Nhiếp Ảnh Gia Nổi Tiếng của Việt Nam

posted Aug 7, 2013, 7:43 AM by Le Phan   [ updated Aug 7, 2013, 8:19 AM ]
TRẦN CAO LĨNH
 
Nhiếp ảnh gia Trần Cao lĩnh
Trần cao Lĩnh sinh nam 1925 tai NAM ĐỊNH ông là một trong những người đầu tiên sáng lập hoặc đỡ đầu nhiều hội nhóm nhiếp ảnh tại miền Nam Việt Nam như hội nhiếp ảnh Việt Nam(1954). Giáo sư Nhiếp ảnh tại Đại học Vạn hạnh Sài gòn trước 1975.

Trần cao Lĩnh thục hiện 4 tuyển tập ảnh, nhiều lần thuyết trình và viết bài về kỹ thuật nhiếp ảnh. Ông di cư sang Mỹ năm 1980.

Trần cao Lĩnh đã triển lãm và nhiều lần đoạt giải thưởng tai London, Paris, Toronto, Montréal, Wasshinhton,...

Trần Cao Lĩnh là nhà nhiếp ảnh tiền phong của miền Nam, chuyện về ảnh nghệ thuật đen trắng và kỹ thuật phòng tối. Ông từ trần ngày 29 tháng 8 năm 1989 tại Hoa KỳTác phẩm của Trần Cao Lĩnh

Comments