Sưu tầm văn học nghệ thuật: Nguyễn Ngọc Duy Hân

posted Mar 29, 2020, 5:53 AM by Le Phan
Hân hạnh giới thiệu 
Nguyễn Ngọc Duy Hân
Một nhà thơ, một nhà văn cũng là một họa sĩ, Duy & Hân hiện định cư tại Toronto, Canada. Các bút hiệu: Trịnh Tây Ninh, Ái Miên, Nguyễn Ngọc Duy Hân, Nguyễn Ngọc Duy

Tuyển tập gồm 100 bài viết đã đăng trên tuần báo Thời Mới Canada, từ số 101 tới 199 - viết trong khoảng tháng Ba 2018 tới tháng Ba 2020.  Mỗi trang là một bài viết ngắn, có khi chen vào vài câu thơ hoặc câu danh ngôn, cũng có khi là câu chuyện bằng tranh cho trẻ em học tiếng Việt.

Mời bấm vào đọc sách dạng e-book, lật từng trang như sách thật
Nếu ô quảng cáo hiện ra, bấm X để tắt đi.


Mời bấm vào xem Viết Cho Yêu Thương # 2 dạng PDF

Tuyển tập "Viết Cho Yêu Thương" số 1 gồm 100 bài từ số 1 tới 100 


Về Miền Quá Khứ - Tập Nhạc Chép Tay
Đây là tập nhạc Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, nhạc Tiền Chiến và nhạc Trẻ thời đó được chép bằng tay.

Thời gian sau 1975, sách, nhạc Vàng bị đốt, mấy chị em đi mượn và bỏ giờ ra ngồi chép lại từng bản nhạc để giữ làm kỷ niệm. Tính tới nay sách đã cũ hơn 40 năm.

Mời bấm vào đọc Tuyển tập "Những Viên Sỏi Nhỏ" 

"Đất Cũ" tập chuyện ngắn - Duy Hân thực hiện

Nỗi Niềm Riêng Ta - Tập thơ bút hiệu Trịnh Tây Ninh

Mời bấm vào xem trang blog của Duy Hân, gồm thơ nhạc, slideshow, hình ảnh
Comments