VCCO-CDNVO

Welcome to the VCCO’s homepage!  
The VCCO is happy to post any community announcements which would interest its members.  If you have an announcement to post on the site, please send an email to cdnvottawa@gmail.com or visit our new Facebook page https://www.facebook.com/CDNVOttawa

What's new in the community!

 • Thư mời họp Hội Chợ Tết Ất Mùi...   Kính thưa Quý vị,Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Ottawa chân thành cảm tạ tất cả các Hội Đoàn, các Chùa Từ Ân, Phổ Đà và Hiếu Giang ...
  Posted Oct 19, 2014, 2:20 PM by Le Phan
 • Thông Báo    V/v Tổ chức Lễ Tưởng Niệm 40 năm Quốc Hận 30 tháng 4 năm 2015
  Posted Oct 20, 2014, 6:53 AM by Le Phan
 • Lá thư từ Đức Quốc... Đức Quốc, Đại Hội 35 Năm CAP ANAMUR tại cảng Hamburg ngày 09.08.2014Chúng tôi có lần đã đề cập đến lý do tại sao có buổi Lễ ...
  Posted Oct 18, 2014, 1:13 PM by Le Phan
 • Thông báo về sự hợp pháp của Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Canada
  Posted Oct 13, 2014, 6:22 AM by Le Phan
 • Phiên họp khóang đại về DỰ ÁN VIỆN BẢO TÀNG THUYỀN NHÂN Ở OTTAWA
  Posted Oct 13, 2014, 6:21 AM by Le Phan
 • TÔI KHÓC VÌ MÌNH ĐÃ… SAI! TÔI KHÓC VÌ MÌNH ĐÃ… SAI!Nam Lộc Tôi khóc vì sự xúc động của tình người, những tưởng đứng trước bao thay đổi của thời gian, của cuộc đời ...
  Posted Oct 12, 2014, 7:01 PM by Le Phan
Showing posts 1 - 6 of 142. View more »


Fall Term zumba fees:
Monday only - 12 weeks, $50
Wednesday only - 14 weeks, $60
Both days $100, pay in advance.
Every Monday: 8:00 PM - 9:00 PM (starting Sept 15, 2014) 
Every Wednesday: 7:00 PM - 8:00 PM (starting Sept 17, 2014)
Subpages (1): Information
Comments