Vietnamese Canadian Community of Ottawa

Welcome to the VCCO’s homepage! 

The VCCO is happy to post any community announcements which would interest its members.  If you have an announcement to post on the site, please send an email to cdnvottawa@gmail.com or visit our new Facebook page https://www.facebook.com/CDNVOttawa

What's new in the community!

 • Nhóm Liên Kết Các Thế Hệ sẽ tỗ chức cuộc thi Tài Năng Trẻ với chủ đề Quê Hương trong Sử Việt. Thân chào các bạn Ottawa, Nhóm Liên Kết Các Thế Hệ sẽ tỗ chức cuộc thi Tài Năng Trẻ với chủ đề Quê Hương trong Sử Việt. Xin đính kèm ...
  Posted Mar 18, 2017, 6:41 AM by Le Phan
 • BẢN TUYÊN CÁO của Liên Hội Người Việt Canada BẢN TUYÊN CÁOLiên Hội Người Việt Canada đại diện 11 hội thành viên trên toàn quốc Canada trân trọng tuyên cáo:XÉT RẰNG: Ngày 26 tháng 3, 2004, bộ ...
  Posted Mar 13, 2017, 8:12 PM by Le Phan
 • Cuộc biểu tình đồng hành với đồng bào trong nước tại Ottawa Khí thế của đồng bào Ottawa, Montréal, Sherbrooke và Liên Hội Người Việt Canada  trong cuộc biểu tình đồng hành với đồng bào trong nước.Trưa Chủ Nhật 5 tháng ...
  Posted Mar 6, 2017, 12:18 PM by Le Phan
 • Sinh Hoạt Cao NiênCộng Đồng Người Việt Ottawa Sinh Hoạt Cao Niên Cộng Đồng Người Việt Ottawa Quý bác cao niên trong Cộng Đồng Người Việt Ottawa đã đến tham dự ngày Sharing Dance 2017 do Hội đồng ...
  Posted Mar 3, 2017, 7:25 AM by Le Phan
 • Thông Báo v/v Tổng Biểu Tình tại Toronto Thông Báo v/v Tổng Biểu Tình ngày Chủ Nhật 5 tháng 3 năm 2017 tại Toronto của Liên Hội Người Việt Canada và và Ủy Ban Yểm Trợ Phong ...
  Posted Mar 1, 2017, 4:25 AM by Le Phan
 • Thông Báo v/v Tổng Biểu Tình ngày Chủ Nhật 5 tháng 3 năm 2017 Kính thưa quý đồng bào trong cộng đồng người Việt tại Ottawa, Gatineau, Orléans, Kanata, Barrhaven và các vùng phụ cận,Đáp lời kêu gọi khẩn thiết của BS Lê ...
  Posted Mar 1, 2017, 4:19 AM by Le Phan
Showing posts 1 - 6 of 282. View more »