VCCO-CDNVO

Welcome to the VCCO’s homepage!  

The VCCO is happy to post any community announcements which would interest its members.  If you have an announcement to post on the site, please send an email to cdnvottawa@gmail.com or visit our new Facebook page https://www.facebook.com/CDNVOttawa

What's new in the community!

 • Bữa Cơm Tình Thương 4
  Posted Nov 15, 2014, 5:41 AM by Le Phan
 • DECLARATION regarding the TOWN HALL MEETING on the Vietnamese Boat People Museum project held in Calgary on November 01, 2014
  Posted Nov 15, 2014, 5:38 AM by Le Phan
 • CÔNG BỐ CỦA PHIÊN HỌP MỞ RỘNG TẠI CALGARY NGÀY 1-11-2014VỀ VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN VIỆN BẢO TÀNG THUYỀN NHÂNMột phiên họp mở rộng cho mọi người ...
  Posted Nov 4, 2014, 6:28 PM by Le Phan
 • Vietnamese Boat People Museum Town Hall meeting is still ON Dear everyone, I hope this email finds you well.  Despite the confusing message from various emails and announcements about the eligibility of VCF Executive Committee, the Vietnamese Boat People Museum ...
  Posted Oct 30, 2014, 2:53 AM by Le Phan
 • Thư trình bày về Điều Lệ và Nội Quy LHNVC... Sherbrooke, ngày 29 tháng 10 năm 2014 Kính thưa quý anh chị quan tâm đến LHNVC, Theo như thông cáo của anh Trần Văn Đông đề ngày 24-10-2014 ...
  Posted Oct 29, 2014, 7:19 PM by Le Phan
 • Thư mời họp Hội Chợ Tết Ất Mùi...   Kính thưa Quý vị,Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Ottawa chân thành cảm tạ tất cả các Hội Đoàn, các Chùa Từ Ân, Phổ Đà và Hiếu Giang ...
  Posted Oct 19, 2014, 2:20 PM by Le Phan
Showing posts 1 - 6 of 147. View more »

Fall Term zumba fees:
Monday only - 12 weeks, $50
Wednesday only - 14 weeks, $60
Both days $100, pay in advance.
Every Monday: 8:00 PM - 9:00 PM (starting Sept 15, 2014) 
Every Wednesday: 7:00 PM - 8:00 PM (starting Sept 17, 2014)
















Subpages (1): Information
Comments