, và ông Lê Duy Cấn trong đó ông Lê Duy Cấn cho biết là Dự Án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân  do Liên Hội Người Việt Canada  khửi xướng (mời quý vị đọc bài phỏng vấn ông Lê Duy Cấn ngày 07 tháng 12 năm 2012 của phóng viên Hòa Ái của RFA theo link dưới đây:

3/ Tôi được biết vào năm 2013, Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Canada có lập Ban Đặc Nhiệm gồm 8 người để chuyên lo tiến hành việc thực hiện Dự Án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân. Khi có bất đồng ý kiến trong khi bàn công việc, thì sẽ bỏ phiếu để lấy ý kiến đa số, nhưng tôi được biết có những thành viên trong tám người không tuân thủ ý kiến đa số.

Có phải đây là nguyên nhân xa đưa đến việc ông Lê Duy Cấn và một số người thưa kiện 8 người trong Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Canada và Ban Chấp Hành Trung Tâm Người Việt Canada vừa được bầu ra tại Đại Hội Đồng Liên Hội Người Việt Canada 2016 ở Montreal không? Và tại sao việc tranh chấp ở Ottawa lại đưa mãi đến Tòa Án Vancouver  để xét xử? 

4/ Tôi không thấy Trung Tâm Người Việt Canada đề nghị budget cho việc xây dựng Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân trong Bản Thông Báo, nhưng theo bài phỏng vấn nói trên vào năm 2012, ông Lê Duy Cấn cho biết số tiền dự trù lúc đó là $4,300.000.00, trong khi bây giờ chỉ có miếng đất và $344,400.00 tiền mặt thì việc xây dựng Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân ở Ottawa có thực tế không? Xin mời đọc bài viết dài (đính kèm) của Anh Nguyễn Phước Nguyên, một cư dân Ottawa lâu năm, đã phân tích chi tiết về việc khả thi hay không, nếu xây dựng một Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân ở Ottawa

Tóm lại,  Dự Án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân khởi xướng từ năm 2005 mà đến nay - 16 năm sau - mới lo thu thập các tư liệu, tài liệu, nhân chứng, vật chứng... cho Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân tương lai, thì tôi nghĩ đã quá trễ rôi. Tôi xin đề nghị bán miếng đất và dùng số tiền đang có đóng góp cho những chương trình về Thuyền Nhân Việt Nam đang thực hiện ở Canada như ngay ở Ottawa, có chương trình HEARTS OF FREEDOM do Đại Học Carleton chủ trì, hay chương trình phỏng vấn những thuyền nhân lớn tuổi của Đại Học Toronto, và nhất là đóng góp với Công Viên và Tượng Đài Thuyền Nhân đang được xây dựng ở Calgary.

Mong rầng << Của Cesar,,xin trả về cho Ceasar >> chính là hành động công bình nhất.

Trân trọng,
Trần Văn Nhã

Chương trình Gây quỹ Chuẩn bị Xây cất Đầu tiên của LDL Tuổi Hạc đã thành công tốt đẹp

posted Jul 14, 2021, 7:59 AM by Le Phan


LDL Tuoi Hac Village
Golden Age Village For the Elderly
Phone: (647)- 524- 0018
Website
Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn
English Version Will Follow.
Kính thưa Cộng Đồng Người Việt Ottawa,
Chương trình Gây quỹ Chuẩn bị Xây cất Đầu tiên của LDL Tuổi Hạc đã thành công tốt đẹp nhờ vào sự hỗ trợ của các thiện nguyện viên, sự ủng hộ của các mạnh thường quân và các nhà bảo trợ.  Chúng tôi đã có một buổi sinh hoạt thật vui với chương trình văn nghệ, do TNV LDL đóng góp và đã gây quỹ được $70,408.56 cho dự án Trung tâm Chăm sóc Tuổi Hạc tại Brampton. Mỗi lần tổ chức gây quỹ chúng tôi đều rất vui mừng khi nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ quý vị, và lần này cũng vậy. 
Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị đã thông cảm và kiên nhẫn khi buổi YouTube livestream gặp một số trục trặc kỹ thuật. Đây là lần đầu tiên LDL thực hiện livestream, và chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm để cải thiện trong lần sau. Chúng tôi xin chia sẻ link YouTube livestream và link hình ảnh của buổi gây quỹ sau đây:Và đây là Thư Cảm Tạ và Tổng Kết Tài Chánh của buổi gây quỹ này để kính tường.
Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các nhà bảo trợ và tất cả quý vị mạnh thường quân. Nếu không có sự ủng hộ và niềm tin của quý vị, chúng tôi đã không thể có được một chương trình gây quỹ thành công như lần này..
Trân trọng,
Ban Quản Trị LDL
Dear Vietnamese Canadian Community of Ottawa,
GAVE’s first Preconstruction Fundraising Campaign concluded with great success. It is because of volunteers, supporters, and sponsors like you that we enjoyed a day full of entertainment and fun, while also managing to raise $70,408.56 after expenses for our Campus of Care. Just as it has always been the case at the conclusion of every event we hold, we are once again left speechless by your unwavering dedication to our cause.
 
We would also like to thank everyone for their understanding and patience with some technical difficulties we experienced during the livestream – the first one we have ever conducted. We will be certain to address the issues and make sure they do not re-occur.
We wanted to share with you the following links to the event:
And please review our Thank You and Financial Report above in the Viet letter.

As always, we would like to extend our gratitude to our new and recurring sponsors, listed below. Without your support and faith in us, we would not have had such a successful event. Thank you.
With much appreciation,
GAVE Board of Directors

Lời Ru của Nước”, vào ngày Chủ Nhật, 18 Tây Tháng 7 vào lúc 2 giờ trưa

posted Jul 14, 2021, 7:55 AM by Le Phan


LDL Tuoi Hac Village
Golden Age Village For the Elderly
Phone: (647)- 524- 0018
Website
Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn
Kính thưa Cộng Đồng Người Việt Ottawa,
Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc, cùng đồng hành với Myseum Toronto, xin được gửi đến quý vị lời mời tham dự buổi nói chuyện “Lời Ru của Nước”, vào ngày Chủ Nhật, 18 Tây Tháng 7 vào lúc 2 giờ trưa. Đây là một buổi trò chuyện giữa các thanh niên gốc Việt và các cô bác lớn tuổi trong cộng đồng. Trong buổi trò chuyện này, thế hệ trẻ gốc Việt có thể hỏi thế hệ đi trước về những vấn đề khó nói, ngay cả trong gia đình. Ban tổ chức chương trình rất mong mọi người có thể tham dự.
Kính xin quý vị đọc thêm về nội dung chương trình "Lời Ru của Nước" trên trang web của Myseum qua link sau đây: http://www.myseumoftoronto.com/programming/water-lullabies-2021/
 
Và xin được chia sẻ với quý vị bài báo do tờ National Observer viết về chương trình này: https://www.nationalobserver.com/2021/07/13/news/water-lullabies-myseum-vietnamese-canadians-diaspora-open-conversation
 
Xin quý vị chia sẻ về  buổi nói chuyện này trên Facebook để nhiều người được biết: https://fb.me/e/19RG8xife, và gởi lời mời đến các bạn trẻ hoặc những ai quan tâm về những vấn đề này tham dự chương trình.
Xin cảm ơn quý vị rất nhiều, 
Vince Lâm Hà
Trưởng Ban tổ chức Lời Ru của Nước. 
Dear Vietnamese Canadian Community of Ottawa,
GAVE, in partnership with Myseum Toronto, would like to invite you to“Water Lullabies” panel talk on Sunday, July 18th at 2PM. This is a discussion between the Vietnamese youth and elders in the community, where they can ask questions and explore complex stories of migration on intergenerational family relationships – issues that are often hard to talk about even within our family. We hope that you can attend. 
You can learn more about "Water Lullabies" on Myseum's website: http://www.myseumoftoronto.com/programming/water-lullabies-2021/
 
And here's an article about this event published by the National Observer
: https://www.nationalobserver.com/2021/07/13/news/water-lullabies-myseum-vietnamese-canadians-diaspora-open-conversation
 
Please help us share the event on Facebook to help reach more people: https://fb.me/e/19RG8xife and extend this invitation to youth and individuals who are interested in these topics to the panel talk. 
Thank you and we look forward to seeing you at the event,
Vince Ha - Curator/Team lead
Water Lullabies Organizing Team.

LDL Tuoi Hac Village 1st Preconstruction Fundraising Campaign

posted Jul 3, 2021, 12:09 PM by Le Phan


LDL Tuoi Hac Village
Golden Age Village For the Elderly
Phone: (647)- 524- 0018
Website
Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn
LDL Tuoi Hac Village
1st Preconstruction Fundraising Campaign Update 
English Version Will Follow.
Kính thưa Cộng Đồng Người Việt Ottawa,
Chương trình Gây quỹ Chuẩn bị Xây cất Đầu tiên của LDL Tuổi Hạc sẽ kết thúc vào ngày mai Chủ Nhật, 4 tháng Bảy vào lúc 11:30 trưa. Mục tiêu của Làng là gây quỹ được $100,000, và số tiền này sẽ được dùng để chi trả cho các chi phí chuẩn bị xây cất cho Trung tâm Chăm sóc. Nhờ vào sự ủng hộ của các mạnh thường quân và các nhà bảo trợ, hiện chúng tôi đã đạt được $56,500 (57% của mục tiêu). Chỉ còn một ngày nữa, xin quý vị tiếp tục ủng hộ bằng cách chuyển tiếp email này tới bạn bè và người thân. Để tri ân, mỗi $20 ủng hộ sẽ tương đương một cơ hội được nhận những phần quà giá trị. 
Để Ủng Hộ
Chương trình ngày 4 tháng Bảy không chỉ để thông báo kết quả gây quỹ, mà còn là dịp để các anh chị em thiện nguyện viên LDL, quý mạnh thường quân và các nhà bảo trợ cùng gặp mặt để chung vui. Vì dịch bệnh, quý vị có thể tham gia chương trình với chúng tôi và cùng theo dõi văn nghệ và bắt thăm trúng thưởng qua Youtube livestream dưới đây:

Địa chỉ livestream: https://youtu.be/Zjw6TSdg5sw
Ngày và giờ livestream: Chủ Nhật, ngày 4 tháng Bảy, lúc 11:30 trưa. 

Kết quả bắt thăm bảy món quà sau đây sẽ được thông báo trong livestream. Những số được trúng giải sẽ được thông báo qua mạng xã hội của Làng, và chúng tôi sẽ liên lạc với những người thắng giải để nhận quà.

 1. Một TV 75" Sony 4K UHD HDR LED Google Smart TV

 2. Một điện thoại silver Apple iPhone 12 Pro with 256GB (unlocked)

 3. Một điện thoại Apple iPhone 12 (unlocked)

 4. Một điện thoại Samsung Galaxy Note20 5G with 128GB (unlocked)

 5. Một  Apple iPad Air 10.5" with Retina Display, Wi-Fi, A12 Bionic, 256 GB

 6. Một máy chiên không dầu Ninja Dual Zone 7.6L Air Fryer

 7. Một bộ tai nghe Apple AirPods with Charging Case

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý vị mạnh thường quân đã ủng hộ và bảo trợ cho chương trình gây quỹ sau đây. Chúng tôi sẽ không đạt được mục tiêu nếu không có sự ủng hộ rộng rãi của quý vị. 
 
Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị thật nhiều, 
Ban Gây quỹ Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc
Dear Vietnamese Canadian Community of Ottawa,
GAVE’s First Preconstruction Fundraising Campaign is closing tomorrow Sunday, July 4th at 11:30 am. Our fundraising goal is $100,000 that will go towards the pre-construction cost of the Campus of Care. Thank you so much to our supporters and sponsors as we have currently raised $56,500 (57% to goal). With the closing date in one day, we are still accepting donations to further reach our goal. Please share with your friends and family members. As a token of our appreciation, each $20 is equal to a chance to win valued prizes.
 
Make A Donation
This July 4th event will not only be about fundraising but also about welcoming and celebrating all of our volunteers, supporters, and sponsors. Due to the current Covid restrictions, we invite you to join us online for an event filled with live entertainment and giveaways through our YouTube Livestream.
 
 Livestream Link: https://youtu.be/Zjw6TSdg5sw
 Date and Time: Sunday, July 4th, starting at 11:30 am.

The winners of the following seven prizes will be announced during the livestream. The winning numbers will be published on our social media. Furthermore, we will reach out to winners through their contact information. 

 1. A 75" Sony 4K UHD HDR LED Google Smart TV

 2. An unlocked silver Apple iPhone 12 Pro with 256GB 

 3. An unlocked Apple iPhone 12 

 4. An unlocked Samsung Galaxy Note20 5G with 128GB 

 5. A grey Apple iPad Air 10.5" with Retina Display, Wi-Fi, A12 Bionic, 256 GB

 6. A Ninja Dual Zone 7.6L Air Fryer

 7. Apple AirPods with Charging Case

We would like to give a special thank-you to our sponsors listed below that have supported our fundraising campaign. Without your donation, we would not be able to reach our goals. Thank you once again for your generous support. 
 
Always, and only, thank you,
GAVE Fundraising Team

Thông báo về việc ghi danh lớp học ... TÍN CHỈ VIỆT NGỮ - 2021 2022

posted May 27, 2021, 12:31 PM by Le Phan

Thông báo về việc ghi danh lớp học
TÍN CHỈ VIỆT NGỮ - 2021 2022
Kính chào quý phụ huynh và học sinh,
Thân chúc quý phụ huynh và toàn thể gia quyến luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc. Nhằm mục đích giúp các con em được học Tiếng Việt đến hết bậc Trung học, chúng tôi, trường Việt Ngữ Duy Tân, được sự chấp thuận của Hội Đồng Giáo Dục Pháp Ngữ miền Đông Ontario (CEPEO), sẽ bắt đầu giảng dạy chương trình Tiếng Việt cho các em bậc Trung Học, từ lớp 9 đến lớp 12, trong niên khóa 2021-2022.

Ghi danh: online bằng đường link dưới đây:


Mọi thắc mắc xin liên lạc với Cô Josée qua email josee.dicaire@cepeo.on.ca

Cô Huệ qua email thi.dao@cepeo.on.ca

hay Cô Phượng qua email truong.vn.duytan@gmail.com


Tại sao không giữ lời hứa với mẹ tôi

posted May 3, 2021, 8:35 AM by Le Phan

Tại sao không giữ lời hứa với mẹ tôi 

image

(Bài Viết Của Nguyễn Bảo Tuấn, 
Con út của Cố Ðại Tá Nguyễn Đình Bảo)


Trên FB tôi thấy đại đa số thường chọn hình mình hoặc hình con mình để làm avatar, ít hơn một chút thì lấy hình của người yêu, vợ hoặc chồng, hoặc một hình gì đó mà mình yêu thích. Riêng tôi thì tôi lại chọn một đối tượng khác mà hình như tôi thấy chưa một ai chọn giống như tôi : một người mà đã không giữ lời hứa với mẹ tôi.

 

Tôi sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh đầy phong ba bão táp. Cả nhà 6 người mà chỉ có một chiếc xe đạp thay phiên nhau đi, gạo thì chạy ăn từng bữa, anh trai tôi ngày ngày cứ 5h sáng phải chạy lên Gò vấp để lấy bánh đậu xanh về đi bỏ cho các tiệm bánh rồi mới về đi học trong suốt 7 năm trời, từ năm học lớp 11 đến hết năm thứ 6 Y khoa. Khó khăn là vậy nhưng tôi vẫn trưởng thành một cách đầy kiêu hãnh. Đôi khi nhìn lại tôi tự hỏi là điều gì đã giúp tôi mạnh mẽ mỗi khi đương đầu với những khó khăn? Và câu trả lời là do trong huyết quản tôi vẫn đang mang một dòng máu nóng trong mình và tôi đã đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ người đã cho tôi dòng máu ấy: một người mà đã không giữ lời hứa với mẹ tôi.

 

Tôi cũng không biết tại sao tôi và người đó chỉ gặp gỡ và tiếp xúc trong có vài chục ngày, chính xác là từ ngày 06/01/1972 đến ngày 25/03/1972, mà tôi lại luôn luôn thương mến, cảm phục, tự hào và luôn lấy người làm tấm gương soi để tôi có đủ nghị lực vượt qua mọi khó khăn. Có lẽ là do cuộc sống của người quá vĩ đại và tôi đã được thừa hưởng một phần của nó. Mặc dù khi ra đi người đã không thực hiện được một lời hứa với mẹ tôi mà cho tới bây giờ tôi vẫn hỏi: “Tại sao?”

 

Charlie, tên nghe quá lạ!


image


“Toàn thể những địa danh nơi hốc núi, đầu rừng, cuối khe suối, tận con đường, tất cả đều bốc cháy, cháy hừng hực, cháy cực độ... Mùa Hè 1972, trên thôn xóm và thị trấn của ba miền đồng bốc cháy một thứ lửa nhân tạo, nóng hơn, mạnh hơn, tàn khốc gấp ngàn lần, vạn lần khối lửa mặt trời sát mặt… Kinh khiếp hơn Ất Dậu, tàn khốc hơn Mậu Thân, cao hơn bão tố, phá nát hơn hồng thủy. Mùa Hè năm 1972- Mùa Hè máu. Mùa Hè của sự chết và tan vỡ toàn diện.

 

Nếu không có trận chiến mùa Hè năm 1972, thì cũng chẳng ai biết đến Charlie, vì đây chỉ là tên quân sự dùng để gọi một cao độ nằm trong chuỗi cao độ chập chùng vùng Tân Cảnh, Kontum. Charlie, "Cải Cách," hay "C," đỉnh núi cao không quá 900 thước trông xuống thung lũng sông Pô-Kơ và Đường 14, đông-bắc là Tân Cảnh với mười hai cây số đường chim bay, đông-nam là Kontum, thị trấn cực bắc vùng Tây Nguyên.” (Trích trong "Mùa hè đỏ lửa" của Phan Nhật Nam)


image


Charlie bỗng trở thành một địa danh được nhắc nhớ từ sau 4000 quả đạn pháo tới trong một ngày, từ sau người mũ đỏ Nguyễn Đình Bảo nằm lại với Charlie. (Trích lời giới thiệu trong CD Chiến tranh và hòa bình của Nhật Trường Trần Thiện Thanh)

 

Cho đến bây giờ cũng ít người biết rằng tôi chính là “đứa bé thơ” với “tấm khăn sô bơ vơ ” trong bài hát “Người ở lại Charlie” của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Và tôi lớn lên cùng với ký ức về một người Cha hào hùng như vậy.


image

Trung Tá Nguyễn Đình Bảo (trái)


Tôi không thần tượng Cha tôi từ một bài hát viết về người, cũng không thần tượng từ một hai trận đánh trong cuộc đời binh nghiệp của người, mà tôi thần tượng Cha mình từ chính cuộc đời của Người. Trải qua biết bao thăng trầm đời binh nghiệp và cuối cùng người đã được giao làm tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn “Song kiếm trấn ải” (biệt danh của tiểu đoàn 11 nhảy dù), một trong những tiểu đoàn được xem là thiện chiến nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thời bấy giờ.


image


Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Cha tôi là một người khát máu hung tàn, mà ngược lại hoàn toàn, mọi người đều nhớ về hình ảnh Cha tôi như là một võ sĩ đạo đúng nghĩa: giỏi võ, dũng cảm và cao thượng. Thời bấy giờ có mấy ai dám đánh một sĩ quan của Mỹ, vậy mà Cha tôi đã làm điều đó khi người sĩ quan đó dám làm nhục một người lính Việt Nam (chuyện này tôi được nghe bác ruột tôi kể lại). Có tiểu đoàn nào trong quân đội mà luôn gọi Tiểu đoàn trưởng bằng tên thân mật “Anh Năm”?, nhất là trong binh chủng Nhảy dù, việc phân chia cấp bậc luôn được tôn trọng và đặt lên hàng đầu. Vậy mà trong tiểu đoàn 11 Nhảy dù, tất cả mọi người từ lính đến sĩ quan chẳng ai gọi Cha tôi là Trung tá cả, mà luôn gọi là Anh Năm, và “Anh Năm” thường hay nói với mọi người trong tiểu đoàn rằng : “Tụi mày thì chẳng biết mẹ gì, nhưng tất cả tụi mày tao đều coi là em tao hết”

 

Anh Năm,


image

Trung Tá Nguyễn Đình Bảo, tiểu đoàn trưởng cùng Đại Uý Đoàn Phương Hải, sĩ quan hành quân, thuộc tiểu đoàn 11 Nhảy Dù. Trung Tá Bảo đã tử trận tại ngọn đồi Charlie, được vinh thăng Đại Tá


Ngoài đời Anh sống hào sảng, phóng khoáng và thật "giang hồ" với bằng hữu anh em, còn trong quân ngũ, Anh như một cây tùng ngạo nghễ giữa bão táp phong ba, Anh không nịnh cấp trên đè cấp dưới, Anh chia sẻ vinh quang buồn thảm với sĩ quan và binh sĩ thuộc cấp. Anh sống hùng và đẹp như thế mà sao lúc ra đi lại quá phũ phàng!? Tôi về lại vườn Tao Ðàn, vẫn những hoa nắng tròn tròn xuyên qua khe lá, lấp loáng trên bộ đồ hoa ngụy trang theo mỗi bước chân. Cây vẫn xanh, chim vẫn hót, ông lão làm vườn vẫn lom khom cầm kéo tỉa những chùm hoa loa kèn, những cụm hoa móng rồng và những bụi hồng đầy mầu sắc. Bên gốc cây cạnh căn lều chỉ huy của Anh hồi tháng trước khi còn đóng quân ở đây, tôi thấy có bó hồng nhung đỏ điểm vài cánh hoa loa kèn trắng.

 

Chống đôi nạng gỗ xuống xe, tiếng gõ khô cứng của đôi nạng trên mặt đường khiến ông lão ngẩng đầu và nhận ra tôi. Xiết chặt tay ông cụ, trong ánh mắt già nua chùng xuống nỗi tiếc thương, chòm râu bạc lưa thưa phất phơ trước gió. Ông cụ đọc báo, nghe đài phát thanh nên biết Anh đã ra đi, nên sáng nào cũng để một bó hoa tưởng nhớ và tiễn đưa Anh. Cụ mời tôi điếu thuốc Quân Tiếp Vụ, rồi ngồi xuống cạnh gốc cây, tay vuốt nhẹ trên những cánh hồng, sợi khói mỏng manh của điếu thuốc nhà binh quyện trong tiếng nói:

 

"- Thuốc lá Ông Quan Năm cho, tôi vẫn còn đủ dùng cho đến cuối năm. Mấy chục năm nay tôi mới gặp một ông quan nói chuyện thân mật và tốt bụng với những người dân như tôi. Người tốt mà sao Ông Trời bắt đi sớm như vậy!? " (Trích trong "Máu lửa Charlie" của Đoàn Phương Hải)


image


Cha tôi đã sống như thế nào mà những người ít ỏi còn sống sót trở về sau trận chiến tại đồi Charlie đều nói là họ thật hối tiếc khi không được nằm xuống cùng Cha tôi ở đó.

 

“Tô Phạm Liệu cảm thấy lẻ loi ở cái đại hội y sĩ có nhiều những người “mặc quần mới áo đẹp” và “ăn to nói lớn”, thích “nhảy đầm” và “xếp hàng để lên hát”... Trong cơn say, anh nói là phải chi trước kia, mười mấy năm trước kia, anh được “ở lại Charlie” với Trung Tá Nguyễn Đình Bảo, với các bạn nhảy dù thì “sướng hơn nhiều.” (Trích trong "Tô Phạm Liệu: người trở lại Charlie" của Phạm Anh Dũng)

 

Viên sĩ quan cố vấn Mỹ Duffy cho tới tận bây giờ vẫn còn luôn mang trong người những hoài niệm về Cha tôi và trận chiến tại Charlie. Mỗi lần tham gia các cuộc gặp gỡ của hội cựu chiến binh Việt Nam (trong đó có một số hiện đang là tướng lãnh cao cấp trong quân đội Mỹ) ông ta đều hỏi mọi người “Tụi mày có từng tham gia trận Charlie không, tụi mày có ai từng chiến đấu cạnh Colonel Bao (Đại tá Bảo) chưa? Thế thì tụi mày còn xoàng lắm. Và hàng năm cứ mỗi lần sinh nhật của mình, ông ta đều đặt một ổ bánh kem làm hình một ngọn đồi và ghi chữ Charlie lên đó. (Chuyện này do Chú Đoàn Phương Hải khi về Việt Nam năm 2011 thuật lại cho tôi nghe)


image

Trung Tá Nguyễn Ðình Bảo (phải) và Ðại Tá Trương Vĩnh Phước trong chiến dịch Damber, Cambodia, Tháng Tám, 1971.


Cha tôi đã sống như thế nào để một người Mỹ phải luôn khắc trong tâm khảm những hoài niệm như vậy?

 

Tôi chỉ có thể kết luận một câu: “Cuộc đời của Cha thật vĩ đại”

 

Ngày hôm nay khi viết về Cha, tôi không biết viết gì hơn, chỉ xin dâng về hương hồn Cha một vài câu thơ nói về khí phách của Người và nơi mà Cha đã gửi lại thân xác của Người vĩnh viễn cho núi rừng Charlie. Ở đây tôi xin dùng từ "Cởi áo trần gian" vì tôi tin rằng Cha vẫn đang khoác một chiếc áo khác và vẫn đang nhìn tôi từ một nơi rất xa… 


image


Lặng lẽ ngàn năm chẳng danh xưng

Bỗng chốc một hôm hóa lẫy lừng

Charlie gầm thét trong lửa đạn

Gọi mãi tên người nước mắt rưng

Trai thời nỗi chết tựa trên lưng

Khí phách hiên ngang bước chẳng dừng

Charlie vẫy gọi người ở lại

Cởi áo trần gian tặng núi rừng

(Kính dâng tặng hương hồn Cha)

 

image


Sinh nhật mẹ tôi ngày 11/04. Trước khi hành quân vào Charlie ngày 25/03 Cha tôi đã đặt một chiếc bánh sinh nhật cho mẹ với lời hứa là sẽ về dự sinh nhật của mẹ. Đến ngày sinh nhật mẹ đã không tổ chức mà vẫn chờ Cha về, và cho đến tận bây giờ mẹ vẫn chờ… Tuy nhiên Cha đã thất hứa với mẹ vì ngày 12/04 Cha đã cởi áo trần gian và nằm lại vĩnh viễn với Charlie. Còn tôi, tôi chỉ biết hỏi là tại sao Cha lại không giữ lời hứa với mẹ tôi? Tại sao?

 

MẸ... 


image


Cách đây 48 năm, ngày 11-04-1972 Mẹ bước qua sinh nhật tuổi 32 một cách lặng lẽ, trong lòng đầy hồi hộp, lo âu khi tin tức về từ vùng 2 chiến thuật chuyển về cho biết tình hình chiến sự đang ngày càng ác liệt. Rồi ngay hôm sau tin dữ đã bay về khi chú An điện thoại báo “Anh Bảo bị rồi chị ạ”, trời đất như sụp đổ dưới chân, Mẹ chỉ còn biết ôm mặt khóc…

 

Cho đến bây giờ, nhìn lại một chặng đường rất dài đã qua, tụi con cám ơn và cảm phục Mẹ vô cùng, chính nhờ có Mẹ mà tụi con mới có được ngày hôm nay. Khi Bố ra đi, Mẹ mới 32 tuổi và vẫn đang tuổi sắc nước hương trời, vẫn đang là một trong những người đẹp của hàng không Việt Nam, có rất nhiều người đã tìm đến ngỏ lời nhưng Mẹ đều từ chối, Mẹ luôn dành một tình yêu bất tận cho Bố. Rồi biến cố 75 ập đến, gia đình vốn đã khó lại càng thêm khó, một mình Mẹ vất vả làm đủ nghề để nuôi 6 miệng ăn, ban ngày thì làm bánh làm trái để bán, tối thì lo đan áo cho người đi xuất cảnh, nhiều đêm Mẹ thức đan áo đến ba bốn giờ sáng dưới ánh đèn dầu, bao nhiêu cơ cực không thể nào kể xiết.


Có lẽ những vất vả mà Mẹ phải gánh chịu được vơi đi phần nào khi anh Tường và chị Tú luôn đạt được những thành tích xuất sắc trên con đường học vấn, anh Tường đậu vào trường Y với thứ hạng rất cao khi mới 17 tuổi và tốt nghiệp ra trường với vị trí thủ khoa, dù là trong suốt 6 năm học Y, ngày nào 5 giờ sáng anh Tường cũng phải dậy sớm lên Gò Vấp lấy bánh đậu xanh về đi bỏ mối để kiếm tiền phụ Mẹ. Ngày anh Tường được học bổng đi Pháp để học tiếp, Mẹ mừng không nói nên lời. Ngày chị Tú được tuyển vào làm ở lãnh sự quán Anh quốc sau khi vượt qua mấy trăm hồ sơ dự tuyển, Mẹ cũng mừng không nói nên lời, và dường như đó là phần quà ông Trời muốn bù đắp lại cho những hy sinh không mệt mỏi của Mẹ. Trong cuộc sống Mẹ luôn dạy tụi con phải sống sao cho xứng đáng.


Con còn nhớ ngày anh Tường ở Pháp về và mở phòng mạch riêng, Mẹ qua dự khai trương xong về không nói lời nào, ngày hôm sau anh Tường về thăm, Mẹ bắt anh Tường ra trước bàn thờ Bố và nói rằng: “Tường à, Mẹ thấy con mở được phòng mạch riêng Mẹ rất mừng, nhưng Mẹ không hài lòng khi thấy con đặt bàn thờ Thần tài ngay trước phòng mạch như vậy, Mẹ muốn cho con học Y là để con làm việc cứu người chứ không phải với mục đích kiếm tiền”, và ba anh em tụi con đã được trưởng thành từ những điều giáo dưỡng như vậy. Từ đó đến nay anh Tường năm nào cũng tham gia chương trình mổ từ thiện “Vì nụ cười” cho các trẻ em không may mắn trên khắp cả nước, còn chị Tú thì cho tới bây giờ vẫn duy trì các lớp dạy tiếng Anh miễn phí tại nhà. Đó là những gì Mẹ đã dạy và muốn tụi con hướng tới.


image

Một người thắp hương trên đỉnh đồi vào lúc chiều tà, có lời cầu nguyện riêng của mình trong phút giây thiêng liêng.


image


Đã rất nhiều người nói với con rằng người ta ca ngợi Ông Bảo một thì Bà Bảo phải xứng đáng hơn thế gấp nhiều lần, chính nhờ công lao của Bà đã thủ tiết thờ chồng và nuôi dạy các con nên người đã giữ cho cho danh tiếng của Ông luôn sáng mãi, so với những quả phụ ngày xưa được vua ban “Tiết hạnh khả phong” thì nào có kém gì. Mỗi lần con nghe người ta nói như vậy thì con đều khóc và thầm cảm ơn ông Trời vì đã cho con là con của Mẹ. Hôm nay mừng sinh nhật thứ 80 của Mẹ, tự nhiên trong con vang vọng lên câu hát : “Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình, dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có Mẹ….” 


Sài Gòn, 11-04-2020

TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CÁC VI PHẠM CỦA HỌ HỒ XÉT THEO LUẬT QUỐC TẾ

posted Apr 27, 2021, 6:17 AM by Le Phan   [ updated Apr 27, 2021, 6:18 AM ]

TRÁCH NHIỆM 

HÌNH SỰ CÁC VI PHẠM  

CỦA HỌ HỒ XÉT THEO LUẬT QUỐC TẾ

  GS.Lê Đình Thông   

image.png‘L’histoire de fait rien. C’est l’homme, réel et vivant, qui fait tout.’’ Karl Marx


Bài 6. NAQ lấy vợ, Hồ không dám lấy vợ là vì sợ lộ ra mình chẳng phải NAQ! | SỰ THẬT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Trang web của chính phủ Hà Nội ghi ‘‘tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969)’’ như sau: ‘‘Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng trước đây lấy tên là Nguyễn Ái Quốc), sinh ngày 19-5-1890 ở làng Kim Liên, xã Nam Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và mất ngày 2-9-1969 tại Hà Nội. Sau Cách mạng Tháng Tám (1945) thắng lợi, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; tổ chức Tổng tuyển cử tự do trong cả nước, bầu Quốc hội và thông qua Hiến pháp dân chủ đầu tiên của Việt Nam. Quốc hội khóa I đã bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1946).’’Chính phủ Việt Nam 1945-1998, NXB. Chính trị Quốc gia, 1999.


Theo tài liệu vừa kể, họ Hồ đã liên tục giữ chức chủ tịch đảng kiêm chủ tịch Nước từ 1946 đến 1969. Trong suốt 23 năm cầm quyền, Hồ Chí Minh đã phạm nhiều trọng tội (crime), hoặc cá nhân, hoặc là chủ tịch Nước.


Các Hiệp ước năm 1949 và các nghị định thư năm 1977 đều không quy định vấn đề thời hiệu của các tội ác chiến tranh. Hiệu ước LHQ về tố quyền không thời hiệu của các tội ác chiến tranh chống nhân loại (imprescriptibilité des crimes de guerre contre l’humanité) được áp dụng cho việc truy tố và thi hành hình phạt, nhất là những vi phạm các Hiệp ước Genève, tội chống nhân loại, tội phân biệt chủng tộc (apartheid), tội tàn sát hàng loạt người còn gọi là tội diệt chủng (génocide) trong thời chiến cũng như thời bình. Mặt khác, theo Hiệp ước Rome, Tòa án Hình sự Quốc tế (Cour pénale internationale) quy định các tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại, tội diệt chủng, tội xâm lược (crime d’agression) đều không có thời tiêu (điều 29). Một người có thể bị truy tố vì đã ra kế hoạch gây ra trọng tội (une personne peut être tenue pour pénalement responsable au regard du droit pénal international pour avoir planifié, tenté de commettre ou incité à commettre de tels crimes) như trường hợp họ Hồ.

Tuy việc qua đời tiêu hủy tố quyền : Defunctoeo qui reus fuit criminis, et poena extincta, nhưng không thể xóa bỏ trách nhiệm tinh thần (responsabilité morale). Mặt khác, tố quyền vẫn có hiệu lực đối với đồng phạm như trường hợp Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Thị Đoan Trinh… trong vụ thảm sát Tết Mậu Thân ở Huế (le décès du prévenu n’éteint l’action publique qu’en ce qui concerne ce prévenu seulement ; elle peut librement s’exercer contre ses coauteurs ou ses complices).

Sau đây là một số các tội danh hình sự của họ Hồ :

I - Các tội danh cá nhân.

II - Các tội danh hành sử với cương vị chủ tịch.

I - Các tội danh cá nhân :  

Trong bút ký Bên Dòng Lịch Sử, linh mục Cao Văn Luận, nguyên Viện trưởng Viện Đại Học Huế đã ghi lại ý kiến của họ Hồ trong cuộc tiếp tân tại Paris vào năm 1946 như sau :

– Các chú còn trẻ và đẹp trai cả sao không chịu lấy vợ đi? Các chú không lấy vợ, xã hội, đất nước thiệt thòi biết bao nhiêu?

– Tôi độc thân được, nhưng các chú còn trẻ, độc thân sao nổi. Trông thấy hoa, sao khỏi muốn hái được. (Cao Văn Luận, 1908-1986. “Bên Dòng Lịch Sử”, Chương 10). 


Ý kiến này đã được Hồ thực hiện khi làm chủ tịch Nước. Huỳnh Thị Thanh Xuân là giao liên, người Quảng Nam. Chị Xuân đã thuật lại chứng từ như sau :

‘‘Năm 1964, tôi 15 tuổi, được Mặt Trận GP/MN/VN chọn đưa ra miền Bắc học văn hóa... Tôi được chị Nhàng dẫn đi qua môt hành lang, và tới phòng ngủ của bác... Khi tôi vào, Bác ôm chầm lấy tôi hôn môi tôi, hai tay bác xoa nắn khắp người tôi, Bác bóp hai bờ ngực nhỏ của tôi, bác bóp mông tôi, bác bồng tôi lên thiều thào vào trong tai tôi:
– Để bác cấy hạt giống đỏ cho cháu, cháu mang về miền Nam cho bác nhé. 

Bác bồng tôi lên giường, hai tay bác đè tôi ra và lột áo quần tôi, Bác như một con cọp đói mồi… Hai hàng lệ một cô gái miền Nam vừa tròn 15 tuổi đã bị bác cướp đi mất cái trong trắng. Những đêm sau mấy đứa con gái khác cũng được dẫn đi như tôi, tôi biết là chuyện gì sẽ xảy ra với chúng, nhưng chúng tôi không ai dám nói vớí ai lời nào. Và qua cái chết của con Lành và con Hòa thì những ngày sau đó chúng tôi sống trong hoang mang và sợ sệt không biết là khi nào tới phiên của mình...’’ (www.geocities.ws/xoathantuong/httx_hatgiongdo.htm, ngày 02/09/2005) 


Trong ‘‘Đêm Giữa Ban Ngày’’, Vũ Thư Hiên đưa ra một trường hợp khác, họ Hổ gián tiếp ra lệnh giết người tình Nông Thị Xuân : 

‘‘… Nông thị Xuân, quê ở huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Chị Xuân này rất xinh gái, da trắng nõn, miệng tươi như hoa, được ban bảo vệ sức khỏe trong tỉnh tuyển vào trông nom sức khỏe cho Bác Hồ khoảng năm 1955. Cùng được tuyển một lúc với chị Xuân, còn có hai người em gái chị ta, em họ, cũng là con cái gia đình gốc cách mạng cả. Họ được bố trí ở trong một ngôi nhà ở Phố Hàng Bông Thợ Nhuộm, sát đường Quang Trung. Thông thường Trần Quốc Hoàn tự thân đưa chị Xuân vào gặp Bác, sau đó lại đưa về. Có khi chỉ một đêm, có khi đôi ba hôm... Người đàn bà này rất được lòng Bác. Họ có với nhau hai đứa con. Đứa con gái, con của chị, được Bác đặt tên là Trinh. Đứa sau, con trai, được đặt tên là Trung, Nguyễn Tất Trung.

Vào một buổi sáng mùa hè năm 1961 hay 1960, người ta thấy có xác một người đàn bà bị xe cán chết ở dốc Cổ Ngư lên Chém. Xác chết được đưa vào bệnh viện Việt Đức, được nhận dạng. Đó là Nông Thị Xuân. Nhưng xác không được mổ theo thường lệ mà bị chôn cất vội vã. Sau đó một cô em gái của Nông Thị Xuân tức tốc trở về Hòa An. Nhưng cô không về được tới nhà. Người ta tìm thấy xác cô nổi lên trên sông Bằng Giang... Một người em khác trước kia về Hà Nội cùng với Nông Thị Xuân đang học trường y sĩ Thái Nguyên, một buổi chiều ra hàng quán gần đấy mua dầu đốt cũng mất tích luôn...’’ (Vũ Thư Hiên, Đêm Giữa Ban Ngày, 1997, tr. 263-265  (Vũ Thư Hiên là con của Vũ Đình Huỳnh, thư ký của ông Hồ Chí Minh)

Bút Sử viết trong ‘‘Những người đàn bà của Hồ Chí Minh và mẹ của Nông Đức Mạnh là ai ?’’ : ‘‘Tin này được phổ biến rộng rãi hơn nhờ lá thư của anh bộ đội này gởi lên Nguyễn Hữu Thọ, chủ tịch Quốc Hội CHXHCN/VN, vào ngày 29/07/1983, trước khi anh qua đời sau cơn bạo bệnh. Trong lá thư anh bộ đội đã kể đầy đủ chi tiết những gì cô Vàng đã kể cho anh nghe, cả việc bộ trưởng Công An Trần Quốc Hoàn được HCM giao phó trông coi cô Xuân. Trong thư kể lại hình ảnh Trần Quốc Hoàn đã hãm hiếp cô Xuân rất tàn nhẫn trước đó một tuần, khi được lệnh giết cô Xuân. Hơn nữa, anh bộ đội còn cho rằng Nguyễn Tất Trung có thể bị thủ tiêu nếu bị tiết lộ tông tích. Do đó đến ngày hôm nay người ta chưa biết Nguyễn Tất Trung làm gì và ở đâu. Tuy nhiên, năm 2007, nhà văn đấu tranh trong nước, bà Trần Khải Thanh Thủy, đã tìm hiểu về tông tích của Trung và chính bà đã tìm gặp anh ta. Qua việc kể lại của Trần Khải Thanh Thủy người ta không ngần ngại gì nữa khi cho rằng Nguyễn Tất Trung chính là con của HCM. Được biết anh ta hiện đang được Đảng "nuôi" đàng hoàng trong khu nhà sang trọng tại Hà Nội.’’‘‘Toàn bộ lá thư của anh bộ đội được đăng trong cuốn "Công Lý Đòi Hỏi" của cựu đảng viên Nguyễn Minh Cần, xuất bản 1997. Ông hiện tỵ nạn chính trị tại Nga. Ngoài ra, câu chuyện cô Xuân này cũng được nhắc tới trong cuốn "Đêm Giữa Ban Ngày" của Vũ Thư Hiên, cũng là một cựu đảng viên.’’

Nông Thị Xuân VIETNAMSAIGON75 H Ch Minh V Ci Cht Ca Nng Th Xun

Nông Thị Xuân

Luật Hình sự của Hà Nội, điều 142, đã quy định ‘‘tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi’’ như sau : ‘‘…lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân (…) với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ.’’ Như vậy, việc làm của họ Hồ đối với các trẻ em dưới 16 là vi phạm luật pháp.


Điều 1 hiệp định quốc tế về quyền của trẻ em định nghĩa trẻ em là những người dưới 18 tuổi (tout être humain âgé de moins de dix-huit ans). Điều 3 hiến chương quốc tế về nhân quyền ngày 10/12/1948 đã quy định ‘‘mỗi cá nhân đều có quyền sống, quyền tự do bảo vệ an toàn cá nhân’’. Năm 1974, Đại Hội Đồng LHQ đã thông qua tuyên ngôn bảo vệ phụ nữ và trẻ em trong thời kỳ có tranh chấp. Hiệp ước về quyền trẻ em năm 1989 đã định nghĩa trẻ em là những người dưới 18 tuổi. Với các quy định của LHQ đã chứng minh các hành động của Hồ Chí Minh là vi phạm luật pháp.

http://www.ykhoahuehaingoai.com/99do/images/PixpcHCM/pchcm2b.jpg     http://www.ykhoahuehaingoai.com/99do/images/PixpcHCM/pchcm2c.jpg

Bài báo nhan đề Hồ Chí Minh và Sự Nghiệp Giải Phóng Phụ Nữ của Nguyễn Minh Châu đăng trong Công An Nghệ An (2010) kể lại : ‘‘Khi đoàn phụ nữ miền Nam vượt Trường Sơn ra thăm bác, thấy các chị gầy, xanh, hốc hác, bác hỏi: “Các cháu kinh nguyệt có đều không?...”  Các chị xúc động đến ứa nước mắt. Một chị nhẹ nhàng thưa với bác như đứa con nói riêng với mẹ: “Thưa bác, do điều kiện ăn uống vệ sinh kham khổ, thiếu thốn nên chúng cháu... rất thất thường”. Đôi mắt bác ứa lệ, nói với bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, bộ trưởng, bộ Y tế cùng tiếp khách với bác: “...Chú phải tìm cách trông nom chạy chữa cho các cô ấy, kinh nguyệt là biểu hiện xuất sắc của người phụ nữ, là điều kiện đảm bảo hạnh phúc của đời người và bảo tồn nòi giống.”


Nguyễn Thị Hằng là một cô gái quê mà rất trắng trẻo, cao ráo, được tuyên dương công trạng xuất sắc năm 1965 khi Mỹ cho không quân ra đánh phá miền Bắc, cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa). Cô khoe vừa được ra Hà Nội gặp Bác Hồ.  

“...Lần đầu tiên ra Hà Nội, đi đâu cũng có một anh cảnh vệ hay công an đưa đi. Hành trình qua rất nhiều chặng... Một lát ông Hồ tới. Ông không vội hỏi han gì về thành tích chiến đấu của Hằng. Câu hỏi đầu tiên của vị Chủ tịch nước là: “Cháu có buồn đi tiểu, bác chỉ chỗ cho mà đi.” Nguyễn Đăng Mạnh, Hồi Ký Nguyễn Đăng Mạnh. (chương 7)


Ngoài các câu chuyện nói trên, có thể kể thêm hành tung của họ Hồ trong chuyến thăm chính thức Indonexia ngày 26/02/1959. Tuy các hành vi này không cấu thành tội trạng, nhưng cũng chứng tỏ bản tính trăng hoa của họ Hồ.


Theo nhật báo Straits Times (Thời báo Eo Biển) lưu trữ tại thư viện quốc gia Singapore, ấn bản ngày 08/03/1959 (trang 8), đăng tin : “President Ho is told to stop kissing girls...” : 

http://www.ykhoahuehaingoai.com/99do/images/PixpcHCM/pchcm3.jpg


‘‘Chủ Tịch Hồ được khuyến cáo thôi hôn các gái trẻ

Jakarta, thứ bảy.- Chủ tịch Bắc Việt Hồ Chí Minh, 68 tuổi, đã được bảo thẳng thừng hãy chấm dứt hôn các cô gái Indonesia và tôn trọng các giáo huấn Hồi giáo.

Báo chí Indonesia vừa rồi đã chỉ trich Chủ tịch Hồ vì ông thường xuyên hôn hít trong chuyến công du 10 ngày đã đưa ông qua Java và nơi nghỉ mát Bali.’’

 Tuần báo Life 05/08/1957 trong bài viết nhan đề  ‘The Kissingest Communist - Người cộng sản hôn nhiều nhứt’’ cũng nói về họ Hồ. 

http://www.ykhoahuehaingoai.com/99do/images/PixpcHCM/pchcm7a.jpg

Các hành động của Hồ tại Indonexia phơi bày bộ mặt thật của ‘‘chủ tịch đảng kiêm chủ tịch nước’’, làm hổ thẹn cho đất nước.


II - Các tội danh dưới danh nghĩa chủ tịch Nước :

1) Chiến dịch cải cách ruộng đất :

Năm 1953, Đảng Lao động Việt Nam thành lập ban cải cách ruộng đất trung ương. Họ Hồ là chủ tịch đảng và nhà nước trực tiếp phát động công tác này. Ngoài họ Hồ còn có : 

- Trưởng ban chỉ đạo trung ương : Trường Chinh (Tổng bí thư đảng)

- Trưởng ban chỉ đạo thí điểm Thái Nguyên: Hoàng Quốc Việt (Ủy viên Bộ Chính trị) - Trưởng ban chỉ đạo thí điểm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh: Lê Văn Lương (Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị)

- Giám đốc trực tiếp điều hành chiến dịch: Hồ Viết Thắng (Ủy viên dự khuyết)

Ngoài ra còn có ban cải cách ruộng đất trung ương ngày 15/03/1954 do Phạm Văn Đồng, phó thủ tướng cầm đầu.

Bước đầu, các đội cán bộ cải cách ruộng đất đi vào các làng xã và áp dụng chính sách ‘‘3 Cùng’’ (cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm) với các bần cố nông trong làng xã đó, kết nạp họ thành ‘‘rễ’’, thành ‘‘cành’’. Sau đó, tất cả các gia đình trong xã được phân loại thành 5 thành phần: (a) địa chủ; (b) phú nông; (c) trung nông cứng; (d) trung nông vừa; (e) trung nông yếu; (f) bần nông; (g) cố nông. 

Thành phần địa chủ gồm  (a1) Địa chủ gian ác; (a2) Địa chủ thường; (a3) Địa chủ có ủng hộ kháng chiến. 


Nếu so sánh về tài sản giữa ‘‘địa chủ  gian ác’’ trong đợt cải cách ruộng đất năm 1954 và các lãnh đảo đảng và nhà nước hiện nay thật là một trời một vực. Theo nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11, chủ tịch nước có hệ số lương là 13,00, hưởng mức lương 19,370/1.000, chủ tịch quốc hội có hệ số lương là 12,50, hưởng mức lương 18,625/1.000, thủ tướng chính phủ có hệ số lương là 12,50, hưởng mức lương là 18,625/1.000. Nghị quyết này đã cáo giác các cấp lãnh đạo có tài sản kếch sù là nhờ ăn cắp công quỹ. Ngày nay, nếu phát động cải cách tài sản, nếu không có hệ thống công an che chở, các cấp lãnh đạo không còn nữa.


Là chủ tịch đảng kiêm chủ tịch nước, ngày 21/07/1953, Hồ Chí Minh đã viết bài ‘‘Địa Chủ Ác Ghê’’, kể tội bà Nguyễn Thị Năm, chủ hiệu Cát Thanh Long ở Hà Nội. Bà là mẹ nuôi của Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng và Trường Chinh. Họ Hồ viết rằng : ‘‘Vi phú bất nhân. Ai cũng biết rằng địa chủ thì ác: như bóc lột nhân dân, tô cao lãi nặng, chây lười thuế khóa. Nào ngờ có bọn địa chủ giết người không nháy mắt. Đây là một thí dụ:

Mụ địa chủ Cát Thanh-Long cùng hai đứa con và mấy tên lâu la đã:

- Giết chết 14 nông dân.

- Tra tấn đánh đập hằng chục nông dân, nay còn tàn tật.

- Làm chết 32 gia đình gồm có 200 người.’’

Bà Nguyễn Thị Năm cùng các con. Bà Nguyễn Thị Năm, chủ hiệu Cát Thanh Long ở Hà Nội. Mẹ nuôi của Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng và Trường Chinh, có con trai một là trung đoàn trưởng một trung đoàn của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong Tuần Lễ Vàng, gia đình bà cũng đã hiến 100 lạng vàng cho chính quyền mới thành lập.   Bà đã bị tử hình trong vụ Cải Cách Ruộng Đất vì tội địa chủ, sau khi bà bị ông Hồ Chí Minh viết bài tố


Bà Nguyễn Thị Năm cùng các con.

https://anhxua.net/photo/134833426562171.jpg

Hình ảnh về cải cách ruộng đất do nhiếp ảnh gia Liên Xô Dmitri Baltermants (1912-1990) chụp năm 1955.

Đảng Lao động còn cho ra tờ báo lấy tên là Lá Rừng (ngụ ý tội ác địa chủ nhiều như lá rừng). Theo nhiều nguồn tin khác nhau, số lượng người bị giết là 100.000 đến 200.000 người: Theo Bernard Fall, không thể biết chính xác được con số, nhưng ít nhất khoảng 50.000 người bị giết và 100.000 người bị bắt giam. Theo Tibor Mende, khoảng 15.000 người bị giết. Theo Võ Nhân Trí, dựa trên tài liệu văn khố Trung ương đảng, thì khoảng 15.000 người bị giết. Theo tuần báo Time ngày 01/07/1957, khoảng 15.000 người bị giết. Các con số này nói lên tính quy mô của nạn diệt chủng (génocide) do họ Hồ phát động ; thuật ngữ này do luật gia Raphaël Lemkin đưa ra vào năm 1943.


2) Thảm sát Tết Mậu Thân tại Huế :

Sáng 31/01/1968, nhằm ngày mồng ba Tết Mậu Thân, bộ đội miền bắc đồng loạt tấn công Saigon, Huế và nhiều thành phố VNCH.

Trận chiến 28 ngày khiến 40% thành phố bị phá hủy, 116.000 người mất nhà ở. Quân đội Hoa Kỳ và Quân lực VNCH chịu khoảng 4.400 lính thương vong, trong khi bộ đội miền bắc tổn thất trên 4.000 quân. Hàng chục ngôi mộ tập thể được phát hiện trong và xung quanh Huế. Nạn nhân bao gồm phụ nữ, nam giới, trẻ em và cả trẻ sơ sinh. Chính quyền VNCH đưa ra danh sách 4.062 nạn nhân được họ xác định là đã bị mất tích, bắt cóc hoặc bị giết. Nhiều thi thể được tìm thấy ở tư thế bị trói buộc, bị tra tấn. Võ Văn Bằng, trưởng ban Cải táng VNCH nói với đài Á Châu Tự Do (RFA) năm 2008: “Các hố cách nhau. Mỗi hố vào khoảng 10 đến 20 người. Trong các hố, người thì đứng, người thì nằm, người thì ngồi, lộn xộn. Các thi hài khi đào lên, thịt xương đã rã ra. Trên thi hài còn thấy những dây lạt trói lại, cả dây điện thoại nữa, trói thành chùm với nhau. Có lẽ họ bị xô vào hố thành từng chùm. Một số người đầu bị vỡ hoặc bị lũng. Lũng là do bắn, vỡ là do cuốc xẻng.’’ Douglas Pike viết rằng : ‘‘Câu chuyện về Huế chưa chấm dứt. Nếu ước đoán của giới chức Huế được coi như gần đúng, khoảng 2.000 người vẫn còn mất tích. Tổng kết về người chết và mất tích như sau: 

- Tổng số dân sự tử vong: 7.600 chết hoặc mất tích

- 1.900 bị thương vì chiến cuộc.


Sau đây là hai trong số các chứng từ thuật lại các cuộc thảm sát : 

1) Sau khi ông Nguyễn Công Minh nói với bộ độ miền bắc rằng ông là phó thị trưởng thành phố Huế sẽ được cho nghỉ hưu vào năm sau (1969), ông được lệnh phải trình diện ở khu cải tạo. Con gái ông Minh kể lại rằng vào mùa hè năm 1969, khi tìm kiếm thi thể của cha cô (do một người cộng sản trình diện chiêu hồi chỉ dẫn), cô đã chứng kiến ngoài thi thể người cha còn bảy thi thể khác nữa trong cùng một hố chôn.

1968: Mồ tập thể đầu tiên bên Sông Hương - BBC News Tiếng Việt

Thảm sát Huế Tết Mậu Thân | Tiếng Dân

2) Giáo sư Horst-Günther Krainick, bác sĩ Alois Alteköster, và tiến sĩ Raimund Discher, giảng dạy tại Đại học Y Khoa Huế, là thành viên Trung tâm Văn hóa CHLB Đức, cùng với bà Horst-Günther Krainick, đã bị bộ đội miền bắc giết chết. Ngày 05/04/1968, thi hài của các vị giáo sư người Đức đã được phát hiện trong một ngôi mộ tập thể, gần Huế.


Các Vị Giáo Sư Đức Quốc - Hội Cựu Sinh Viên Viện Đại Học Đà Lạt


Trong một tài liệu viết về cuộc thảm sát của cộng sản tại Huế vào dịp Tết Mậu Thân, nhà báo Lữ Giang viết về Hoàng Phụ Ngọc Phan và Nguyễn Thị Đoan Trinh như sau 

- ‘‘Hoàng Phủ Ngọc Phan, em ruột của Hoàng Phủ Ngọc Tường, sinh năm 1939 tại Huế. Bố của Tường và Phan làm y tá ở bệnh viện Quảng Trị, sau về làm ở Huế.’’

- ‘‘Nguyễn Thị Đoan Trinh sinh năm 1949 tại Huế. Đoan Trinh có nghĩa là ngay ngắn và thủy chung, nhưng những gì mụ đã làm lại rất ghê rợn, dân Huế thường gọi mụ ta là ác phụ hay ma nữ. Trong biến cố Mậu Thân, Đoan Trinh mặc bồ đồ màu hồng, đi xe Honda, vai đeo AK-47, lưng mang súng lục K-54, cùng với Hoàng Phụ Ngọc Phan lục soát mọi nơi tìm bắt ngụy quân, ngụy quyền. Bất kỳ ai, khi hỏi giấy tờ, thị phát hiện là quân nhân hay cảnh sát, thị nổ súng bắt chết ngay.’’


Nhiều chứng từ do các nhân chứng kể lại về hành tung của Phan và Đoan Trinh cho thấy cả hai đã giết rất nhiều người trong những ngày đầu năm Mậu Thân ở Huế.

Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Thị Đoan Trinh, Hoàng Văn Giàu, Vĩnh Kha, Huỳnh Ngọc Ghênh, Trần Xuân Kiêm, Trần Triệu Luật… là các sát thủ, giết người với sự nhắm mắt làm ngơ của họ Hồ, lúc đó là chủ tịch đảng kiêm chủ tịch nước. Tuy họ Hồ đã chết, nhưng các đồng phạm còn sống, được hưởng vinh hoa phú quý thay vì phải chịu các hình phạt về các trọng tội giết người. 


Trên đây là các tội phạm của họ Hồ trong lúc làm chủ tịch nước. Trong giai đoạn còn trong bóng tối, Hổ Chí Minh có rất nhiều đàn bà ở Tàu, Pháp, Liên Xô và Việt Nam : 

Gia đình Hồ Chí Minh - Wikiwand

Tăng Tuyết Minh (người Tàu) và Nguyễn Thị Minh Khai 


Biến cố Mậu Thân (1968) ở Huế, trước đó là chiến dịch cải cách ruộng đất ở miền bắc (1953-1956) và Nhân Văn Giai Phẩm (1956)... vẫn còn đó. Các trọng tội này làm nhơ nhuốc cái lăng chủ tịch ở miền bắc và thành phố mang tên  họ Hồ ở miền nam vậy.


GS.Lê Đình Thông 

1-10 of 463