Nhiếp Ảnh Gia Nổi Tiếng của Việt Nam

posted Aug 7, 2013, 7:48 AM by Le Phan   [ updated Aug 7, 2013, 2:24 PM ]
NGUYỄN NGỌC HẠNH
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh

Phóng viên chiến trường,
Trung Tá Nguyễn Ngọc Hạnh.

Sinh năm 1927 tại Hà Đông, gia nhập Không quân Việt Nam năm 1950. Ông Hạnh tốt nghiệp trường Nhiếp Ảnh Pháp ở Toulouse năm 1956 và trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Năm 1957, ông sáng lập Hội Nhiếp Ảnh Quân Đội Việt Nam . Năm 1961, ông trở thành Sĩ quan nhiếp ảnh chiến trường của Quân lực Việt Nam Cộng Hoà, binh chủng Nhảy Dù. Ông được chọn làm Hội viên danh dự Hội nhiếp ảnh quốc tế năm 1971. Trong thời gian làm phóng viên chiến trường, ông được lãnh nhiều giải thưởng cao quý về nhiếp ảnh tại nhiều quốc gia khác nhau.

Sau khi miền Nam thất thủ năm 1975, ông Nguyễn Ngọc Hạnh bị đi tù Cộng sản như bao nhiêu đồng đội khác . Đến năm 1983, hội The Royal Photographic Society of Great Britain can thiệp cho ông được trả tự do với 63 chử ký của nhiều quốc gia khác nhau. Ông vượt biên nhiều lần và đến Hoa Kỳ năm 1989.

Ông Hạnh thành lập Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam tại San Jose năm 1990. Sau đó hội trở thành Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam Bắc California vào năm 2000. Sau gần 20 năm định cư tại Hoa Kỳ, ông Hạnh đã đào tạo hàng trăm nhiếp ảnh viên chuyên nghiêp. Nhiều học trò của ông được nhận làm Hội viên danh dự Hội Nhiếp Ảnh Hoàng Gia Anh và các Hội Nhiếp Ảnh Chuyên Nghiệp Hoa Kỳ.

Ông được nhận là hội viên của nhiều Hội Nhiếp Ảnh trên nhiều quốc gia khác nhau. Trong cuộc đời nhiếp ảnh, ông Hạnh đã nhận được 92 huy chương Vàng, 110 huy chương Bạc và rất nhiều giải thưởng khác nhau cho sự nghiệp nhiếp ảnh của ông. Ông Hạnh hiện nay vẫn còn dạy nhiếp ảnh, tiếp tục đào tạo những Nhiếp ảnh viên chuyên nghiệp cho cuộc đời thêm tươi đẹp. Ông Nguyễn Ngọc Hạnh có thể liên lạc qua email của Vietlist : vietlist09@yahoo.com

Ông là hội viên của:

Hon. FPCKBC
Hon. FVNPS
Hon. EFIAP, FRPS, ****PSA
One of the top ten, Who's Who, PSA, 1968
FIAP Gold Medal for Exceptional Photographic Achievement, 2003
FPCKBC, FPSEA, FPSHK, FAPA, SE 35mm PS
Hon. FAPA, Hon. FTVPA, Hon. FBSC, Hon. F.HKPC
Hon. FNPAS, Hon. FPST, Hon. FPSC, Hon. FPSNY
Hon. ETVPA, Hon. EYMCAPC, Hon. PSMP, Hon. Border
Hon. NPAS, Hon. 35mm PS, Hon. PPGL, Hon. OGPh
Hon. FEP, Hon. PSEA, Hon. IKFP, Hon. Omni-Candid
Hon. KKL, Hon. FPCVH, Hon. FHCPS
****************************

NGUYỄN NGỌC HẠNH.

Hon. FPCKBC
Hon. FVNPS
Hon. EFIAP, FRPS, ****PSA
One of the top ten, Who's Who, PSA, 1968
FIAP Gold Medal for Exceptional Photographic Achievement, 2003
FPCKBC, FPSEA, FPSHK, FAPA, SE 35mm PS
Hon. FAPA, Hon. FTVPA, Hon. FBSC, Hon. F.HKPC
Hon. FNPAS, Hon. FPST, Hon. FPSC, Hon. FPSNY
Hon. ETVPA, Hon. EYMCAPC, Hon. PSMP, Hon. Border
Hon. NPAS, Hon. 35mm PS, Hon. PPGL, Hon. OGPh
Hon. FEP, Hon. PSEA, Hon. IKFP, Hon. Omni-Candid
Hon. KKL, Hon. FPCVH, Hon. FHCPS
Born in Ha Dong, North Vietnam in 1927, Nguyen Ngoc Hanh first served in the French Army, he then transferred to the Airborne Corps of the Vietnamese Army in 1950. He graduated from the french Photography Scholl in Toulouse in 1956 to become a professional photographer.

In 1957, Nguyen Ngoc Hanh founded the KBC Photography club in Vietnam. Soon afterwards, in 1961 he was designated an official war photographer of the South Vietnamese Armed Forces. he was also elected as Honorary representative to the Fédération Internationale de l'art photographique in 1971.

After the fall of South Vietnam in 1975, Hanh, like so many of his fellow officers, was detained in communist re-education camps until 1983. He was finally released due to the efforts of the Royal Photographic Society of Great Britain. It was not until his forth attempt that he was able to escape his country as one of the many boat people. He landed in Thailand and was then granted political asylum in the United States of America by the UNHCR in 1989.

In 1990, Hanh founded the Vietnam Photographic Association in San Jose, California. That was followed by the Vietnam Photographic Society of Northern California in 2000. Over the years, Hanh has trained several hundred photographers. Many of his students have received awards and certificates of High Honor from the Royal Photographic Society of Great Britain.

Hanh's most prestigious achievement was in April 2000 when he was granted " The National Day Literature and Arts Award " in Atlanta, Georgia. This award was given by the National United Front for Liberation of Vietnam. Hanh has been selected as a member in several international photography clubs and associations. Over the years, he has accumulated over 92 Gold prizes, 110 Silver prizes and many other various awards for his works.


Vá cờ - Ảnh Nguyễn Ngọc Hạnh

Làm đường dân đi - Ảnh Nguyễn Ngọc Hạnh

Cứu bạn - Ảnh Nguyễn Ngọc Hạnh

Quyết tâm bảo vệ quê hương - Ảnh Nguyễn Ngọc Hạnh

Lá vàng - Ảnh Nguyễn Ngọc Hạnh 

Suối mơ - Ảnh Nguyễn Ngọc Hạnh 

Trở về - Ảnh Nguyễn Ngọc Hạnh 

Trở về 2 - Ảnh Nguyễn Ngọc Hạnh

Học bài - Ảnh Nguyễn Ngọc Hạnh

Dựng cờ - Ảnh Nguyễn Ngọc Hạnh

Bình minh trên vịnh - Ảnh Nguyễn Ngọc Hạnh

Bửa cơm ngày mùa - Ảnh Nguyễn Ngọc Hạnh

Khát nước - Ảnh Nguyễn Ngọc Hạnh

Mẹ Việt Nam trong khói lửa - Ảnh Nguyễn Ngọc Hạnh

Anh đồ - Ảnh Nguyễn Ngọc Hạnh

Huế đổ nát vì lệnh "Tổng Tấn Công Tết Mậu Thân" - Ảnh Nguyễn Ngọc Hạnh

Phản công

Ảnh Nguyễn Ngọc Hạnh
Comments